< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Бюджетні повноваження державних бухгалтерів

Державні бухгалтери знаходяться у штаті казначейства з усіма подальшими наслідками щодо їх матеріальної відповідальності за будь-які незаконні дії та фінансову звітність. Розрізняють чотири категорії державних бухгалтерів, кожна з яких наділена відповідними бюджетними повноваженнями:

  • - бухгалтери казначейства;
  • - бухгалтери фінансових адміністративних органів; - спеціальні бухгалтери казначейства;
  • - бухгалтери приєднаних бюджетів.

Права, обов'язки та відповідальність кожної категорії бухгалтерів, а також центрального бухгалтерського агента казначейства зафіксовані у відповідних нормативних документах.

Бухгалтери казначейства під керівництвом міністра фінансів за вказівкою розпорядника кредитів виконують усі операції за доходами та видатками загального бюджету і спеціальних рахунків казначейства, ведуть рахунки місцевого органу самоуправління, а також усі казначейські операції, що відносяться до компетенції держави, за винятком тих, реалізація яких покладається на інших державних казначеїв.

Бухгалтери казначейства забезпечують цілісність і збереження коштів і цінностей, які належать державним організаціям; управляють коштами та їх оборотом на рахунках; зберігають бухгалтерські документи, а також документи, які підтверджують правильність проведених операцій. Вони уповноважені здійснювати операції покупки, продажу, арбітражу цінних паперів, випущених державою. Разом з тим вони не можуть укладати будь-які термінові угоди. Бухгалтери проводять ці операції за посередництва професіональної палати маклерів Паризької біржі.

Для виконання покладених на бухгалтерів завдань вони мають право:

  • - приймати до виконання прихідні ордери, передані їм розпорядниками, боргові вимоги, встановлені контрактом, та отримувати за борговими зобов'язаннями суми, на які мають право державні установи;
  • - здійснювати оплату витрат за наказом акредитованих розпорядників по пред'явленню документів, що підтверджують право вимоги кредитора, а також приймати рішення у випадку протестів чи інших судових розпоряджень;
  • - здійснювати операції з фондами і рахунками, що є в наявності;
  • - забезпечувати охорону та збереження грошових коштів і цінностей, що належать державним установам;
  • - зберігати документи, що підтверджують правильність проведених операцій, та бухгалтерські документи ;
  • - вести бухгалтерський облік усіх проведених операцій з державними коштами. За результатами виконання бюджету бухгалтер казначейства складає річний

управлінський звіт, де відображається результат виконання дохідної і видаткової частин бюджету колективу. Не пізніше ніж 1-го липня року, наступного за звітним, звіт передається місцевому органу.

Уповноважені (виборні) органи місцевого самоуправління перевіряють звіт і приймають відповідне рішення про його затвердження або відхилення. Якщо видатки були перераховані неправильно і без причини не надійшли доходи, то відповідальність несе державний бухгалтер, який компенсує борг за рахунок власних коштів.

Певними повноваженнями щодо контролю фінансової звітності бухгалтерів наділена Регіональна рахункова палата. Рахункова палата здійснює перевірку належного використання державних коштів: асигнувань, фондів, цінних паперів тощо. Вона має також повноваження щодо перевірки фінансової та управлінської документації приватних організацій, які отримують фінансову допомогу з боку держави. Якщо в процесі перевірки фінансової звітності суддя рахункової палати виявить певні порушення у діях бухгалтера, він притягається до адміністративної та матеріальної відповідальності.

Головні бухгалтери казначейства централізують проведені операції на рахунках казначейства, що здійснюються державними бухгалтерами, підзвітними особами (управляючими) та місцевими агентами (кореспондентами) казначейства.

Бухгалтери фінансово-адміністративних органів несуть відповідальність за стягнення податків, мита, митних зборів, орендної плати, а також податкових штрафів та пов'язаних з ними судових витрат.

Спеціальні бухгалтери казначейства відповідно до декрету міністра фінансів виконують операції, що стосуються спеціальних категорій доходів і видатків.

Бухгалтери приєднаних бюджетів виконують усі операції за доходами та видатками, а також казначейські операції, що є наслідком виконання цих бюджетів. Вони також несуть відповідальність за різні операції, що виконуються на рахунках казначейства. Якщо їх посада відповідає посаді головного бухгалтера, то вони централізують операції молодших бухгалтерів, що перебувають у їх підпорядкуванні, а також операції, що здійснюються іншими державними бухгалтерами.

Центральний бухгалтерський агент казначейства на свою відповідальність здійснює операції за доходами та видатками, що відносяться до виконання закону про державний бюджет, і забезпечує завершальну централізацію обліку всіх фінансових операцій держави.

Він допомагає зробити розрахунки щодо емісії грошових знаків, державних цінних паперів, управління та погашення державного боргу, забезпечує проведення операції з бюджетними коштами та кореспондентами казначейства як на національному рівні, так і з міжнародними організаціями.

Після централізації всіх операцій загального бюджету та спеціальних рахунків, проведених головними бухгалтерами, центральний бухгалтерський агент казначейства складає бухгалтерський звіт за рік і передає його міністру на затвердження.

Міністр фінансів своїми постановами визначає терміни, в які різні категорії бухгалтерів у кінці періоду управління мають закінчити роботу щодо зарахування бюджетних операцій минулого року, закрити рахунки і визначити рахунок управління.

Рахункова палата розглядає рахунки державних бухгалтерів, встановлює їх відповідність загальному рахунку управління фінансами.

Працівники системи державного казначейства, загальна чисельність яких у Франції складає понад 59 тис. чоловік, несуть матеріальну відповідальність за виконання ними операцій щодо зберігання грошових коштів і матеріальних цінностей, своєчасність та правильність оплати рахунків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >