Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Фундаментальні поняття економіки Предмет, метод і функції економічної теорії Предмет економічної теорії та еволюція в його науковій трактовці Методи пізнання економічних процесів, їх класифікація Функції економічної теорії. Місце і роль економічної теорії в системі економічних наук Безмежність потреб та обмеженість ресурсів Потреби та їх класифікація. Безмежність потреб Економічні блага. Товари та послуги Виробничі ресурси та їх обмеженість Проблема вибору в економіці та альтернативна вартість Необхідність вибору як наслідок проблеми обмеженості ресурсів Процес прийняття рішення. Альтернативна вартість Межа виробничих можливостей Виробництво та ефективність Виробництво. Ефективність економіки Продуктивність праці та основні методи її розрахункуІнвестиції в капітальні благаІнвестиції в людський капітал Основні питання економіки. Економічні системи Основні питання економічної організації виробництва Типи економічних системТрадиційна економіка Відносини власності в економічній системіСпіввідношення понять "роздержавлення" і "приватизація" Основні суб'єкти економіки та їх взаємодія Основні суб'єкти економіки Кругообіг економічної діяльності Гроші та їх роль в економічному кругообігуКількість грошей в обігу Основи мікроекономіки Економічна поведінка споживача Споживач як суб'єкт ринкових відносин. Загальна та гранична корисність. Закон спадної граничної корисності Попит і пропозиція в ринковому механізмі Попит та його детермінанти. Закон попиту. Цінова еластичність попитуЦінова еластичність попиту Пропозиція та фактори, що її визначають. Закон пропозиції. Цінова еластичність пропозиціїЦінова еластичність пропозиції Взаємодія попиту та пропозиції Взаємодія попиту та пропозиції: ринкова рівновага Виникнення надлишку та дефіциту на ринку Конкуренція в ринковому механізмі Конкуренція і монополія. Типи конкурентних ринківТипи конкурентних ринків Ринок досконалої (чистої) конкуренції Ринки недосконалої конкуренціїРинок олігополіїРинок монополістичної конкуренції Витрати виробництва та прибуток Витрати виробництва та прибуток фірми Види витрат фірми в короткостроковому періоді Витрати фірми в довгостроковому періоді Максимізація прибутку фірми Підприємництво і організаційні форми бізнесу Підприємництво: сутність і передумови виникнення Підприємство та організаційні форми бізнесу Види ринків та їх інфраструктура Ринок товарів і послуг Ринок ресурсів Ринок праці Фінансовий ринок Основи макроекономіки Національна економіка та результати її функціонування Сутність ВВП та ВНП Способи розрахунку ВВП Номінальний та реальний ВВП ВВП і добробут населення Економічна роль і функції держави в сучасній економіці Неспроможність ринку та форми її прояву Економічні функції державиПравове забезпечення функціонування ринкового механізмуПідтримка конкуренціїКоригування розподілу ресурсів з урахуванням зовнішніх ефектівЗабезпечення суспільними товарами і послугамиПерерозподіл доходів та майна Стабілізація економіки Сукупний попит і сукупна пропозиція: макроекономічна рівновага. Сутність та складові сукупного попиту. Крива AD Цінові та нецінові фактори сукупного попиту Сутність сукупної пропозиції. Крива AS Цінові та нецінові фактори сукупної пропозиції Взаємодія AD і AS. Макроекономічна рівновага Економічне зростання і циклічність економічного розвитку Економічне зростання та його показники. Фактори економічного зростання Роль заощаджень та інвестицій в процесі економічного розвитку Суть та фази ділового (економічного) циклу Податково-бюджетна система та фіскальна політика Податки, їх сутність і функції. Класифікація податківКласифікація податків Новий Податковий кодекс України про зміни в системі оподаткування Державний бюджет. Бюджетний дефіцит і державний борг Фіскальна політика та її інструменти Грошово-кредитна система та монетарна політика Грошова маса та її вимір. Зміна пропозиції грошей та її вплив на рівень ділової активності Центральний банк та його функціїВиди банківських операцій Монетарна політика Центрального банку та її інструменти Інфляція та антиінфляційна політика Суть та види інфляціїПричини інфляції Типи інфляції та їхня характеристика Соціально-економічні наслідки інфляції Антиінфляційна політика. Взаємозв'язок інфляції та безробіттяАнтиінфляційна політика та її інструменти Зайнятість і безробіття Сутність зайнятості та безробіття Види безробіття Показники безробіття Соціально-економічні наслідки безробіття Державна політика зайнятості Розподіл доходів. Політика доходів та її інструменти Функціональний та персональний розподіл доходівЗаробітна платаЗемельна рента Політика доходів та її інструментиКрива Лоренца і коефіцієнт Джині Міжнародна торгівля і міжнародна валютна система Принципи абсолютних та порівняльних переваг Суть міжнародної торгівлі Обмеження в міжнародній торгівлі Сучасна міжнародна валютна система Глобалізація економіки Сутність та фактори глобалізації Наслідки та прояви глобалізації Глобальні проблеми та шляхи їх вирішення Європейський вибір України Курс на європейську інтеграцію — стратегічний вибір УкраїниСтратегічні пріоритети євроінтеграції України. Стратегія макроекономічної політикиСтруктурно-інноваційна стратегіяСтратегія розвитку внутрішнього ринку та реального сектора економікиНові акценти політики доходівЄвроінтеграція в сфері освіти Інтеграція України до Світової організації торгівлі
 
Наст >