< Попер   ЗМІСТ

Перелік питань до підсумкового заняття з курсу "НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА УКРАЇНИ"

 • 1. Окресліть необхідність формування загальної теорії національної безпеки (націобезпекознавства).
 • 2. Сутність та зміст націобезпекознавства.
 • 3. Зміст основних категорій націобезпекознавства.
 • 4. Націобезпекознавство в системі наук.
 • 5. Структура наукового підходу до вивчення складових національної безпеки.

в.- У чому полягає відмінність націобезпекознавства від теорії безпеки життєдіяльності.

 • 7. До яких наук має належати націобезпекознавство: юридичних, воєнних, соціальних тощо.
 • 8. Розкрийте зміст періодизації парадигм національної безпеки.
 • 9. Евристичні можливості синергетики при формуванні націобезпекознавства.
 • 10. Поняття та зміст системи забезпечення національної безпеки України.
 • 11. Мета завдання і функції системи забезпечення національної безпеки України.
 • 12. Принципи побудови та функціонування системи забезпечення національної безпеки України.
 • 13. Сили та засоби забезпечення національної безпеки України.
 • 14. Структура системи забезпечення національної безпеки України.
 • 15. Поняття та зміст системи управління національною безпекою.
 • 16. Компетенція основних складових системи управління національною безпекою.
 • 17. Структура сил забезпечення національної безпеки України.
 • 18. Окресліть методи дослідження системи управління національною безпекою.
 • 19* Опишіть модель системи управління національної безпеки.
 • 20. Розробіть механізм взаємоузгодження інтересів особи, суспільства і держави.
 • 21. Поняття нормативно-правового забезпечення національної безпеки. Його відмінність від нормативно-правового регулювання.
 • 22. Роль права в забезпеченні національної безпеки.
 • 23. Методологія формування правого поля забезпечення національної безпеки.
 • 24. Підходи до формування Концепції національної безпеки. 26" Підходи до формування доктрин національної безпеки.
 • 26. Основні положення Закону України "Про основи національної безпеки України".
 • 27. Модель ієрархічної системи нормативно-правових актів, що регулюють суспільні відносини в сфері національної безпеки.
 • 28. Розробіть проект Концепції національної безпеки.
 • 29. Окресліть дерево доктрин національної безпеки.
 • 30. Поняття та зміст інформаційної безпеки.
 • 31. Стан правового забезпечення інформаційної безпеки України.
 • 32. Основні загрози національній безпеці в інформаційній сфері на сучасному етапі розвитку України.
 • 33. Зміст системи інформаційної безпеки.
 • 34. Мета та завдання системи забезпечення інформаційної безпеки. 36. Основні напрями державної політики національної безпеки в

інформаційній сфері. 36. Розробити проект доктрини інформаційної безпеки. 37* Характер ті зміст сучасних інформаційних війн.

 • 38. Інформаційні аспекти боротьби з техногенним тероризмом.
 • 39. Поняття та зміст геополітики.
 • 40. Поняття та основні складові геополітичної безпеки.
 • 41. Сучасні загрози reo політичній безпеці України. 42* Система забезпечення геополітичної безпеки.
 • 43. Пріоритетні напрями забезпечення національної безпеки в гео-політичній сфері.
 • 44. Розкрийте зміст співвідношення концепції національного інтересу і концепції глобалістики.
 • 45. Окресліть місце та роль України в структурах міжнародної безпеки в контексті змін безпекових парадигм.
 • 46. Роль України у формуванні центральноєвропейської цивілізації.
 • 47. Змоделюйте періодизацію світових цивілізацій.
 • 48. Поняття та зміст екологічної безпеки.
 • 49. Поняття та види загроз національній безпеці України в екологічні

сфері.

 • 50" Система екологічної безпеки.
 • 51. Пріоритетні напрями забезпечення екологічної безпеки.
 • 52. Характер та зміст сучасних екологічних війн.
 • 53. Можливості України щодо моніторингу екологічних війн.
 • 54. Поняття та зміст воєнної небезпеки, ЇЇ відмінність від воєнної загрози.
 • 55. Окресліть чинники, що впливають на ступінь воєнної безпеки.
 • 56. Визначте основні загрози воєнній безпеці на сучасному етапі розвитку України.
 • 57. Призначення системи забезпечення воєнної безпеки.
 • 58. Правові основи забезпечення воєнної безпеки*
 • 59* Окресліть складові елементи системи воєнної безпеки*
 • 60. Окресліть сучасний стан воєнної безпеки України.
 • 61. Які основні напрями реформування Збройних сил України.
 • 62. Поняття та зміст війни.
 • 63. Модель ЗС України на сучасному етапі розвитку.
 • 64. Класифікація війн.
 • 65. Концептуальні можливості Збройних сил України щодо ведення війн шостого покоління.
 • 66. Перспективи формування повітряно-космічних України.
 • 67. Основні положення стратеги національної безпеки СІЛА.
 • 68. Історичне підґрунтя формування концепції безпеки Китаю.
 • 69. Післявоєнна політика безпеки Німеччини.
 • 70. Політика безпеки Франції.
 • 71. Основні положення державної стратегії Японія у XXI столітті.
 • 72. Концепція національної безпеки Монголії.
 • 23. Концепція національної безпеки Республіки Молдова. . 74. Концепція національної безпеки Республіки Білорусь. 76. Концепція національної безпеки Російської Федерації.
 • 76. Окресліть зміст формування євразійської цивілізації.
 • 77. Проаналізувавши зміст концепцій національної безпеки, складіть власний проект концепції національної безпеки України.
 • 78. Окресліть зміст періодизації світових цивілізацій.
 • 79. Поняття та зміст недержавної системи безпеки.
 • 80. Стан національної безпеки та основні завдання недержавних суб'єктів по її забезпеченню.
 • 81. Види загроз національній безпеці, управління якими може здійснювати недержавна система національної безпеки.
 • 82. Напрями забезпечення національної безпеки недержавною системою.
 • 83. Структура та компетенція основних складових недержавної системи забезпечення національної безпеки України.
 • 84. Поняття менеджменту недержавної системи безпеки. 86. Зміст менеджменту недержавної системи безпеки.
 • 86. Сформуйте доктрину недержавного забезпечення національної безпеки.
 • 87. Окресліть механізми взаємодії недержавних і державних суб'єктів забезпечення національної безпеки.
 • 88. Сформулюйте професіограму фахівця в сфері управління національною безпекою.
 • 89. Поняття та сутність бенчмаркінгу.
 • 90. Механізм бенчмаркінгу.
 • 91. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки.
 • 92. Окресліть перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки.
 • 93" Місце та роль конкурентної розвідки в забезпеченні національної безпеки держави.
 • 94. Роль державних розвідувальних органів в забезпеченні безпеки недержавних суб'єктів господарювання.
 
< Попер   ЗМІСТ