< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Сучасний підхід

Як і в попередніх виданнях, у цьому зроблена спроба подати сучасний підхід до грошей, банківської справи і фінансових ринків, що дає змогу студентам зрозуміти важливі сучасні політичні дебати. Це видання використовує сучасний активоринковий підхід до визначення процентної ставки і валютного курсу замість старих підходів, що застосовуються в інших підручниках. Такий підхід наголошує радше на потоці, ніж на запасі активів. Сучасні підходи з позиції ринку активів значно краще пристосовані для пояснення високої мінливості, яку спостерігаємо у цінах на активи - процентних ставках або валютних курсах Такий підхід прийнятніший для професійних економістів для дискусії з приводу поточних питань економічної політики. Щоб осучаснити аналіз монетарної теорії, ця книжка містить докладний матеріал з ролі сподівань у нинішній дискусії з приводу економічної політики. Спеціальна увага приділяється теорії раціональних сподівань у двох останніх розділах підручника. Новий матеріал також використовується у розгляді такої теми, як теорія реального ділового циклу та гістерезису.

Третє видання підручника забезпечує завершену сучасну теорію фінансових ринків та інститутів, яка ґрунтується на нещодавно розвинутих у науковій літературі концепціях асиметричної інформації та фінансової структури. Новий матеріал, що є унікальним, забезпечить студенту сучасний підхід до розуміння фінансових ринків та інститутів і дозволить сприйняти поглиблений аналіз поточної кризи банківського регулювання. Він також дає змогу студентам краще зрозуміти роль фінансових криз у сучасній економічній активності - темі монетарної теорії, якій нині дослідники приділяють багато уваги.

Гнучкість

Викладачі, рецензенти і респонденти при опитуваннях звертають увагу на гнучкості попередніх видань підручника. Існує стільки способів викладати теорію грошей, банківської справи та фінансових ринків, скільки є викладачів. Для задоволення різних потреб викладачів гнучкість підручника досягається таким чином: стрижневі розділи забезпечують базовий матеріал, що розгортається через усю книжку, а інші розділи або параграфи розділів можна використовувати або опускати, відповідно до вимог викладача. Наприклад, розділ З забезпечує вступний огляд фінансової системи, що дозволяє викладачеві далі вибрати велику кількість різних способів для поглибленого вивчення фінансових ринків та інститутів. Підручник відпрацьовано так, що він дозволяє викладачам охоплювати найважливіші питання монетарної теорії та політики без використання моделі ІSLМ, тоді як повніше тлумачення монетарної теорії в ряді розділів використовує модель ІSLМ. Викладачі так само можуть читати даний курс без включення розділів про визначення валютних обмінних курсів і міжнародних фінансів. Ті ж, хто бажає, щоб їхній курс мав ширшу міжнародну орієнтацію, можуть викладати ці розділи на початку курсу. Детальніша інформація про те, як підручник можна гнучко використовувати у вашому курсі, подається у довіднику для викладача.

Нове у третьому виданні

Хоча основні риси і матеріал попереднього видання збережені, все ж третє видання зазнало важливих змін.

Новий підхід до викладання фінансових ринків та інститутів

Це видання відходить від попереднього та інших підручників передусім через розвиток докладної економічної теоретичної системи для аналізу фінансових ринків та інститутів. Теоретична система застосовує такі економічні поняття, як витрати обміну, несприятливий вибір, моральний ризик та інші, для забезпечення нового способу організації викладання фінансових ринків та інститутів. Вона також забезпечує єдину економічну систему для спрямування думки про фінансові ринки та інститути так, щоб студентська молодь могла відчути зміст, а не була просто збентежена всіма фактами про нашу економічну систему. Крім того, ця економічна система, на противагу наборові фактів про наші фінансові інститути, не вийде з ужитку за строком давності Вона дозволяє викладачам аналізувати найновіші події і факти на фінансових ринках і в інститутах, що полегшує завдання постійно підтримувати зв'язок з поточними економічними процесами.

Повністю оновлений розділ "Економічний аналіз фінансової структури" відкривається розглядом восьми базових загадок про фінансову структуру, а далі подає розв'язання цих загадок через аналіз впливу витрат обміну та асиметричної інформації на фінансові ринки. Студентів дивують окремі з цих загадок - наприклад, відносна не важливість ринку цінних паперів як джерела фінансів для корпорацій, і вони доходять до розуміння причин цих явищ.

Поняття несприятливого вибору, морального ризику, як і "власника-управи-теля", застосовуються у подальших розділах частини ПІ для поглиблення знання про фінансові інститути. Ці поняття використовуються у новому параграфі "Принципи управління позичками" розділу 9, "Банківська фірма і банківський менеджмент" (розділ 8 у попередньому виданні) і у двох нових параграфах, "Принципи страхового менеджменту" та "Урядові фінансові посередники", у розділі 12. Повністю оновлений розділ 11, "Криза банківського регулювання", в якому використовуються вищенаведені поняття для поглибленого вивчення причин нинішньої кризи банківського регулювання і ощадно-позичкових інституцій. В розділі з'ясовується, що можна зробити для попередження таких криз у майбутньому.

Наскільки цей новий підхід до викладання фінансових ринків та інститутів акцентує увагу на найновіших економічних поняттях, настільки він особливо добре узгоджується з найсвіжішими статтями про фінансові ринки та інститути. Для полегшення викладачеві завдання завжди підтримувати курс на сучасному рівні щорічний посібник до цього видання підручника, що підготовлений Джеймсом Ітоном та автором, продається разом з підручником за низькою ціною. Цей посібник дає змогу викладачеві читати курс на якісному рівні протягом трирічного циклу життя цього видання Такого не можуть забезпечити інші підручники.

Акцент на гнучкість брався до уваги і при написанні усього нового матеріалу з фінансових ринків та інститутів. Оскільки не всі викладачі вважатимуть за необхідне викладати розділ 8, то поняття несприятливого вибору, морального ризику та проблема "власника-управителя" коротко пояснюється у подальших розділах 9, 11 та 12. Отже, ці розділи викладені так, що розділ 8 не обов'язково подавати у навчальному курсі. Така подача матеріалу дозволяє викладачеві охоплювати різну кількість матеріалу відповідно до його вибору.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >