< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Інші вимірники процентних ставок

Доход на момент погашення є найточнішим вимірником процентних ставок. Саме його економісти мають на увазі, коли застосовують поняття "процентна ставка". Якщо заздалегідь не вказано інше, то поняття процентна ставка і доход на момент погашення використовуються в цій книжці як синоніми. Проте, оскільки доход на момент погашення інколи важко обчислити, то на ринках облігацій використовуються інші, менш точні вимірники процентних ставок Читаючи газети, ви часто стикаєтеся з двома вимірниками: "поточним доходом" і "доходом на дисконтній основі", і вам важливо розуміти, що вони означають, чим вони відрізняються від точнішого вимірника процентних ставок - доходу на момент погашення.

Поточний доход

Поточний доход є наближенням до доходу на момент погашення по купонних облігаціях і часто повідомляється, бо, на противагу до доходу на момент погашення, поточний доход легко обчислюється. Він визначається як щорічний купонний доход, поділений на ціну цінного паперу:

де іс - поточний доход,

Рв - ціна купонної облігації, С - щорічний купонний доход.

Ця формула є такою, як і формула рівняння (4.5), яка описує доход на момент погашення для консоля. Отже, для консоля поточний доход є точним вимірником доходу на момент погашення. Коли купонна облігація має тривалий час (або строк) до погашення (скажімо, двадцять років або більше), то вона виглядає як консоль, який завжди передбачає сплату купонних доходів. Отже, можна очікувати, що поточний доход є точним наближенням доходу на момент погашення для довгострокової купонної облігації. Ви можете безпечно використовувати розрахунок поточного доходу замість того, щоб шукати доход на момент погашення у таблиці облігацій. Проте, коли час погашення купонної облігації наближається (скажімо, стає меншим, ніж п'ять років), то облігація втрачає подібність до консоля, і тому наближене значення, що дає поточний доход, стає все менш точним.

Ми також бачили, що коли ціна облігації дорівнює номінальній вартості облігації, то доход на момент погашення дорівнює купонній ставці (купонний доход, що поділений на номінальну вартість облігації). Оскільки поточний доход дорівнює купонному доходові, що поділений на ціну облігації, то поточний доход також дорівнює купонній ставці, коли ціна облігації дорівнює номіналу. Ця логіка веде нас до висновку, що коли ціна облігації відповідає номінальній вартості, то поточний доход дорівнює доходу на момент погашення. Це означає: що ближче значення ціни облігації до номінальної вартості облігації, то більше поточний доход буде наближатися до доходу на момент погашення.

Поточний доход перебуває в оберненій залежності від ціни облігації. У випадку нашої облігації з 10 %-ною купонною ставкою, коли ціна зростає з 1000 дол до 1100 дол, поточний доход впаде з 10 % (=100 дол/1000 дол) до 9,09 % (=100 дол/1100 дол). Як показує таблиця 4.1, доход на момент погашення також перебуває в оберненій залежності від ціни облігації. Коли ціна зростає з 1000 дол до 1100 дол., то доход на момент погашення падає з 10 до 8,48 %. Це свідчить про важливу обставину: поточний доход і доход на момент погашення завжди змінюються одночасно; збільшення поточного доходу завжди сигналізує, що доход на момент погашення також збільшився.

Загальні риси поточного доходу (щорічний купонний доход, що поділений на ціну облігації) можна підсумувати таким чином: поточний доход є тим кращим наближеним значенням доходу на момент погашення, чим ближче ціна облігації до номінальної вартості облігації і чим довший строк погашення облігації. Поточний доход стає тим гіршим наближеним значенням, чим далі відходить ціна облігації від номінальної вартості і чим ближче до строку погашення облігації. Незалежно від того, чи поточний доход є добрим наближенням доходу на момент погашення, чи поганим, зміна у поточному доході завжди сигналізує про зміну у цьому ж самому напрямі доходу на момент погашення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >