< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальні положення організації діяльності та системи обліку підприємств малого бізнесу

Сутність, значення, функції та місце малого бізнесу в умовах розвитку ринкової економіки

У сучасній економіці співіснують та органічно доповнюють один одного малий, середній та великий бізнес.

Роль малого бізнесу в різних секторах економіки неоднакова. Виділяються галузі де малий бізнес є досить поширеним сектором. У сільському господарстві, оптовій і роздрібній торгівлі та сфері послуг домінує малий бізнес, а в промисловості понад половину загального товарообігу припадає на крупні фірми і корпорації.

За поширеним в світовій практиці визначенням, малим називається бізнес, який принаймні має такі характеристики:

  • - незалежне управління;
  • - приватний капітал;
  • - локальну сферу діяльності;
  • - порівняно невеликий розмір у своїй сфері діяльності.

Проте, яким би не було визначення малого бізнесу, треба сказати, що він має важливе значення в сучасній економіці кожної країни.

Малі фірми успішно конкурують з великими і доповнюють їх. Це відбувається тому, що малі підприємства швидше реагують на зміни ринку, ближче стоять до споживачів, а інколи й утримують нижчі ціни. Вони підтримують великі підприємства в постачанні запасних частин, наданні суміжних послуг і забезпечують їм канали збуту. Хоч малий бізнес має бути успішним, це можна сказати не про всі малі підприємства. Близько половини їх постійно знаходиться на межі виживання. Тому можна відмітити як недоліки, так і переваги малого бізнесу.

Малий бізнес не може успішно конкурувати на всіх ринках країни. Перша умова успіху в малому бізнесі - знаходження ринку, на якому бути малим - це перевага, а не вада. Що ж забезпечує переваги малим підприємствам?

Переваги малого бізнесу

Розмір ринку. Чимало ринків мають обмежені розміри. Наприклад, свіжі квіти місцевих постачальників досить важко транспортувати на велику відстань, оскільки вони довгий час не зберігаються. Коли послуги таких малих підприємств, як перукарні, ательє мод, ресторани, пункти роздрібної торгівлі та інші, користуються попитом у клієнтів, то це є великою перевагою представників малого бізнесу. Всі ці переваги зумовлені географічним обмеженням ринків збуту продукції і послуг малого бізнесу. Невеликий обсяг виробництва й обмежені ресурси змушують малі підприємства швидко пристосовуватись до нових умов. Великі компанії є менш повороткими в плані пристосування власної стратегії до нових тенденцій в економіці.

Інновації і зміни. Малі фірми - основне джерело інновацій в економіці. Вони впроваджують інновації на ринок швидше, ніж великі фірми. Інновації ґрунтуються на асигнуванні фірм, які швидко дають віддачу. Отже, малі фірми мають переваги у швидкості впровадження інновацій. У галузях легкої промисловості, де стиль керівництва і технології швидко змінюються, малі фірми можуть краще маневрувати. У швейній чи переробній промисловості, наприклад, є багато малих фірм, які працюють не тільки на роздрібну торгівлю, а й у проектуванні, виробництві. У високотехнологічних галузях малі фірми іноді також "пробиваються" серед великих, але насправді тільки в ролі посередника, отримавши право перепродувати їх продукцію. Наприклад, у сфері комп'ютерних технологій.

Крім того, малі підприємства забезпечують прискорення реалізації новітніх технічних та комерційних ідей, наукомісткої продукції. Понад 60 % новизни XX століття створено незалежними винахідниками й невеликими компаніями. Основою таких досягнень є більш вільні організаційні умови на малих підприємствах, більше індивідуального підходу в розробках. Цікавим прикладом може служити винахід у колишньому СРСР братами Борисом і Сергієм Нуралієвими інформаційної системи "1С". Потім ця програма була затребувана більш ніж сотнею підприємств для побудови телекомунікаційних комерційних мереж. Пізніше на ім'я системи була названа і компанія.

Особистий контакт. У деяких випадках бізнесу малі фірми мають переваги в тому, що можуть запропонувати особистий контакт. У багатьох фірмах роздрібної торгівлі та обслуговуючих підприємств, різних клубах і таке інше соціальні контакти переросли в ділові. Особисті стосунки керівника із службовцями також є перевагою малого бізнесу. Службовці, що контактують з "босом", часто і роботу виконують краще, ніж працівники великих об'єднаних компаній, і можуть розраховувати на адекватну оцінку з боку безпосереднього керівника за свою старанність у вигляді підвищення заробітної плати. Нарешті, на фірмі, власник якої має високу кваліфікацію (наприклад, у стоматологічній практиці, авторемонтній майстерні), клієнти, мабуть, захочуть мати справу з ним, а не з рядовими працівниками. Часто вирішальним аргументом у рекламі надання послуг в малому бізнесі зазначається особиста участь його власника у якості виконавця чи то із виготовлення святкових тортів, виконання індивідуального замовлення на зачіску або дизайнерський проект, чи то з надання медичних консультацій і таке інше.

Соціальна адаптація. Безперечною перевагою малих підприємств є вирішення проблеми зайнятості за допомогою створення вільних робочих місць і поглинання надлишкової робочої сили під час циклічних спадів і циклічних зрушень економіки та пом'якшення соціальної напруги, демократизація ринкових відносин, створення передумови формування середнього класу, існування якого послаблює притаманну ринковій економіці тенденцію до соціальної диференціації та розширює соціальну базу реформ.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >