< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Класифікація цін залежно від масштабів обслуговування

За масштабами обслуговування ціни поділяють на національні (внутрішні) та зовнішні (зовнішньоторговельні).

Національні (внутрішні) ціни – це ціни, які застосовують у своїх розрахунках суб'єкти господарської діяльності всередині країни. Національні ціни обслуговують національну економіку, а відтак формуються з урахуванням внутрішніх особливостей господарювання і відображують тенденції динаміки кон'юнктури на внутрішньому ринку. Різновидами національних цін є:

  • єдині (уніфіковані) ціни - це ціни на однойменну продукцію, єдиний рівень яких є чинним в межах певної сфери товарного обміну. Уніфіковані ціни широко застосовувалися у плановій економіці на більшість товарів народного споживання, залишаючись незмінними упродовж кількох років, а іноді й десятиліть. В умовах ринкової системи господарювання єдині ціни - менш поширене явище і дуже відносне. Такі ціни встановлюються і регулюються державними органами на окремі товари і послуги на всій території держави (тарифи на газ, електроенергію, транспорт, поштові послуги, квартирна плата і деякі інші). Час чинності єдиних цін в ринкових умовах законодавчо не регламентується, а їхній рівень періодично переглядається у зв'язку зі зміною техніко-економічних умов виготовлення товару чи інших обставин;
  • регіональні ціни за змістом аналогічні до єдиних, проте їхній рівень залежить від витрат виробництва і реалізації, які складаються в певному регіоні. Вони встановлюються і регулюються регіональними органами влади й управління на окремі товари, роботи, послуги (наприклад, ціни і тарифи на переважну більшість комунальних і побутових послуг, що надаються населенню, закупівельні ціни на сільгосппродукцію, окремі ліки та вироби медичного призначення, продукти дитячого харчування та ін.);
  • місцеві ціни - встановлюються і регулюються місцевими органами влади та управління і відрізняються від регіональних лише територією дії.

Зовнішні (зовнішньоторговельні) ціни - ціни, за якими здійснюються розрахунки між контрагентами на міжнародних ринках у зовнішньоекономічній діяльності. Формування цін цього типу принципово відрізняється від формування національних цін. При розрахунку зовнішньоторговельної ціни найчастіше спираються на інформацію про ціни фірм, які виробляють і реалізують на світовому ринку аналогічну або близьку за техніко-економічними параметрами продукцію. До видів зовнішніх цін належать:

  • світові ціни - вони обслуговують міжнародний ринок в цілому і відображують найбільш репрезентативні угоди щодо певного товару в масштабі світового ринку. Оскільки світовий ринок є категорією радше абстрактною, ніж конкретною, це зумовлює невизначеність, а відтак умовність поняття світової ціни. Справді, навряд чи можна знайти ціну, за якою виконуються абсолютно всі угоди продажу певного товару між усіма країнами світу, адже саме за цих умов таку ціну потрібно вважати без перебільшення світовою. Беручи до уваги нереальність "чистої" світової ціни, зазвичай світовими вважають такі ціни, які:
  • — фігурують у великих за обсягами експортно-імпортних операціях на міжнародному ринку;
  • — обслуговують найбільш регулярні зовнішньоторговельні

угоди;

— виражені у вільно конвертованій валюті.

У практиці світова ціна є середньозваженою ціною більшості угод з вказаними особливостями. При визначенні світової ціни експорту зважають на ціни в основних центрах експорту конкретної продукції, ціни імпорту - відповідно, у найважливіших центрах імпорту. При цьому використовують такі джерела інформації про світові ціни, як ціни міжнародних бірж, аукціонів, торгів, ціни у довідниках, прейскурантах, каталогах і проспектах, фактичні ціни міжнародних контрактів. Так, світовими цінами вважаються: на пшеницю - експортні ціни Канади; на нафту - експортні ціни країн-членів ОПЕК; на пиломатеріали - експортні ціни Швеції; на каучук - ціни Сінгапурської біржі; на кольорові метали - ціни Лондонської біржі кольорових металів; на хутро - ціни Лондонського і Санкт-Петербурзького аукціонів; на чай - ціни аукціонів в Калькутті, Лондоні;

  • ціни міжнародних регіональних (товарно-географічних) ринків є більш реальним втіленням абстрактної категорії світової ціни, бо вони реально обслуговують міжнародні регіональні ринки, які уособлюють світові центри купів-лі-продажу певних товарів (Близький Схід, Далекий Схід, країни СНД, зона Євросоюзу, США та ін.);
  • ціна міжнародного (зовнішньоторговельного) контракту - ціна, яка фіксується в зовнішньоторговельному договорі купівлі-продажу товару. Основою для визначення цієї ціни є світова ціна чи ціна міжнародного регіонального ринку відповідного товару, яка коригується на особливості конкретної угоди - параметри самого товару та умови його постачання й оплати. В результаті ціна контракту може суттєво відрізнятися від світової. Залежно від напрямів товарного руху ціни міжнародних контрактів розділяють на два види:
  • ціна експорту - ціна, за якою вітчизняні виробники чи зовнішньоторговельні організації продають вітчизняні товари (послуги) на зовнішньому ринку;
  • ціна імпорту - ціна, за якою вітчизняні підприємства купують товари (послуги) за кордоном.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >