< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Якщо непрацездатна особа перебуває в стаціонарі

Про перебування непрацездатної особи в стаціонарі свідчить запис у графі "Перебував у стаціонарі", де вказуються дати прибуття та виписки зі стаціонарного відділення.

У графі "Перевести тимчасово на іншу роботу" зазначаються дати тимчасового переведення хворого на іншу роботу за медичним висновком, що засвідчується підписом голови ЛКК і круглою печаткою закладу охорони здоров'я.

Особам, у яких тимчасова непрацездатність настала поза місцем постійного проживання (роботи), ЛН видається за підписом головного лікаря у графі "Видачу листка непрацездатності дозволяю", який засвідчується круглою печаткою закладу охорони здоров'я.

ЛН містить кілька граф, у яких фіксується проходження хворим МСЕК та її висновок. У графі "Направлений до МСЕК" записується дата направлення документів хворого до МСЕК, що підтверджується підписом голови ЛКК. У графі "Оглянутий у МСЕК" зазначається дата огляду хворого. У рядку "Висновок МСЕК" робиться запис про стан здоров'я пацієнта ("Визнано інвалідом ... групи та ... категорії", "Інвалідом не визнано, працездатний", "Інвалідом не визнано, потребує доліковування"), який голова МСЕК повинен засвідчити своїм підписом та печаткою МСЕК.

Якщо хворого визнали інвалідом

У разі визнання хворого інвалідом дата встановлення інвалідності обов'язково вказується в ЛН і має збігатися з днем надходження (реєстрації) до МСЕК документів, потрібних для огляду хворого (п. 3.11 Інструкції). Цією датою ЛН закривається.

Якщо інвалідність не встановлено, але працівника визнано непрацездатним, то на підставі висновку МСЕК ЛН продовжується за рішенням ЛКК закладу охорони здоров'я. Якщо працівника визнано працездатним, у графі "Стати до роботи" зазначається дата, наступна за датою огляду в МСЕК.

Графа "Звільнення від роботи" заповнюється внесенням послідовних записів про періоди непрацездатності:

  • 1. у першому стовпчику "З якого числа" лікар арабськими цифрами вказує дату видачі ЛН (число, місяць, рік);
  • 2. у другому стовпчику "До якого числа включно" словами лікар записує дату продовження ЛН (число і місяць);
  • 3. у третьому стовпчику зазначаються посада та прізвище лікаря (завідувача відділення або голови ЛКК відповідно);
  • 4. у четвертому стовпчику "Підпис та печатка лікаря" весь запис засвідчується підписом лікаря та його печаткою.

Число і місяць, коли працівник має приступити до роботи, записують словами в графі "Стати до роботи". У цьому записі указується прізвище лікаря, засвідчене його підписом та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності".

У разі продовження тимчасової непрацездатності лікар повинен підкреслити слова "Продовжує хворіти" і вказати номер нового ЛН.

Якщо хворого направлено на протезування

У разі направлення хворого на протезування в умовах стаціонару протезно-ортопедичного підприємства у графі "Причина непрацездатності" підкреслюється "Ортопедичне протезування — 9", у графі "Перебував у стаціонарі", крім дати, ставиться відмітка протезно-ортопедичного підприємства, а в графі "3вільнення від роботи" вказуються дати початку і закінчення протезування з урахуванням часу проїзду.

На бланку ЛН допускається не більше двох виправлень. Виправлення підтверджуються записом: "Виправленому вірити", підписом лікуючого лікаря та печаткою закладу охорони здоров'я "Для листків непрацездатності". Пункти 2 і 4 графи "Причина непрацездатності" виправленню не підлягають (п. 3.3 Інструкції).

Номери бланків ЛН, дати видачі, продовження, дати відвідування лікаря, направлення на повторний огляд, виписки на роботу обов'язково фіксують у медичній картці амбулаторного чи стаціонарного хворого.

У разі втрати ЛН лікуючим лікарем видається дублікат ЛН за умови надання особою довідки з місця роботи про те, що виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності за цим ЛН не проводилася. У верхньому правому куті ЛН зазначається "дублікат", у графі "Звільнення від роботи" одним рядком записується весь період непрацездатності, що засвідчується підписом і печаткою лікуючого лікаря та голови ЛКК. У медичній картці амбулаторного чи стаціонарного хворого робиться відповідний запис із зазначенням номера дубліката ЛН (п. 12 Інструкції).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >