< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Повага до адвокатської професії (ст. 12 Правил)

Усією своєю діяльністю адвокат повинен підвищувати повагу до адвокатської професії, її сутності і громадського призначення, сприяти збереженню та зміцненню її престижу.

Цього принципу адвокат має дотримуватись в усіх сферах своєї діяльності: професійній, громадській, публіцистичній та ін.

Адвокат зобов'язаний виконувати законні рішення виборних органів адвокатури, прийняті в межах їх компетенції, що не виключає можливості критики останніх та їх оскарження у встановленому законом порядку.

Адвокат не повинен вчиняти дій, спрямованих на обмеження права особи на захист, професійних прав адвокатів, незалежності адвокатської професії, підрив її престижу.

Обмежене рекламування діяльності адвокатів (ст. 14)

Дана вимога-рекомендація не зводиться новим Законом "Про адвокатуру та адвокатську діяльність" до рівня принципу. Тим не менш вона розміщена у розділі "Принципи адвокатської діяльності".

Адвокат повинен як у своїй професійній діяльності, так і у приватному житті, дбаючи про престиж професії адвоката, забезпечувати високий рівень культури поведінки, поводитись гідно, стримано, тактовно, по можливості зберігати самоконтроль і витримку при здійсненні своєї професійної діяльності, мати пристойний зовнішній вигляд.

Адвокат, який має індивідуальну практику, і адвокатське об'єднання мають право рекламувати свою професійну діяльність з дотриманням чинного законодавства і цих Правил.

Рекламування можливе у формі розміщення оголошень, інформаційних повідомлень та інших рекламних матеріалів у періодичних виданнях, довідниках, інформаційних бюлетенях, інших друкованих виданнях, а також трансляції рекламних матеріалів по радіо і телебаченню.

Адвокат не має права пропонувати свої послуги конкретному клієнту ні особисто, ні через посередників.

Рекламні оголошення або інші рекламні матеріали щодо професійної діяльності адвоката (адвокатського об'єднання):

 • 1) мають містити:
  • - прізвище, ім'я і по батькові адвоката (назву адвокатського об'єднання);
  • - адресу, за якою може здійснюватись надання правової допомоги цим адвокатом (об'єднанням);
  • - номер телефону;
  • - загальні відомості про галузі права, з яких спеціалізується адвокат (адвокатське об'єднання), або вказівку про те, що правова допомога може бути надана з усіх галузей права;
  • - реєстраційний номер, дату і місце видачі адвокатові свідоцтва про право займатися адвокатською діяльністю (дату реєстрації адвокатського об'єднання та Його реєстраційний номер);
 • 2) можуть містити:
  • - відомості про те, в яких навчальних закладах адвокатом (членами адвокатського об'єднання) здобута освіта; де він підвищував кваліфікацію;
  • - про вчені та інші звання адвоката, нагороди, які він має, наукові праці, інші його академічні заслуги і професійні досягнення адвоката;
  • - його членство в спілках, асоціаціях адвокатів, участь у діяльності органів;
  • - дані про стаж роботи адвокатом або юристом (з обов'язковою конкретизацією тривалості стажу роботи адвокатом);
  • - відомості про іноземні мови, якими володіє адвокат;
 • 3) не можуть містити:
  • - оцінних характеристик адвоката;
  • - відгуків інших осіб про роботу адвоката;
  • - порівнянь з іншими адвокатами і їх критики;
  • - заяв про вірогідність успішного виконання доручень та інших заяв, що можуть викликати безпідставні сподівання у клієнтів;
  • - вказівок, які можуть скласти уявлення, що діяльність саме цього адвоката характеризується рисами і показниками, насправді притаманними адвокатурі як такій;
 • 4) рекламні матеріали про діяльність адвоката (адвокатського об'єднання) мають бути об'єктивними, достовірними, чіткими і зрозумілими, не повинні містити натяків, двозначностей або в інший спосіб утворювати підґрунтя для введення потенційних клієнтів в оману, мають відповідати розумним естетичним вимогам;
 • 5) рекламні матеріали про діяльність адвокатських об'єднань, в яких вказуються імена адвокатів та інших співробітників адвокатського об'єднання, мають містити також точні вказівки про статус кожної з цих осіб: адвокат, помічник адвоката, юрист (без статусу адвоката) або член технічного персоналу (директор, менеджер, секретар, перекладач і т. ін.);
 • 6) адвокати (керівники адвокатського об'єднання) несуть персональну відповідальність за достовірність рекламних матеріалів про них (про адвокатські об'єднання), а також за їх відповідність чинному законодавству і цим Правилам.

Якщо адвокату (адвокатському об'єднанню) стало відомо про поширену без його відома рекламу його діяльності, що не відповідає зазначеним вимогам, він зобов'язаний вжити всіх розумно-доступних заходів для спростування і коригування такої рекламної інформації та повідомити про це регіональну кваліфікаційно-дисциплінарну комісію;

7) зазначені обмеження щодо рекламних матеріалів адвокатів (адвокатських об'єднань) поширюються не тільки безпосередньо на рекламні оголошення, а й на оголошення про прийом на роботу співробітників тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >