< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Свідок

Свідком є фізична особа, якій відомі або можуть бути відомі обставини, що підлягають доказуванню під час кримінального провадження, і яка викликана для надання показань.

Не можуть бути допитані як свідки:

Не можуть бути допитані як свідки:

Особи, передбачені ст. 65 КПК, з приводу вказаних довірених відомостей можуть бути звільнені від обов'язку зберігати професійну таємницю особою, що довірила їм ці відомості, та у визначеному нею обсязі. Таке звільнення здійснюється у письмовій формі за підписом особи, що довірила зазначені відомості.

Не можуть без їх згоди бути допитані як свідки особи, які мають право дипломатичної недоторканності, а також працівники дипломатичних представництв - без згоди представника дипломатичної установи.

Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд перед допитом осіб, зазначених у абзаці першому цієї частини, зобов'язані роз'яснити їм право відмовитись давати показання.

Права

 • - знати у зв'язку з чим і в якому кримінальному провадженні він допитується;
 • - користуватися під час давання показань та участі у проведенні інших процесуальних дій правовою допомогою адвоката;
 • - відмовитися давати показання щодо себе, близьких родичів та членів своєї сім'ї, що можуть стати підставою для підозри, обвинувачення у вчиненні ним, близькими родичами чи членами його сім'ї кримінального правопорушення, а також показання щодо відомостей, які згідно з положеннями КПК не підлягають розголошенню;
 • - давати показання рідною або іншою мовою, якою він вільно володіє, і користуватися допомогою перекладача;
 • - користуватися нотатками і документами при наданні показань у тих випадках, коли показання стосуються будь-яких розрахунків та інших відомостей, які йому важко тримати в пам'яті;

на відшкодування витрат, пов'язаних з викликом для надання показань;

 • - ознайомлюватися з протоколом допиту та заявляти клопотання про внесення до нього змін, доповнень і зауважень, а також власноручно робити такі доповнення і зауваження;
 • - заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом;
 • - заявляти відвід перекладачу.

Обов'язки

 • o прибути за викликом до слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду;
 • o давати правдиві показання під час досудового розслідування та судового розгляду;
 • o не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі свідку у зв'язку з виконанням його обов'язків.

Особа, яку залучають до проведення процесуальних дій під час досудового розслідування як понятого або яка стала очевидцем таких дій, зобов'язана на вимогу слідчого, прокурора не розголошувати відомості щодо проведеної процесуальної дії.

Відповідальність свідка

Перекладач

У разі необхідності у кримінальному провадженні перекладу пояснень, показань або документів сторони кримінального провадження чи суд залучають відповідного перекладача (сурдоперекладача).

Права

 • - ставити запитання з метою уточнень для правильного перекладу;
 • - знайомитися з протоколами процесуальних дій, в яких він брав участь, і подавати до них зауваження;
 • - одержати винагороду за виконаний переклад та відшкодування витрат, пов'язаних із його залученням до кримінального провадження;
 • - заявляти клопотання про забезпечення безпеки у випадках, передбачених законом.

Обов'язки

 • o прибути за викликом суду;
 • o заявити самовідвід за наявності обставин, передбачених КПК;
 • o здійснювати повний і правильний переклад, посвідчувати правильність перекладу своїм підписом;
 • o не розголошувати без дозволу слідчого, прокурора, суду відомості, які безпосередньо стосуються суті кримінального провадження та процесуальних дій, що здійснюються (здійснювалися) під час нього, і які стали відомі перекладачу у зв'язку з виконанням його обов'язків.

Перед початком процесуальної дії сторона кримінального провадження, яка залучила перекладача, чи суд пересвідчуються в особі і компетентності перекладача, з'ясовують його стосунки з підозрюваним, обвинуваченим, потерпілим, свідком і роз'яснюють його права і обов'язки.

Відповідальність

За завідомо неправильний переклад або за відмову без поважних причин від виконання покладених на нього обов'язків перекладач несе відповідальність, передбачену законом.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >