< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правові засади ятрогенії

Згідно з чинним законодавством України, визначення ятрогенії узгоджується з правовими нормами "шкода здоров'ю", "визнання ступеня шкоди здоров'ю", "неналежне надання медичної допомоги", які визначаються в Цивільному Кодексі, Кримінальному Кодексі України, Законі України "Основи Законодавства України про охорону здоров'я".

Правові засади нанесення шкоди здоров'ю з боку лікаря закладені ще в законоположеннях стародавніх держав. Зокрема, в стародавньому Вавилоні в Кодексі царя Хаммурапі високий громадський і матеріальний статус лікаря поєднувався з великою відповідальністю за свою працю. За нанесення шкоди здоров'я внаслідок лікування необхідно було платити великий грошовий штраф. А в параграфі 218 кодексу царя Хаммурапі зазначено: "Якщо лікар проводить у когось серйозну операцію бронзовим ножем і нанесе хворому смерть або якщо він видалить комусь катаракту з ока і порушить око, то він карається відтинанням руки".

У Бамберзькому кодексі (1507 р.) та кримінальному кодексі (укладення) Кар-лаУ, відомого під назвою "Кароліна" (1532 р.), визначалося судочинство за помилки лікарів.

Зарубіжний досвід передбачає одним з найважливіших засобів правового контролю за поданням медичних послуг відповідальність лікаря і/або медичної установи перед пацієнтом за виникнення захворювань та патологічних процесів внаслідок медичного втручання.

Великобританія

Особливо жорстко суд ставиться до позовів, зумовлених захворюваннями внаслідок професійної недбалості. При виникненні ятрогенного захворювання пацієнту-позивачу важко відшкодувати заподіяну шкоду через суд внаслідок кількох чинників:

 • o непередбачений результат подання позову;
 • o фінансові збитки при сплаті роботи експертів;
 • o агресивне ставлення англійських лікарів до позовів з приводу ятрогенії або професійної недбалості (майже кожен лікар бачить у такому позові потенційну погрозу своїй кар'єрі і тому ставиться до суду як до місця, де він повинен боротися за свою професійну компетенцію).

Ці чинники є причиною того, що англійський пацієнт рідко звертається до суду при виникненні ятрогенного захворювання.

США

Судова система США спрямована на забезпечення покладеного на неї соціального завдання: забезпечити суспільне почуття справедливості за рахунок покладання на винного обов'язку відшкодування потерпілому заподіяної шкоди і стає на заваді небажаної для суспільства поведінки: некомпетентному, необережному, недбалому наданню медичної допомоги.

Незважаючи на той факт, що суди США дуже ліберально ставляться до позовів з приводу професійної недбалості або ятрогенії, тільки незначна кількість пацієнтів приймає рішення щодо звертання до суду з таких причин:

 • o специфіка позову зумовлює складність доказу вини відповідача;
 • o затяжний характер розгляду справи, який у середньому триває до 23 місяців;
 • o великі витрати, пов'язані з позовом (після відрахування всіх витрат, спричинених позовом та підтримкою його в суді, сума компенсації зменшується наполовину).

Останніми роками моральний акцент переноситься на забезпечення надійності відшкодування моральних збитків і заподіяної шкоди здоров'ю та на профілактику професійної недбалості та ятрогеній. Велика роль у цьому надається практиці страхування відповідальності при наданні медичних послуг. У таких випадках відшкодування оплачується зі знеособлених страхових фондів і не може розглядатись як санкція в повному розумінні цього слова. Проте при цьому внески страхувальників-лікарів можуть зрости настільки, що вони будуть змушені припинити лікарську практику.

У СІЛА профілактика виникнення ятрогенних захворювань внаслідок некомпетентності лікаря та професійної недбалості проводиться за рахунок удосконалення професійного саморегулювання та зростання вимог при видачі ліцензій на право займатися лікарською діяльністю.

Нова Зеландія має 30-річний досвід компенсації особистої шкоди здоров'ю у випадках медичної невдачі. Під медичною невдачею (mishap) розуміють погіршення здоров'я пацієнта внаслідок медичного втручання. Звичайно, що це ширше поняття, ніж ятрогенія, й включає також професійну недбалість, погіршення здоров'я внаслідок помилок, які допустив лікар при встановленні діагнозу або лікуванні.

У Новій Зеландії відшкодування шкоди, якої зазнав пацієнт внаслідок медичної невдачі, виплачується з Фонду соціального страхування. Фонд існує за рахунок: внесків підприємців; осіб, які займаються індивідуальною трудовою діяльністю; власників автомобілів та бюджетних коштів. Розмір відшкодування для осіб, які працювали за наймом або займались індивідуальною трудовою діяльністю, становить 80 % від утраченого заробітку. Додатково оплачуються витрати на лікування, реабілітацію, догляд за хворим.

При ятрогенному захворюванні пацієнт зазнає й моральної шкоди. Тому Фонд соціального страхування Нової Зеландії виплачує одноразову суму для компенсації за біль, страждання тощо.

Вимоги про відшкодування заподіяної шкоди здоров'ю пацієнта розглядаються в порядку адміністративного судочинства, з можливістю оскарження рішення в суді.

Позитивним моментом новозеландської моделі є можливість для пацієнта отримати відшкодування без витрат на позов, сплати роботи експертів. Крім того, на відміну від англійської або американської моделі, відшкодування шкоди при виникненні ятрогенного захворювання, новозеландська модель обумовлює гарантоване відшкодування заподіяної шкоди пацієнту.

Недоліки новозеландської моделі відшкодування шкоди за медичні невдачі бачаться в такому:

 • o у випадку виникнення ятрогенії компенсацію одержує тільки пацієнт. У разі смерті пацієнта від ятрогенії родичі таких відшкодувань не отримують;
 • o відшкодування лікарем або медичною установою збитків пацієнтові при виникненні ятрогенного захворювання є чинником контролю якості медичного обслуговування та профілактикою лікарської недбалості.

Соціально-економічне реформування, яке здійснюється в Україні, спрямоване на забезпечення соціального захисту населення. Така тенденція на державному рівні опосередковано зумовила зростання кількості позовів про відшкодування шкоди, якої зазнав пацієнт внаслідок несприятливих наслідків медичного втручання. Причиною цього явища є такі чинники:

 • o конс'юмеризм (активізація руху за права споживачів);
 • o розвиток медичного страхування.

Медико-правова класифікація ятрогенних захворювань наведена в табл. 12.1.

Таблиця 12.1

МЕДИКО-ПРАВОВА КЛАСИФІКАЦІЯ ЯТРОГЕННИХ ЗАХВОРЮВАНЬ

з/п

Вид ятрогенії

Патогенний чинник

Обставини, які зумовили або супроводжують розвиток ятрогенії

Правова відповідальність

1

Ятрогенії, спричинені використанням медикаментозних препаратів

Перевищення дози фармакологічного препарату. Мутагенна, тератогенна дія препарату.

Призначення препарату без врахування віку та стану пацієнта. Неврахування побічної дії медикаментозного препарату, перехресної дії при комплексній хіміотерапії

А. Застосування неправильного лікування

Кримінальна відповідальність ККУ, Ст. 140

Результат недостатніх навичок, досвіду, кваліфікації медичного працівника

Відсутність кримінальної відповідальності ККУ Ст. 140 Цивільна відповіда-льність ЛПЗ. ЦК Ст.441,455, 461

Порушення контролю вживання медикаментозних препаратів у дитячих лікарнях

Необережність медичного персоналу

Кримінальна відповідальність. ККУ.Ст. 137

Недбале або несумісне ставлення медичного персоналу до своїх обов'язків

Кримінальна відповідальність

ККУ Ст. Ст. 367 або 425

Перевищення дози медикаментозного препарату. Побічна або перехресна дія фармакологічного препарату

А. Самолікування.

Б. Порушення пацієнтом медичних приписів

Відсутність кримінальної та цивільної відповідальності

Відсутність у рекламі інформації про необхідність консультації з лікарем

Проведення клінічних випробувань лікарських засобів

Захворювання не мало безпосереднього зв'язку з метою досліду

Кримінальна відпові-даль-ність: ККУ. Стаття 141

Наявність письмової інформованої згоди дієздатного пацієнта

Відсутність кримінальної відповідальності. ККУ Ст. 141

А. Відсутність письмової інформованої згоди дієздатного пацієнта. Б. Анулювання пацієнтом інформованої згоди в ході експерименту

Кримінальна відповідальність: ККУ. Ст. 141

Відсутність інформованої згоди дієздатного пацієнта на випробування наркотичних, отруйних, сильнодіючих радіоактивних лікарських засобів

Кримінальна відповідальність: ККУ. Ст. 141, 265, 267,314

2

Ятрогенії, спричинені хірургічним втручанням

A. Помилки в техніці операції Б. Ускладнення в ході оперативного втручання.

B. Невиправдано широкі операції.

Г. Залишення сторонніх предметів в організмі пацієнта. Д.Випадкові ушкодження органів і судин.

Е. Тривала катетеризація великих венозних судин. Ж. Переливання крові іншої групи

Застосування неправильного лікування.

Необережність медичного персоналу

Кримінальна відповідальність.

ККУСт. Ст. 137,140

A. Помилки в техніці операції. Б. Ускладнення в ході оперативного втручання.

B. Невиправдано широкі операції.

Г. Залишення сторонніх предметів в організмі пацієнта. Д. Випадкові ушкодження органів і судин.

Е. Тривала катетеризація великих венозних судин.

Недостатність навичок, досвіду і кваліфікації медичного працівника

Цивільна відповідальність організації

ЦК.Ст. Ст. 441,255,461

Помилки в техніці проведення нової операції, яка не відповідає сукупності вимог до меди-ко-біологічного досліду

А. Незаконне проведення медико-біо-логічного досліду (відсутність наукової обґрунтованості, переваги ризику над можливим успіхом, проведення операції в неакредитованих ЛПЗ тощо).

Б. Відсутність інформованої згоди пацієнта на проведення медико-біологічного досліду.

Кримінальна відповідальність

ККУСт. 142

Продовження табл. 12.1

з/п

Вид ятрогенії

Патогенний чинник

Обставини, які зумовили або супроводжують розвиток ятрогенії

Правова відповідальність

Помилки в техніці проведення операції, яка відповідає сукупності вимог до медико-біологічного досліду

Наявність інформованої згоди пацієнта на проведення медико-біоло-гічного досліду

Відсутність правової відповідальності

Переливання крові, яка інфікована вірусом СНІДу

Переливання крові, яка інфікована вірусом СНІДу, при планових операціях, пологах, внаслідок злочинної недбалості або необережності медичного персоналу

Кримінальна відповідальність.

ККУСт. Ст. 131,140

Переливання крові, яка інфікована вірусом СНІДу в невідкладних випадках

Відсутність правової відповідальності

3

Реанімаційні ятрогенії

Травматичні або нетравматичні ускладнення

Ускладнення при пункціях серця, пункції або катетеризації вен, трахеотомії тощо внаслідок браку часу на проведення процедури

Відсутність правової відповідальності

Хвороби оживлення організму

Неефективна реанімація через невчасне надання медичної допомоги як наслідок злочинної самовпевненості, злочинної недбалості медичного персоналу.

Кримінальна відповідальність.

ККУ Ст. 140

Травматичні, нетравматичні ускладнення внаслідок проведення реанімації. Хвороби оживлення організму

Недостатність навичок, досвіду і кваліфікації медичного працівника

Цивільна відповідальність організації

ЦК.Ст. Ст. 441,255,461

4.

Ятрогенії, які виникли внаслідок променевої терапії

Ушкодження шкіри, дрібних та великих судин. Перикардити, променеві пневмонії, езофаґіти, гепатити, проктити, нефрити, цистити

Підвищена радіочутливість організму

Відсутність правової відповідальності

Наслідок злочинної самовпевненості, злочин-ної недбалості медичного персоналу

Кримінальна відповідальність.

ККУ Ст. 140

5

Ятрогенії, зумовлені профілактичними заходами

Помилково вибраний шлях введення вакцин або сироваток. Нехтування анамнезом пацієнта

Наслідок злочинної самовпевненості, злочин-ної недбалості медичного персоналу.

Кримінальна відповідальність.

ККУ Ст. 140

Недостатність навичок, досвіду і кваліфікації медичного працівника.

Цивільна відповідальність організації

ЦК.Ст. Ст. 441,255,461

Використання прострочених вакцин або сироваток під час проведення щеплень

Наслідок злочинної самовпевненості, злочинної недбалості медичного персоналу

Кримінальна відповідальність.

ККУ Ст. 140

6

Ятрогенії, зумовлені проведенням діагностики захворювань

Наслідок помилкового діагнозу: недостатнє обстеження; використання недостатньо інформативних методів діагностики; обмеження діагностики загальними комп'ютерними методами

Наслідок злочинної самовпевненості медичного персоналу

Кримінальна відповідальність.

ККУ Ст. 140

Ускладнення від ангіографій, ендоскопічної діагностики, пу-нкційних біопсій

Анафілактичний шок, гіперосмоляр-на кома внаслідок підвищеної індивідуальної чутливості до рентгеноконтрастних речовин

Відсутність правової відповідальності

Наслідок злочинної самовпевненості, злочинної недбалості медичного персоналу

Кримінальна відповідальність.

ККУ Ст. 140

Недостатність навичок, досвіду та кваліфікації медичного працівника

Цивільна відповідальність організації

ЦК. Ст.ст. 441,255,461

7

Ятрогенії, зумовлені део-нтологічними помилками медичного персоналу

Необережні інформація, дії та ін. (в тому числі дітям та підліткам)

Нещасні випадки внаслідок отриманої інформації. Суїцид або спроби до нього.

Розвиток інших хвороб "стресу"

Кримінальна відповідальність.

ККУ Ст.ст. 140,137. Цивільна відповідальність. ЦКСт. ст.441,455, 461

 • o Кримінальний Кодекс України. Ст. 131 Неналежне виконання професійних обов'язків, що спричинило зараження особи вірусом імунодефіциту людини чи іншої невиліковної інфекційної хвороби. Ст. 137 Неналежне виконання обов'язків щодо охорони життя та здоров'я дітей. Ст. 140 Неналежне виконання професійних обов'язків медичним або фармацевтичним працівником. Ст. 142 Незаконне проведення дослідів над людиною.
 • o Цивільний Кодекс УРСР. Ст. 441 Відповідальність організації за шкоду, заподіяну з вини її працівників. Ст. 455 Відшкодування шкоди в разі ушкодження здоров'я. Ст. 461 Відповідальність за ушкодження здоров'я і смерть громадянина, який не підлягає соціальному страхуванню.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >