< Попер   ЗМІСТ   Наст >

6.7. Закупівля товарів за державні кошти

Форми закупівель

Закупівлі товарів за державні кошти здійснюються згідно із Законом України "Про закупівлю товарів за державні кошти", метою якого є досягнення оптимального і раціонального використання коштів через створення конкурентного середовища при організації закупівель та забезпечення прозорості їх здійснення.

Закупівля товарів за державні кошти може здійснюватися способом відкритих торгів, торгів з обмеженою участю, двоступеневих торгів, запиту цінових пропозицій (котирувань) чи закупівлі товарів у одного постачальника (виконавця).

Основною формою здійснення закупівель товарів за державні кошти є відкриті торги. Інші форми закупівель можуть застосовуватись, якщо вартість товарів перевищує 100 тисяч євро, і потребують узгодження з уповноваженим органом.

Організація відкритих торгів

Про заплановану закупівлю чи про проведення процедури попередньої кваліфікації у друкованих засобах масової інформації подається оголошення, в якому зазначаються :

  • — найменування та юридична адреса замовника торгів;
  • — вид, кількість та місце поставки товарів або вид і місце проведення робіт або надання послуг;
  • — строк поставки товарів, виконання робіт або надання послуг;
  • — кваліфікаційні вимоги, яким повинні відповідати виконавці;
  • — інформація про застосування умов захисту вітчизняного виробника;
  • — способи та місце отримання тендерної документації та розмір плати за неї (якщо таку плату встановлено замовником);
  • — місце та строк подання тендерних пропозицій;
  • — місце та дата розкриття тендерних пропозицій.

Тендерна документація

Протягом семи календарних днів з дня отримання від виконавця запиту про надання необхідних документів замовник надсилає виконавцю тендерну документацію, за яку має право вимагати плату. Тендерна документація має, зокрема, містити інструкцію щодо підготовки тендерних пропозицій; перелік критеріїв, які висуваються тендерним комітетом з метою оцінки відповідності виконавців установленим кваліфікаційним вимогам та необхідність їх документального підтвердження; інформацію про характер і необхідні технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, перелік критеріїв та методику їх оцінки для визначення найкращої тендерної пропозиції, зазначення основних умов, які обов'язково будуть включені до договору про закупівлю чи проекту договору про закупівлю; спосіб оцінки і порівняння альтернативних тендерних пропозицій; методику розрахунку ціни тендерної пропозиції; інформацію про валюту, в якій має бути розрахована і зазначена ціна тендерної пропозиції; зазначення місця, дати та часу розкриття тендерних пропозицій; інформацію про додаткові умови, необхідні для акцепту тендерної пропозиції і т. ін.

Тендерна пропозиція

Усі заінтересовані виконавці протягом 45 календарних днів від дати опублікування оголошення подають замовнику тендерні пропозиції. З об'єктивних причин цей строк може бути подовжено або скорочено, про що негайно надсилається повідомлення кожному виконавцю, якому було надано тендерну документацію. При цьому виконавці, які не подовжують строк дії своїх тендерних забезпечень, уважаються такими, що відхилили вимогу щодо подовження строку дії своїх тендерних пропозицій. Виконавець також має право внести зміни або відкликати свою тендерну пропозицію до закінчення строку її подання без утрати свого тендерного забезпечення.

Тендерна пропозиція подається в письмовій формі за підписом уповноваженої посадової особи виконавця в запечатаному конверті або в іншій формі, зазначеній у тендерних документах. Тендерні пропозиції, отримані замовником після закінчення строку їх подання, не розкриваються і повертаються виконавцям, що їх подали.

Якщо виконавець не відповідає кваліфікаційним вимогам або тендерна пропозиція не відповідає умовам тендерної документації, то замовник відхиляє тендерну пропозицію

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >