< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Міжнародний банк реконструкції та розвитку

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) створений у 1946 р. відповідно до домовленості учасників Бреттон-Вудської конференції, коли 28 країн підписали "Статус угоди про Міжнародний банк реконструкції та розвитку", що був розроблений на конференції Організації Об'єднаних Націй з валютно-фінансових питань. Банк є партнером для країн з економікою, що розвивається, і ринками, що розширюються, з метою поліпшення якості життя людей. На відміну від багатьох програм гуманітарної та технічної допомоги Банк не надає грантів. Усі позики, що видаються Банком, мають поворотний характер*255.

*255: { Щетинін А.І. Гроші та кредит : підручник / А.І. Щетинін. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К.: Центр навч. л-ри, 2006. – 432 с.}

Міжнародний банк реконструкції та розвитку – це міжнародна фінансово-кредитна установа, яка надає довгострокові кредити під державні програми тільки урядам та центральним банкам країн-членів.

Банк як спеціалізована установа ООН входить у систему Об'єднаних Націй. Штаб-квартира МБРР знаходиться у Вашингтоні. Банк має близько 70 бюро і представництв у регіонах та країнах, у тому числі й у Росії, близько 184 держав є членами МБРР, а його капітал становить 200 млрд дол. США. Членство відкрите тільки для членів МВФ у той час і на тих умовах, що визначаються Банком. Кожна країна – член МБРР має стати передплатником його капіталу, причому мінімальна частка внесеного капіталу встановлюється банком.

Основні цілі Банку наведені на рис. 16.4.

Основні цілі МБРР

Рис. 16.4. Основні цілі МБРР

Як спеціалізований фінансовий інститут, МБРР призначений для інтеграції всіх країн-членів у систему світового господарства. Організаційна структура МБРР наведена на рис.16.5.

Організаційна структура МБРР

Рис. 16.5. Організаційна структура МБРР

Основними напрямами діяльності МБРР нині є такі, які наведені на рис. 16.6.

У цілому надання позик здійснюється на основі певних принципів:

  • – кредити МБРР видає тільки під ефективні капіталовкладення;
  • – рішення про надання кредитів враховує різні ризики, але головним є можливість повернення позики;
  • – кредит надається тільки під гарантії уряду.

Основні напрями діяльності МБРР

Рис. 16.6. Основні напрями діяльності МБРР

Сьогодні МБРР – найбільша у світі організація, що фінансує освіту та заходи, спрямовані на охорону здоров'я*256.

*256: { Гроші та кредит: підручник / М.І. Савлук, A.M. Мороз, М.Ф. Пуховкіна та ін.; за заг. ред. М.І. Савлука. – К. : КНЕУ, 2001. – 604 с.; Щетинін A.І. Гроші та кредит : підручник / А.І. Щетинін. – 2-ге вид., переробл. та доповн. – К. : Центр навч. л-ри, 2006. – 432 с.}

Статутний капітал МБРР формується шляхом підписки держав-членів на його акції. Підписка України становить 10 908 акцій із загальної суми 1 581 724 акції, тобто Україна має 0,7 % голосів.

Відносини України з МБРР охоплюють три типи програм (рис. 16.7).

Міжнародна фінансова корпорація

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) створена з ініціативи США як філія МБРР у 1956 р. шляхом ратифікації статуту МФК. Ця установа є самостійною юридичною особою і фінансовою організацією, що входить до Групи Світового банку і належить до системи Об'єднаних Націй як спеціалізована установа. Членами МФК є 170 держав. Її мета – заохочення розвитку приватних підприємств у країнах, що розвиваються. Середній термін дії таких угод становить від 3 до 7 років, але нерідко кредитування здійснюється і на термін до 15 років. Корпорація гарантій з боку уряду не вимагає. Особливістю є те, що МФК може здійснювати прямі капіталовкладення, купуючи акції та інші цінні папери акціонерних товариств. Проте є деякі обмеження: корпорація фінансує не більше 25 % від вартості проекту і купує не більше 35 % цінних паперів того підприємства, що кредитується. Організаційна структура МФК наведена на рис. 16.8.

Ресурси МФК складаються з внесків держав-членів, кредитів МБР, відсотків із наданих позик, фінансових зборів, дивідендів і участі в прибутках, доходів від продажу акцій, плати за послуги, депозитів і операцій з цінними паперами, а також із коштів, залучених на міжнародних ринках капіталу.

Напрями співпраці України та MRPP

Рис. 16.7. Напрями співпраці України та MRPP

Структура МФК

Рис. 16.8. Структура МФК

Регіональні та галузеві завдання МФК визначають три принципи:

  • – принцип каталізатора полягає у залученні до участі у проекті приватних інвесторів;
  • – принцип рентабельності використовується для обґрунтування співробітництва з приватним сектором;
  • – принцип участі полягає у тому, що МФК є мірою, яка доповнює природний ринковий прогрес.

МФК сприяє розвитку приватного сектору за напрямами, що подані на рис. 16.9.

Напрями діяльності МФК

Рис. 16.9. Напрями діяльності МФК

МФК пропонує різні фінансові угоди і послуги компаніям у країнах, що розвиваються: надання довгострокових позик в основних валютах за фіксованими чи мінливими ставками; вкладення власного капіталу, інші механізми кредитування (субординаційні позики, цінні папери з доходом); надання гарантій та допоміжне фінансування; менеджмент ризиків.

Корпорація консультує ділові кола й уряди країн, що розвиваються, з різних питань, включаючи фізичну і фінансову реструктуризацію, розробку планів підприємницької діяльності, ідентифікацію ринків, продукції, техно логій, фінансових і технічних партнерів, а також мобілізацію ресурсів для фінансування проектів.

Останніми роками МФК звертає особливу увагу на надання технічної допомоги приватним фірмам, фінансування якої здійснюється за разунок Фонду технічної допомоги.

Представники МФК працюють в Африці (Абіджан, Аккра, Каїр, Касабланка, Дуала, Хараре, Лагос, Найробі), Азії (Бангкок, Ісламабад, Стамбул, Джакарта, Маніла, Делі, Пекін, Токіо), Європі (Будапешт, Франкфурт-на-Майні, Лондон, Москва, Париж, Прага, Відень, Варшава) і в Латинській Америці (Буе- нос-Айрес, Мехіко, Сан-Паулу).

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) створена у 1960 р. як філія МБРР з метою збереження впливу розвинутих західних держав на країни, що розвиваються. МАР нараховує 160 країн-учасниць, які поділяються на дві групи. До першої групи входять 22 високорозвинуті країни, а також Кувейт і Об'єднані Арабські Емірати. Другу групу становлять країни, що розвиваються, і країни з перехідною економікою. Головною метою кредитів асоціації є сприяння експорту товарів, виготовлених у розвинутих країнах. МАР надає безпроцентні позики до 50 років. Як філія МБРР МАР ставить ті самі цілі, що і Банк, її діяльність спрямована на створення сприятливих умов для приватних капіталовкладень, заохочення експорту капіталу в країни, що розвиваються, здійснення контролю за пільговим багатостороннім кредитуванням, надання безпроцентних позик найбіднішим країнам світу.

Основні цілі МАР:

  • – сприяння економічному розвиткові країн-членів;
  • – підвищення продуктивності праці;
  • – зростання рівня життя в державах-членах, у першу чергу таких, що розвиваються.

Діяльність МАР спрямована, головним чином, на допомогу країнам, що розвиваються, за допомогою заохочення розвитку приватного сектору, мобілізації внутрішніх і зовнішніх джерел капіталу.

Асоціація користується лише формальною автономією від Банку, що виражається у веденні операцій за окремим рахунком. Джерелами фінансування є прибутки МБРР, внески країн-членів першої і частково другої груп; повернути кредити, що були надані раніше. В основному ресурси МАР формуються за рахунок "донорів" – країн першої групи. Частка "Великої сімки" становить 80 % загальної суми внесків.

Офіційні поповнення ресурсів МАР за рахунок країн-донорів відбуваються кожні три роки.

МАР надає безпроцентні позики найбіднішим країнам. Критерієм "бідності" є рівень ВНП на одну особу, що не перевищує 925 дол. США. Позик МАР мають 10-річний пільговий період і погашаються протягом 35–40 років. Решті країн кредит надається за ставкою 5 % річних.

Кредити спрямовуються в основному на розвиток інфраструктури і сільське господарство. Іноді МАР і МБРР спільно кредитують один і той самий об'єкт, якщо для нього необхідні великі кошти. Кредити МАР надаються тільки урядам під їх гарантії. МАР сформувала Фонд для скорочення боргів у 100 млн дол., який призначено для найбідніших країн. Кредити МАР надаються у національній валюті держав.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >