< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Операції з коштами, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету

Платежі, які, відповідно до Закону України про Державний бюджет України на поточний рік, розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3131 "Надходження, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Дані про надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів одночасно відображаються на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6113 "Доходи державного бюджету, що підлягають розподілу між загальним та спеціальним фондами". Кредитовий залишок за цим рахунком дає інформацію про надходження з урахуванням повернення платежів, які розподіляються між загальним і спеціальним фондами державного бюджету з початку року.

У випадку повернення надмірно або помилково сплачених платежів на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів, інших органів, що контролюють нарахування і сплату платежів тощо допускається дебетове сальдо.

Залишки коштів з аналітичних рахунків, відкритих за балансовим рахунком 3131 "Надходження, які розподіляються між загальним та спеціальним фондами державного бюджету", за встановленим регламентом засобами програмного забезпечення щоденно підлягають розподілу між загальним і спеціальним фондами державного бюджету відповідно до нормативів, визначених Законом України про Державний бюджет України на відповідний рік:

  • - кошти, які належать спеціальному фонду державного бюджету, перераховуються на рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3121 "Надходження коштів спеціального фонду державного бюджету, призначені на спеціальні видатки", для подальшого зарахування на відповідні спеціальні та/або особові та спеціальні реєстраційні рахунки розпорядників коштів;
  • - кошти, які належать загальному фонду державного бюджету, перераховуються на рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету" [7].

Операції з надходженнями до бюджету, які розподіляються між державним і місцевими бюджетами

Платежі до бюджету, які, відповідно до Закону України про Державний бюджет України на відповідний рік, розподіляються між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, зараховуються на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами" Плану рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів. Інформація про надходження та повернення надмірно або помилково сплачених платежів одночасно відображається на рахунках, відкритих за балансовим рахунком 6211 "Доходи, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами". Кредитовий залишок за рахунком 6211 дає інформацію про надходження (з урахуванням повернень) платежів, які розподіляються між державним і місцевим бюджетами з початку року.

Повернення надмірно та/або помилково сплачених платежів, які розподіляються між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, здійснюється обласними управліннями Державного казначейства з відповідного аналітичного рахунку (до їх розподілу в межах поточних надходжень за день) на підставі висновків органів державної податкової служби, рішень судових органів тощо.

Кошти, які впродовж дня зараховувалися на аналітичні рахунки, відкриті за балансовим рахунком 3311 "Кошти, які підлягають розподілу між державним і місцевими бюджетами", наприкінці операційного дня розподіляються за встановленими нормативами між державним бюджетом і місцевими бюджетами. Частина коштів, яка належить загальному/спеціальному фонду державного бюджету, засобами програмного забезпечення зараховується на відповідний аналітичний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3111/3121, з якого перераховується на відповідний рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3112/3122 для перерахування платежів, які належать до загального/спеціального фонду державного бюджету.

Частина коштів місцевих бюджетів меморіальним документом перераховується на рахунок, відкритий за балансовим рахунком 3141/3151 в органі Державного казначейства. За результатами розподілу платежів між державним бюджетом і бюджетами Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва і Севастополя формується відомість розподілу платежів до бюджету, які надійшли на рахунок 3311 [7].

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >