< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендації щодо створення команди

1. Необхідно створити в організації культуру колективної праці.

У кожному вчинку й роботі слід ясно давати зрозуміти під­леглим, що ви очікуєте від них саме колективної роботи. Не­обхідно ввести в особистий лексикон слова "команда" й "ко­лектив" і якомога частіше використовувати їх у розмовах із співробітниками. Збори працівників потрібно називати збо­рами команди. Поняття "група працівників", "кадри", "від­діл" тощо доцільно замінити на поняття "команда". Кожному новому працівникові необхідно призначити наставника.

2. Формування команди слід починати зверху.

Варто переконатися, що менеджери середньої ланки не ма­ють психологічних суперечностей і працюють згуртовано. При цьому слід організувати зворотний зв'язок, щоб з'ясува­ти, що вони очікують один від одного. Це дасть можливість визначити, що кожен із них має робити для того, щоб коман­да працювала ще більш ефективно.

3. Потрібно наймати тільки таких нових працівників, які вміють працювати в команді.

Добір нових членів команди необхідно проводити, обов'яз­ково прислуховуючись до рекомендацій членів команди. Но­вим людям мають подобатися колективна робота й принцип оцінювання за працею в команді.

4. При прийнятті на роботу нових працівників слід запро­шувати членів команди на співбесіду.

Прийняття на роботу нових співробітників — дуже від­повідальний час для команди. Тому запрошення членів ко­манди на співбесіду при прийнятті нових співробітників дасть можливість показати таким кроком довіру до них, а також прискорить процес інтеграції працівника в організацію.

5. Необхідно чітко визначити вимоги до команди.

На загальних зборах команди слід чітко викласти вимоги, потім обговорити їх із кожним членом команди й переконати­ся, що працівники правильно зрозуміли ці вимоги і згодні з ними. Прикладами таких вимог можуть бути:

 • — обов'язкове співробітництво з колегами;
 • —надання допомоги іншим членам команди в разі необ­хідності, наставництво щодо нових працівників;
 • — налагодження зворотного зв'язку в спілкуванні з клієн­тами з питань якості продукції, рівня обслуговування тощо;
 • — добровільна участь у новій і важкій справі;
 • — вироблення і пропонування нових шляхів та способів більш ефективної роботи.
 • 6. Слід переконати працівників у тому, що вони є частиною команди.

Необхідно підвищити відчуття особистої співпричетності працівників до успіху організації, настроїти їх так, щоб вони вважали, що цей успіх залежить від їхньої особистої праці й від праці команди. Це можна зробити таким чином:

 • — впроваджувати філософію своєї команди;
 • — використовувати пропозиції працівників і їхні нові ідеї;
 • — організовувати дружнє активне змагання в команді;
 • — піклуватися про те, щоб працівники пишалися керівником;
 • — формувати бережливе ставлення до клієнтів.
 • 7. Слід створити спеціальні групи для виконання конкрет­них завдань.

Необхідно поставити перед такими групами зрозумілі за­вдання, дати широкі повноваження і створити можливості для самостійної роботи.

8. Обов'язково мають відзначатися успіхи команди.

Необхідно публічно відзначати окремих працівників за якісну колективну роботу. Формами заохочення можуть бути: бенкет, екскурсія, квитки в театр або на стадіон, оплата про­їзних квитків, передплата на періодичні видання, стипендія у навчальному закладі, акції організації, сувеніри тощо.

9. Слід суворо ставитися до тих, хто заважає роботі команди.

У разі необхідності варто використовувати накладання стягнень на працівників, котрі відмовляються працювати за вимогами, що висуваються до команди [16].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >