< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Застосування. Прогнозування майбутньої динаміки { c/d }

Добра економічна модель не лише пояснює минуле, вона також допомагає прогнозувати реакцію економічних змінних на нові події. Аналіз окреслених тут чинників, що впливають на відношення "готівка - чекові депозити", забезпечує таку здатність. Розглянемо дві можливі зміни в економічному середовищі майбутнього і запитаємо, що станеться з відношенням "готівка - чекові депозити" внаслідок цих змін. Такі прогнози можуть становити інтерес для творців політики, які захочуть знати, як кожна з цих обставин впливатиме на пропозицію грошей.

ПОРАДА

Спробуйте дати аргументацію для прогнозів, не звертаючись до тексту підручника. Це забезпечить вам відмінну практику аналізу { C/D }, що пророблений у цьому розділі. Ви можете додатково попрактикуватися, розв'язуючи завдання наприкінці розділу. Розв'язання цих завдань також передбачає прогнозування майбутньої динаміки { C/D }.

Зростання ставок подоходного податку для збалансування бюджету

Точиться багато розмов навколо збалансування бюджету шляхом дальшого підвищення податків. Що сталося б з відношенням "готівка - чекові депозити", якби ставки подоходного податку зросли?

Вищі ставки оподаткування посилили б стимули до ухиляння від сплати податків. Сподіваний доход на чекові депозити тоді значно знизився б. Використання готівки зросло б стосовно чекових депозитів (якби інші чинники залишалися незмінними), і ми прогнозували б збільшення коефіцієнта { C/D }.

Скасування процентних платежів по чекових рахунках

Завжди спостерігалися хитання то в бік посилення регулювання, то в напрямі дерегулювання. А що, якби нинішня тенденція до дерегулювання змінилася на протилежну і регулювання відновилося? Це повернуло б нас до ситуації десятилітньої давності, в якій банкам не дозволяли сплачувати проценти по чекових депозитах. Що сталось би в цьому випадку з відношенням "готівка - чекові депозити"?

Ця політика означала б, що сподіваний доход на чекові депозити впав би нижче його поточного рівня і сподіваний доход на чекові депозити порівняно з готівкою також впав би. Як наслідок, зменшена привабливість чекових депозитів стосовно готівки означала б, що нагромадження готівки було б більше, ніж чекових депозитів, що підвищило б коефіцієнт {С/О}.

Корисність попереднього аналізу не обмежується прогнозуванням реакції {С/О} на аналізовані тут події. За допомогою цього ігідходу можна проаналізувати багато інших можливих змін у нашому економічному середовищі, що мають вплив на {С/О} (декілька обставин аналізуються в завданнях наприкінці розділу).

Пояснення поведінки банків

У розділі 15 ми бачили, що коли банки зменшують рівень надлишкових резервів {ЕК/О} або збільшують суму дисконтних позичок, які вони беруть у ФРС, то пропозиція грошей зростає. Тут ми окреслимо модель поведінки банку, що пояснює визначники {ЕК/О} і дисконтні позички у ФРС.

Визначники норми надлишкових резервів {ЕR/D}

Щоб зрозуміти чинники, що визначають рівень { ЕR/D } у банківській системі, нам варто звернути увагу на витрати і вигоди банків від нагромадження надлишкових резервів. Коли вартість нагромадження надлишкових резервів зростає, то ми сподіваємося зменшення обсягу надлишкових резервів, а тому і зниження { ЕR/D }. Коли ж вигода від нагромадження надлишкових резервів зростає, то ми будемо очікувати зростання обсягу надлишкових резервів і зростання { ЕR/D }. Ви побачите, що існує два основні чинники, що впливають на ці витрати і вигоди, а отже - і на норму надлишкових резервів. Цими чинниками є: ринкові процентні ставки і сподівані відпливи депозитів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >