< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Види акредитивів у міжнародній практиці

1. Відкличний акредитив (Revocable L/C) - акредитив, який може бути змінений або анульований банком-емітентом, за наказом апліканта, у будь-який момент без попереднього погодження з бенефіціаром. Відкликання акредитива неможливе лише у випадку, коли банк-емітент або підтверджуючий банк уже здійснив платіж проти надання бенефіціаром документів у повній відповідності з умовами акредитива.

Порядок здійснення розрахунків з використанням документарного акредитива:

Рисунок 6.4. Порядок здійснення розрахунків з використанням документарного акредитива:

 • 1 - укладення договору;
 • 2 - повідомлення експортером імпортера про підготовку відвантаження товару,
 • 3 - подання імпортером заяви на відкриття акредитива своєму банку;
 • 4 - відправлення акредитива банку експортера;
 • 5 - передання акредитива авізуючому банком бенефіціару;
 • 6 - відвантаження товару;
 • 7 - отримання транспортних документів від перевізника;
 • 8 - передача документів експортером до свого банку;
 • 9 - передача документів банком-експортером до банку-емітента;
 • 10 - отримання платежу від імпортера;
 • 11 - виконання акредитива;
 • 12 - зарахування банком-ремітентом коштів на рахунок експортера;
 • 13 - передача документів імпортеру.
 • 2. Безвідкличний акредитив (Irrevocable L/C) - акредитив, який може бути змінений або анульований тільки за згодою бенефіціара, на користь якого він був відкритий. В акредитиві має бути чітко зазначено, чи є він відкличним або безвідкличним. За відсутності такої вказівки акредитив вважатиметься безвідкличним.
 • 3. Підтверджений акредитив (Confirmed L/C) - акредитив, оплата за яким гарантована, крім банку-емітента, іншим (підтверджуючим) банком.
 • 4. Непідтверджений акредитив (Unconfirmed L/C) - акредитив, оплата за яким гарантована тільки банком-емітентом.
 • 5. Непокритий акредитив (Uncovered L/C)
 • o з точки зору покриття зобов'язань клієнта перед банком-емітентом
 • - це акредитив, при відкритті якого клієнт не надає у розпорядження банку-емітента валютних коштів (покриття);
 • o з точки зору покриття зобов'язань банку-емітента перед підтверджуючим (виконуючим) банком - це акредитив, при відкритті якого банк-емітент не надає попередньо у розпорядження підтверджуючого (виконуючого) банку валютні кошти (покриття).
 • 6. Покритий акредитив (Covered UC)
 • o з точки зору покриття зобов'язань клієнта перед банком-емітентом
 • - це акредитив, при відкритті якого клієнт надає у розпорядження банку-емітента валютні кошти (покриття);
 • o з точки зору покриття зобов'язань банку-емітента перед підтверджуючим (виконуючим) банком - це акредитив, при відкритті якого банк-емітент надає попередньо у розпорядження підтверджуючого (виконуючого) банку валютні кошти (покриття) на строк дії зобов'язань банку-емітента з умовою їх використання для виплат за акредитивом.

Спеціальні форми (конструкції) акредитивів:

 • 1. Акредитив з червоним застереженням (смугою) - за цим акредитивом авізуючий або підтверджуючий банк здійснює попереднє авансування бенефіціара до надання визначених в угоді документів за акредитивом. Ця спеціальна умова зазначається в акредитиві за вимогою апліканта (імпортера), який звертається з дорученням до банку-емітента уповноважити авізуючий чи підтверджуючий банк на здійснення платежу бенефіціару затовар до його відправки. Сума платежу, що належить авансувати бенефіціару, визначається аплікантом разом з банком-емітентом і може становити як повну суму акредитива, так і певний відсоток.
 • 2. Трансферабельний (переказний) акредитив - використовується при посередницьких угодах, тобто коли бенефіціар є посередником в угоді або підрядником за наявності субпідрядників. Цей вид акредитива передбачає передачу прав за акредитивом реальному постачальнику товарів або субпідряднику, що вивільняє власні кошти посередника.

Трансферабельний акредитив - акредитив, за яким бенефіціар має право уповноважити банк, що здійснює платіж/платіж з відстрочкою/акцепт/негоціацію (трансферабельний банк) на те, щоб акредитивом можна було скористатися повністю або частково одному чи декільком бенефіціарам (рис. 6.5).

Порядок здійснення розрахунків з використанням трансферабельного акредитива

Рисунок 6.5. Порядок здійснення розрахунків з використанням трансферабельного акредитива

 • 1 - договір;
 • 2 - договір;
 • 3 - доручення на відкриття основного акредитива;
 • 4 - повідомлення на відкриття основного акредитива;
 • 5 - підтвердження основного акредитива;
 • 6 - доручення на переказування акредитива;
 • 7 - повідомлення про відкриття переказ пою акредитива;
 • 8 - підтвердження переказного акредитива.
 • 3. Компенсаційний акредитив (back to back) використовується в тих же випадках, що і трансферабельний акредитив, тобто коли бенефіціар є посередником в угоді або підрядником у разі наявності субпідрядників, але в умовах акредитива не зазначено, що він є переказним або коли умови переказу відрізняються від зазначених в УПДА.

Посередник (підрядник) доручає банку, який авізував або підтвердив початковий акредитив, відкрити контракредитив на користь реального постачальника.

Таким чином, при компенсаційному акредитиві відкриваються два акредитиви:

 • o основний - відкривається за дорученням кінцевого покупця його банком на користь посередника;
 • o додатковий - відкривається за дорученням посередника його банком на користь реального постачальника товарів.

Ці акредитиви юридично не пов'язані один з одним - це два незалежні акредитиви, хоча економічно вони складають єдину операцію.

Оскільки ці акредитиви не регулюються Уніфікованими правилами та звичаями для документарних акредитивів, то банки мають підвищені ризики і можуть вимагати додаткових гарантій або стягувати підвищену комісію.

4. Резервні акредитиви, або акредитиви "стендбай" (stand by letter of credit), які інколи ще називають чистими, є спеціальними видами акредитивів і за своєю суттю більше тяжіють до банківської гарантії. Практика використання таких акредитивів зародилася у США, оскільки банки цієї країни відповідно до діючого законодавства не можуть надавати гарантії у чистому вигляді. На відміну від документарних акредитивів, які забезпечують, перш за все, інтереси експортера, резервний акредитив як інструмент забезпечення платежів є значно гнучкішим та більш універсальним.

Так, резервний акредитив може використовуватися і як документарний акредитив, і для додаткового забезпечення платежів на користь експортера (скажімо, при розрахунках у формі інкасо або банківського переказу). Але такий акредитив (як аналог авансової гарантії або гарантії виконання) може виступати і як забезпечення повернення раніше виплаченого імпортером (замовником) авансу або виплати неустойок та штрафів на користь імпортера при неналежному виконанні експортером контракту. Таким чином, резервний акредитив (як і банківську гарантію), на відміну від документарного акредитива, можна віднести до непрямого забезпечення платежу. Такий акредитив може бути реалізовано лише у тому випадку, коли наказодавець резервного акредитива не виконає свої зобов'язання.

5. Револьверний акредитив - це акредитив, який автоматично поновлюється в міру виконання на початкову суму або після закінчення визначеного заздалегідь періоду, або в міру використання у межах попередньо визначеної загальної суми та терміну дії. При відкритті револьверного акредитива, як правило, вказується загальна сума акредитива, розмір однієї квоти і кількість квот, а також строк використання квот.

Такі акредитиви доцільно використовувати при поставках товарів партіями, що дає змогу експортеру отримувати кошти під документи, що оформлені належним чином, за кожну поставку, що здійснюється за графіком, затвердженим у договорі.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >