< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Позабалансовий облік непередбачених та списаних активів та зобов'язань

Для обліку непередбачених активів та зобов'язань використовується позабалансовий рахунок 04 "Непередбачені активи і зобов'язання".

Непередбачені активи - це активи, що виникли при узгодженні минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Це визначення містить три основні характеристики непередбачених активів:

  • o наявна обставина;
  • o невизначеність кінцевого результату цієї обставини;
  • o вирішення невизначеності на основі однієї або кількох майбутніх подій.

Таблиця 16.3. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ АКТИВІВ НА ВІДПОВІДАЛЬНОМУ ЗБЕРІГАННІ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Прийнято на відповідальне зберігання товарино-матеріальні цінності, за якими не акцептовані розрахункові документи

02

2

Списано у разі зарахування на баланс або повернуто товарно-матеріальні цінності, прийняті на відповідальне зберігання

02

3

Передавання спеціального обладнання зі складу в науковий підрозділ для виконання робіт за господарськими договорами

02

4

Списання з позабалансового рахунку вартості обладнання, яке не повернуто замовнику після завершення теми і яке використовується як матеріальні цінності

02

На окремому субрахунку ведеться накопичення інформації про наявність непередбачених активів, щодо яких існує ймовірність надходження економічних вигод у сумі очікуваного відшкодування збитків. Списуються непередбачені активи в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

Під непередбаченим зобов'язанням розуміють зобов'язання, яке може вимагати витрачання ресурсів (але повної впевненості щодо цього зобов'язання немає) в сумі очікуваних витрат.

На цьому субрахунку накопичують інформацію про наявність непередбачених (потенційних) зобов'язань, під якими розуміють зобов'язання, що виникли під час узгодження минулих господарських операцій та стануть реальними, якщо відбудеться або не відбудеться в майбутньому одна чи кілька невизначених подій. Списуються непередбачені зобов'язання в міру того, як вони визнаються чи не визнаються при вирішенні невизначених подій.

На рахунку 04 "Непередбачені активи і зобов'язання" також обліковуються перехідні призи, прапори, кубки, які засновані різними організаціями і отримані від них для нагороди команд - переможців. Призи, прапори, кубки враховуються у продовж всього періоду їх знаходження в даній установі.

Аналітичний облік за згаданим рахунком, ведеться за видами активів та зобов'язань, що виникли при узгодженні минулих операцій.

Кореспонденцію рахунків з обліку непередбачених активів і зобов'язань відображено в табл. 16.4.

Таблиця 16.4. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ НЕПЕРЕДБАЧЕНИХ АКТИВІВ I ЗОБОВ'ЯЗАНЬ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Надходження непередбачених активів

04

2

Виникнення непередбачених зобов'язань

04

3

Списання непередбачених активів у разі визнання чи невизнання

04

4

Списання непередбачених зобов'язань у разі визнання чи невизнання

04

Позабалансовий облік гарантій та забезпечень

На рахунку 05 "Гарантії та забезпечення" враховується заборгованість за учнями і студентами за не повернене ними обладнання, білизну, інструменти та інші цінності.

Списання з балансу навчального закладу матеріальних цінностей, які рахуються за учнями та студентами, що вибули, на підставі наказу про їх відрахування. Не повернені учнями і студентами матеріальні цінності приймаються на позабалансовий облік і до них подається позов у встановленому чинним законодавством порядку. Крім цього, на цьому рахунку обліковуються списані з балансу матеріальні цінності бюджетних установ, за недостачами і крадіжками за якими не встановлено винних осіб, стосовно яких справи знаходяться на розгляді в слідчих органах.

Кореспонденцію рахунків з обліку гарантій та забезпечень відображено в табл. 16.5.

Таблиця 16.5. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ГАРАНТІЙ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕНЬ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Видана гарантія виконання зобов'язань

05

2

Погашена заборгованість по виданій гарантії

05

3

Отримано гарантію виконання зобов'язань

05

4

Списано гарантії та забезпечення внаслідок погашення заборгованості, за якою вони були видані

05

Також на рахунку узагальнюють інформацію про:

  • o наявність та рух виданих установою гарантій та забезпечень щодо використання як власних зобов'язань та платежів, так і зобов'язань та платежів інших установ (за договорами поруки);
  • o наявність та рух отриманих гарантій та забезпечень, виконання зобов'язань та платежів.

Облік гарантій та забезпечень здійснюється за вартістю, виконання зобов'язань та платежів.

Аналітичний облік гарантій та забезпечень ведеться за кожною наданою та отриманою гарантією та забезпеченням.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >