< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Висновки

Таким чином, бенчмаркінг можна розглядати як один з найважливіших напрямків стратегічно орієнтованих маркетингових досліджень. Бенчмаркінговий підхід приводить до істотної зміни процедури ухвалення рішення при здійсненні контролінгу. Традиційно контролінгові рішення приймалися на основі результатів контролінгових досліджень і інтуїції менеджерів щодо комплексу контролінгу. На основі цього розроблялася контрол інгова стратегія фірми. Сучасні умови бізнесу призводять до того, що для забезпечення конкурентноздатності фірми і її стійкого положення подібних дій стає недостатньо. Необхідне вивчення досвіду діяльності і поведінки на ринку лідерів бізнесу для підвищення обґрунтованості стратегій маркетингу.

Бенчмаркінг безпеки являє собою пошук і застосування на практиці найкращих методів забезпечення безпеки. Запозичення або адаптація кращих методів дозволяє організації підняти процеси забезпечення безпеки на рівень, що забезпечує лідерство. Встановлення критеріїв ефективності через бенчмаркінг є дійовим засобом ідентифікації організацій, що володіють значно більш високим рівнем і які можуть володіти кращими методами. Втім дійсна перевага бенчмаркінга полягає в розумінні таких методів, які дозволяють організації перейняти досвід.

Отже бенчмаркінг безпеки слід здійснювати щодо наступних об'єктів.

 • 1. Продукції та послуг, що дозволить визначити властивості та функції, цінні з погляду споживача, які використовуються при плануванні заходів безпеки, проектуванні, розробленні; зазвичай вона визначається як мета розроблення тих чи інших заходів безпеки і методів визначення технологій.
 • 2. Бізнес-процесів, що є основою для удосконалення і реінжинірінга бізнес-процесів. Це має складати невід'ємну частину ініціативи загального безперервного процесу підвищення якості, яка забезпечує досягнення цілей і задач компанії.
 • 3. Критеріїв ефективності. Результатом проведення бенчмаркінгу продукції, послуг і процесів є визначення і обґрунтування цілей щодо декількох важливих для компанії критеріїв ефективності. Відтак, при проведенні заходів по плануванню і операційних оглядів необхідно уявляти ці контрольні точки бенчмаркінгу, причому обговорення досягнутих результатів щодо таких точок має являтися стандартним пунктом порядку денного.

Бенчмаркінг безпеки майбутнього базується на наступних постулатах:

 • 1. Бенчмаркінг безпеки є процесом, що постійно розвивається. Так само, як безпека становить собою процес управління загрозами та небезпеками, так і бенчмаркінг є процесом вивчення та впровадження кращих методів у власну діяльність.
 • 2. Необхідне уніфіковано розуміння бенчмаркінгу і загальновизнана класифікація бізнес-процесів, тобто процесів забезпечення безпеки.
 • 3. Система класифікації має використовуватися в якості інструмента діагностики, який дозволяє позбутися повторних досліджень і забезпечує чіткіше визначення меж процесів.
 • 4. Необхідно розробити еталонну модель бенчмаркінгу безпеки.
 • 5. Спід використовувати тенета професіоналів — антропний чинник бенчмаркінга, що включає і використання електронних мереж.
 • 6. Бенчмаркінг відіграє вирішальну роль при застосуванні бенчмаркінгу.
 • 7. Для збереження конкурентоздатності організації необхідно цілеспрямоване, швидке і безперервне навчання кращим методам забезпечення безпеки.
 • 8. Досконалість у бенчмаркінгу безпеки досягається через послідовний менеджмент процесу дослідження.

Звичайно, ми розглянули далеко не повне коло питань, що стосуються бенчмаркінгу, втім намагалися продемонструвати його проблемні сторони, і особливо специфіку щодо сфери забезпечення безпеки. Важливим вважаємо подальший розвиток даної галузі знань, а також впровадження у практику теоретичних надбань бенчмаркінгу безпеки, який для України є новим напрямом безпе-кових досліджень.

Контрольні завдання для самоперевірки

 • 1. Поняття та сутність бенчмаркінгу.
 • 2. Механізм бенчмаркінгу.
 • 3. Поняття та зміст бенчмаркінгу національної безпеки.

Завдання для самопідготовки

 • 1. Окресліть перспективи розвитку бенчмаркінгу національної безпеки.
 • 2. Місце та роль конкурентної розвідки в забезпеченні національної безпеки держави.
 • 3. Роль державних розвідувальних органів в забезпеченні безпеки недержавних суб'єктів господарювання.

Список рекомендованої літератури

 • 1. Багиев ГЛ.,Аренков И А., Мартынова М.В. Benchmarking у розробці стратегій маркетингу // Маркетинг у системі керування підприємництвом. — Київ, 1996.
 • 2. Боган К. Бизнес-разведка. Внедрение передовых технологий: пер. с англ. / Кристофер Боган, Майкл Инглиш: под общей ред. Б.Л. Резничен-ко. — М.: Вершина, 2006. — 368 с.
 • 3. Голубков Е. П. Основы маркетинга. Учебник. — М.: Финпресс, 1999,
 • 4. Кемп С. Роберт Легальный промышленный шпионаж: Бенчмаркикт бизнес-процессов: технологии поиска и внедрения лучших методов работы ваших конкурентов / пер. с англ., Под ред. О.Б. Максимовой. — Днепропетровск: Баланс-Клуб, 2004. — 416 с.
 • 6. Клейнер Г.Б., Тамбовцев ВЛ., Качалов РМ. Предприятие в нестабильной экономической среде. — М.: Экономика, 1997.

в. Кубушкин НИ. Основы менеджмента. — Минск: Новое знание, 2001.

 • 7. Кузнецов /OJ3., Подлееных ВЛ. Основы менеджмента. — Спб.: Ол-бис, 1998.
 • 8. Уткин ЗА. Курс менеджмента. — М.: Зеркало, 2001.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >