< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тести

 • 1. Міжбюджетний трансферт для використання на певну мету в порядку, визначеному тим органом, який прийняв рішення про надання субвенції, називається:
  • а) субвенцією;
  • б) субсидією;
  • в) дотацією;
  • г) трансфертом.
 • 2. Будь-яке здійснене відповідно до бюджетного асигнування розміщення замовлення, укладення договору, придбання товару, послуги чи здійснення інших аналогічних операцій протягом бюджетного періоду, згідно з якими необхідно здійснити платежі протягом цього самого періоду або у майбутньому, — це:
  • а) бюджетне асигнування;
  • б) бюджетне відшкодування;
  • в) бюджетне зобов'язання;
  • г) бюджетне призначення.
 • 3. Кошти, отримані від інших органів державної влади, органів влади АРК, органів місцевого самоврядування, інших держав або міжнародних організацій на безоплатній основі, називаються:
  • а) субвенцією;
  • б) субсидією;
  • в) дотацією;
  • г) трансфертом.
 • 4. Повноваження, надане головному розпоряднику бюджетних коштів Бюджетним кодексом, Законом "Про Державний бюджет України" або рішенням про місцевий бюджет, що має кількісні та часові обмеження і дає змогу надавати бюджетні асигнування, — це:
  • а) бюджетне асигнування;
  • б) бюджетне відшкодування;
  • в) бюджетне зобов'язання;
  • г) бюджетне призначення.
 • 5. Кошти, що спрямовуються на здійснення програм і заходів, передбачених відповідним бюджетом, за винятком коштів на погашення основної суми боргу та повернення надміру сплачених до бюджету сум, називаються;
 • а) субвенцією;
 • б) трансфертом;
 • в) дотацією; г)інше.
 • 6. Коефіцієнт вирівнювання застосовується під час:
  • а) розрахунку розмежування податків;
  • б) розрахунку субвенцій;
  • в) розрахунку дотації.
 • 7. Які є види бюджетного субсидування:
  • а) субсидія, субвенція, дотація;
  • б) субсидія, субвенція, дотація, вилучення коштів, бюджетна позика;
  • в) субсидія, субвенція, дотація, взаємні розрахунки;
  • г) бюджетна субвенція, державна субсидія, державна дотація;
  • д) бюджетна субсидія, бюджетна субвенція, бюджетна дотація?
 • 8. Повноваження, надане розпоряднику бюджетних коштів відповідно до бюджетного призначення на взяття бюджетного зобов'язання та здійснення платежів з конкретною метою у процесі виконання бюджету, — це:
  • а) бюджетне асигнування;
  • б) бюджетне відшкодування;
  • в) бюджетне зобов'язання;
  • г) бюджетне призначення.
 • 9. Міжбюджетні трансферти — це кошти, що передаються:
  • а) безоплатно та безумовно до бюджетів інших рівнів;
  • б) безоплатно та безповоротно до бюджетів інших рівнів;
  • в) оплатно та безумовно до бюджетів інших рівнів.
 • 10. Фінансовий норматив бюджетної забезпеченості — це відношення:
  • а) фінансових ресурсів до кількості споживачів;
  • б) фінансових ресурсів до кількості адміністративних одиниць;
  • в) кількості бюджетних програм до фінансових ресурсів.
 • 11. Бюджетні асигнування можуть бути призупинені:
  • а) Міністерством фінансів;
  • б) Державним казначейством;
  • в) Контрольно-ревізійною службою;
  • г) головним розпорядником;
  • д) усі відповіді правильні.
 • 12. Назвіть один із видів бюджетних трансфертів:
  • а) вексель;
  • б) позика;
  • в)субвенція; г) акредитив.
 • 13. Міжбюджетний трансферт на вирівнювання дохідної спроможності бюджету, який його отримує, називається:
  • а) субвенцією;
  • б) субсидією;
  • в) дотацією;
  • г) трансфертом.
 • 14. Сума, що підлягає поверненню платнику податку з бюджету у зв'язку з надмірною сплатою податку у випадках, визначених законом, — це:
  • а) бюджетне асигнування;
  • б) бюджетне відшкодування;
  • в) бюджетне зобов'язання;
  • г) бюджетне призначення.
 • 15. Умовним трансфертом в Україні є:
  • а) дотація;
  • б) субвенція;
  • в) субсидія.
 • 16. Бюджетний запит — це:
  • а) пропозиції Міністерства фінансів щодо фінансування на майбутній період;
  • б) пропозиції розпорядника щодо фінансування на майбутній період;
  • в) пропозиції Міністерства фінансів щодо фінансування на поточний період;
 • 17. Бюджетне призначення — це:
  • а) повноваження на видачу бюджетних асигнувань;
  • б) повноваження на видачу бюджетних запитів;
  • в) повноваження на видачу бюджетних зобов'язань.
 • 18. Бюджетне асигнування — це:
  • а) повноваження на видачу бюджетних зобов'язань;
  • б) повноваження на взяття бюджетних зобов'язань;
  • в) повноваження на видачу бюджетних кредитів.
 • 19. Розмежування видатків між бюджетами закріплено:
  • а) конституцією;
  • б) законом про Державний бюджет;
  • в) Бюджетним кодексом;
  • г) рішенням Уряду.
 • 20. Який з податків є розподільним:
  • а) ПДВ;
  • б) податок на прибуток підприємств;
  • в) акцизний збір?

Запитання і завдання для самоконтролю

 • 1. Охарактеризуйте систему міжбюджетних відносин, що сформувалася в Україні.
 • 2. Що є визначальним, а що похідним у розмежуванні доходів і видатків між бюджетами?
 • 3. Дайте характеристику та назвіть види міжбюджетних трансфертів.
 • 4. За якими ознаками характеризуються міжбюджетні відносини?
 • 5. Охарактеризуйте порядок надання міжбюджетних трансфертів.
 • 6. Які є види міжбюджетних трансфертів?
 • 7. Дайте характеристику бюджетної позики.
 • 8. Які органи здійснюють перерахування бюджетних коштів?
 • 9. Як формується бюджетний запит?
 • 10. Назвіть документи, що забезпечують міжбюджетне регулювання.

Теми індивідуальних робіт

 • 1. Система міжбюджетних відносин у поточному році (за законом України про Державний бюджет на поточний рік).
 • 2. Форми міжбюджетних взаємовідносин.
 • 3. Світовий досвід побудови міжбюджетних відносин.
 • 4. Місцеві бюджети. їх місце у бюджетній системі України.
 • 5. Особливості бюджетного регулювання в Україні.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >