< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Чинники, що впливають на грошову масу

Оскільки ми з'ясовуємо вплив змін у кожному чиннику на грошову масу, то припускаємо, що немає жодних змін у балансі ФРС. Погляньмо насамперед на чинники, зростання яких збільшує грошову масу.

Чинники, що збільшують грошову масу

Цінні папери і дисконтні позички.

Оскільки ми вже описали детально у розділах 14 і 15, як зміни дисконтних позичок та власності ФРС на цінні папери через операції на відкритому ринку впливають на грошову масу, не будемо повторювати наших висновків. Збільшення портфеля цінних паперів, якими володіє ФРС, або збільшення дисконтних позичок веде до такого ж рівнозначного збільшення грошової маси (що показано у таблиці 18.2).

Золото і СДР та інші федеральні резервні активи.

Купівля ФРС золота, СДР, депозитів, що деноміновані в іноземній валюті, або купівля будь-якого іншого активу є просто купівлею цих активів на відкритому ринку. Отже, вплив на грошову масу є таким самим, як при купівлі облігацій на відкритому ринку (як показує вставка 18.1). Збільшення золота, СДР або іншого активу у федеральних резервах веде до рівнозначного збільшення у грошовій масі.

Флоут.

Як показано у розділі 9, процес клірингу чеків у ФРС включає депонування чека, отриманого банком, на його рахунку у ФРС, кредит на суму чека до його резервів і водночас зменшення резервів на ту ж суму для банку, на який виписано чек. Ми могли б припустити, що ці всі операції відбуваються одночасно і негайно. Проте насправді ФРС часто кредитує суму чека банку, що депонував його (збільшує резерви цього банку) раніше, ніж вона дебетує (зменшує резерви) банку, на який чек виписано Підсумкове чисте збільшення загальної суми резервів у банківській системі називається флоутом. Флоут дорівнює різниці між активом "грошові документи в процесі обігу" (чеки, по яких ФРС ще не зібрала платежів) і пасивом - відстроченим врахуванням грошових документів (чеки, що ще не прокредитовані для банку, який депонував їх).

Флоут має місце, бо інколи ФРС не може представити чек для оплати так само швидко, як вона кредитує банк, що депонує чек. Обсяги флоуту коливаються, коли погод ні умови та інші чинники викликають затримку в представленні чеків для оплати. Якщо, наприклад, сильний снігопад мав місце у Нью-Йорку, то ФРС не зможе передати для оплати окремі чеки, і флоут різко зросте Коли нормальні погодні умови відновляться, то чеки будуть подані для оплати, і флоут зменшиться знову .

Для кращого розуміння цього поняття повернімося до нашого прикладу (розділ 9), в якому Джейн Браун бере 100-доларовий чек, що виписаний на рахунок у Другому національному банку у Лос-Анджелесі, і кладе його на рахунок у Першому національному банку в Нью-Йорку. Перший національний банк подає чек у Федеральну резервну систему для клірингу з таким впливом на баланс ФРС:

Вставка 18.1. Глобальна перспектива. Інтервенції у формування валютних курсів і грошова маса

В газетах часто пишуть про інтервенцію Федеральної резервної системи на зовнішньому валютному ринку, де вона продає або купує долари. Чи може інтервенція ФРС виступати чинником, що впливає на грошову масу? Відповідь задовільна, бо інтервенція ФРС на зовнішньому валютному ринку означає купівлю або продаж активів, що деноміновані в іноземній валюті, які включаються у статтю "Інші федеральні резервні активи" у балансі ФРС.

Припустімо, що ФРС купує 10 млн. депозитів у доларовому вимірі, що деноміновані у французьких франках, в обмін за 10 млн. доларових депозитів у ФРС (це називають продажем доларів за франки). Як уже зазначалося, купівля ФРС будь-якого активу, чи то облігації федерального уряду США, чи депозиту, деномінованого в іноземній валюті, є просто купівлею на відкритому ринку. Тому ця купівля веде до рівнозначного збільшення грошової маси Отже, купівля на 10 млн. депозитів, що поіменовані у франках, веде до збільшення на 10 млн. дол статті "Інші федеральні резервні активи" і до 10 млн. збільшення грошової маси. Так само продаж депозитів в іноземній валюті веде до зменшення статті "Інші федеральні резервні активи" і зменшення грошової маси Інтервенція Федеральної резервної системи у функціонування зовнішніх валютних ринків може, отже, справляти вагомий вплив на грошову масу. Це питання проаналізуємо у розділі 21.

100 доларів відстроченого врахування грошових документів є зобов'язанням ФРС, коли вона акцептує чеки з Першого національного банку, обіцяючи прокредитувати Перший національний банк на 100 дол депозитів протягом певного заздалегідь встановленого часу, який ніколи не перевищує 2 днів. Ці 100 дол. грошових документів у процесі обігу є активом ФРС, тому що ФРС вирахує цю суму з депозитів Другого національного банку, коли представить йому чек для оплати.

У цій точці резерви ніде в банківській системі не змінилися. Оскільки грошові документи в процесі обігу дорівнюють відстроченому врахуванню грошових документів, то різниця між ними, що дорівнює флоуту, також не змінилася. Через можливі затримки в зв'язку з поганими погодними умовами, ФРС, можливо, не встигне у встановлений термін переслати чек до Лос-Анджелеса. Проте вона слухняно робить те, що обіцяла, і кредитує Перший національний банк на 100 дол (резерви), викреслюючи зобов'язання на 100 дол. відстроченого врахування грошових документів. Т-рахунок ФРС тепер виглядає так:

Флоут, як різниця між грошовими документами в процесі обігу (+100 дол.) і відстроченим врахуванням грошових документів (0 дол.), тепер становить +100 дол, і резерви в банківській системі також збільшилися на цю ж суму. ФРС була досі неспроможна стягнути те, що заборгував Другий національний банк, але прокредитувала Перший національний банк. Підсумковий результат полягає у тому, що ФРС надала Першому національному банку безпроцентну позичку, що дорівнює сумі флоуту. Отже, зростають резерви і звідси - грошова маса.

Однак ця "позичка" тільки тимчасова, бо коли ФРС зрештою доставить чек до Лос-Анджелеса і подасть його Другому національному банкові, то вона вирахує 100 дол з депозитів (резервів) Другого національного банку і нейтралізує 100 дол. грошових документів у процесі обігу. Т-рахунок ФРС виглядатиме, зрештою, таким чином:

Кінцевий результат процесу інкасації чека полягає в тому, що загальні резерви у банківській системі не змінилися, коли резерви перемістилися з одного банку в інший. Проте в процесі клірингу чека Другого національного банку резерви і грошова маса тимчасово збільшилися. Якщо помножити це тимчасове збільшення у грошовій масі на мільйони чеків, що враховуються кожного дня, то вийде сума, яка може призвести до чималого щотижневого коливання грошової маси. Проте, оскільки більшість коливань у розмірі флоуту тимчасові, то вони не виступають основним джерелом коливань у грошовій масі протягом довших періодів часу (таких, як місяць або три місяці).

Наш висновок про ці зміни у Т-рахунках відповідає таблиці 18.2: збільшення флоуту веде до рівновеликого збільшення грошової маси.

Платіжні засоби Державної скарбниці.

Хоча цього поняття немає у балансі Федеральної резервної системи, воно впливає на грошову масу. Збільшення платіжних засобів Державної скарбниці поза Скарбницею скеровується або у банківські підвали (де вони розглядаються як резерви), або у руки населення (де вони є грошима в обігу). Отже, як показує таблиця 18.2, грошова маса зростає, коли відбувається збільшення у платіжних засобах Державної скарбниці1.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >