< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка ефективності комерційних угод щодо закупівлі товарів за критерієм забезпечення конкурентоспроможності ціни реалізації товару

За даними таблиці оцінити доцільність закупівлі товарів у постачальників, виходячи з конкурентоспроможності ціни реалізації товарів.

Таблиця

Показники

Постачальник № 1

Постачальник № 2

і. Кількість одиниць товару

32

30

- —. і 2. Ціна закупівлі, грн.

9,9

7,8

—— *—-—-—* і 3. Транспортні витрати, грн.

115

129

4. Рівень матеріальних витрат у складі витрат обігу, % до обороту із закупівлі товарів

0,1

0,1

5. Рівень витрат на оплату праці, % до обороту із закупівлі товарів

0,49

0,6

6. Цільова прибутковість обороту із закупівлі (після оподаткування), %

7. Середня ціна продажу, що склалася на ринку (конкурентоспроможна ціна реалізації товару), грн

12,4

12,1

.а І

Товар не оподатковується ПДВ.

Яка знижка у % до запропонованої ціни закупівлі є достатньою для прийняття позитивного рішення щодо закупівлі?

На скільки відсотків слід скоротити витрати обігу підприємства для забезпечення конкурентоспроможності цін продажу в разі незмінності умов закупівлі товару?

Продовження табл.

Закінчення табл.

Показники

Алгоритм розрахунку

Постачальник № 1

Постачальник № 2

13. Знижка до запропонованої ціни закупівлі, яка дозволить забезпечити конкурентоспроможну ціну реалізації та отримувати цільовий прибуток (Знижка ціп), %

Знижка^-100 ЦзнЄобхШ 4 Цз

100-—100=32,22 9,9

100 6,16100=21,06 7,8

14. Витрати обігу для отримання цільового прибутку при конкурентоспроможній ціні реалізації та незмінності умов закупівлі (ВОціл), грн

ВОціл= (Цринк-Цз)К-^^

(12,4-9,9)32--^ = 15,36

 • (12,1 7,8)30 35,10 = 0,75
 • -81,9

15. Необхідне скорочення витрат обігу (Необх[ВО), %

Необхі ВО- В°-ВО^Ю0 ВО

 • 11744-1*36
 • -100= 8сл92
 • 117,44

131'19~81'9100 = 37,57 131Д9

Показники

Алгоритм розрахунку

Постачальник № 1

Постачальник № 2

8. Чистий прибуток цільовий (ЧПціл), грн

ітГп= ПОціл (після оп.) 100

де ПОціп(після оп) - цільова прибутковість обороту із закупівлі (після оподаткування), %

ЧП=—9,9 32=47,52 100

с/т/=—7,8-30 = 35,10 100

9. Обсяг виручки від про-1 дажу товару для досягнення і цільового прибутку (Вціл),

„ . ЧПціл „

Вціл=-?-+ВО+ЦзК

0,75

47^2 + 117,44 + 0,75

+ 9,9-32 = 497,6

^ + 13149+73-30=411,99

10. Ціна реалізації товарів цільова (Црціл), грн

. Вціл Црціл = ——

 • 497
 • — = 15,55 32
 • 41199
 • -^1 = 13,73

зо

11. Доцільність закупівлі товарів на підставі конкурентоспроможності ціни продажу (цільова ціна краще за конкурентоспроможну) — 1 — так, 2 - ні

Ні (2), адже ціна реалізації товарів цільова більша, ніж середня ціна продажу, що склалася на ринку

12. Необхідна ціна закупівлі товарів для отримання J цільового прибутку та покриття витрат при реалізації товарів за конкурентоспроможною ціною Щзнеобх), грн

Цринк К-ВО Цзнеобх - °'75 ,

4752

Ц4-32-Щ44--^ 075

1

12,1 30 131,19 35'10

°'75 бій

к

де Цринк - ціна продажу, що склалася на ринку, грн

■-^££. = 6,71

32

 • ---— = о,10
 • 30

і

Оцінка доцільності закупівлі товарів у постачальників за критерієм максимізації прибутку від співпраці

За даними таблиці оцінити доцільність закупівлі товарів у постачальників.

Таблиця

Показники

Постачальник №1

Постачальник №2

Постачальник №3

1. Кількість одиниць товару

32

30,4

36

2. Ціна закупівлі, грн

10,9

13,9

12,4

3. Можлива ціна реалізації, грн

11,663

15,43

13,546

4. Період реалізації, днів

5

4,5

6,75

5. Участь у рекламному бюджеті, % до обороту із закупівлі

0,1

0,3

0,4

6. Оплата послуг з мерчан-дайзингу товарів, % до товарообороту

0,49

7. Оплата інформаційних послуг моніторингу попиту, за місяць

40,0

8. Поточні витрати, % до обороту із закупівлі

12,125

Якому з постачальників слід віддати перевагу, виходячи з критерію максимізації доходів торговельного підприємства?

 
Увага, даний текст має низьку якість розпізнавання
Для отримання якісного зображення скористайтеся доступом до завантаження
одним файлом в форматі Djvu на сторінці Зміст
< Попер   ЗМІСТ   Наст >