< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ризик відмови покупця від отриманої й оплаченої ним продукції (повернення)

Причини:

 • o невідповідність продукції вимогам до її якості;
 • o неможливість використання споживачем продукції даної якості;
 • o рішення споживача про переключення на інший вид продукції або на іншого постачальника.

Чинники ризику:

 • o нестабільність загальної соціально-економічної обстановки;
 • o зайве концентрування вихідних потоків підприємства на малому числі споживачів;
 • o низький ступінь культури і правової свідомості керівників.

Методи компенсації, що рекомендуються:

У цілому ті ж методи, що і при компенсації ризику несплати.

Додатково варто вжити заходів до створення бар'єрів на шляху переключення споживачів на інші види продукції, що задовольняють той же вид потреби й особливо на інших постачальників. У числі цих заходів можуть бути застосовані окремі види горизонтальної інтеграції, тобто договори з конкурентами про своєрідний поділ сфер впливу. Тут доречно ще раз підкреслити необхідність створення і ведення максимально повної бази даних про суб'єктів і процеси ринку. До складу цієї бази повинні входити дані:

 • o про реальних і можливих споживачів продукції;
 • o про профільні технології, використовувані на підприємствах-споживачах;
 • o про продукцію, вироблену на цих підприємствах, і її споживачів (для товарів кінцевого споживання - типологію споживачів, структуру сегментів ринку, її динаміку тощо);
 • o про постачальників необхідних матеріалів і устаткування;
 • o про опановані на підприємствах-постачальниках технології;
 • o про інші види продукції цих підприємств, споживачів цієї продукції, а також про необхідні вихідні матеріали.

Для збору необхідних даних доцільно або підтримувати постійний зв'язок із спеціалізованими в області бізнесу-інформації фірмами, або утримувати (можливо, на паях з іншими підприємствами) мережу інформаторів.

Ризик зриву власних виробничих планів або інноваційних проектів

Причини:

 • o непередбачена нестача фінансових коштів;
 • o несприятливі погодні умови;
 • o недотримання технології;
 • o технічні аварії та техногенні катастрофи;
 • o страйки;
 • o перехід кваліфікованих кадрів на інші підприємства.

Чинники ризику:

 • o нестабільність темпів і пропорцій зміни цін;
 • o рівень підприємницької активності в регіоні;
 • o діапазон соціальної нерівності;
 • o недостатні витрати на розвиток стійких технологій.

Методи компенсації, що рекомендуються:

 • o розвиток технологічної бази;
 • o проведення науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт (НДДКР) у сфері технології виробництва;
 • o розробка стратегії технологічного розвитку і технологічної безпеки в складі комплексної техніко-економічної і соціальний стратегій підприємства;
 • o ув'язування соціальної стратегії з цілями і можливостями підприємства, регіональними умовами;
 • o створення системи резервування техніко-економічних ресурсів.

Ризик невірного прогнозування ситуації й одержання неправильних вихідних даних

Причини:

 • o відсутність на підприємстві необхідних традицій і системи безперервного прогнозування ринкового середовища;
 • o невміння здійснювати ринковий моніторинг;
 • o відсутність ефективної методики прогнозування поведінки ринкових суб'єктів, а також мезо- і макроекономічних чинників (показників).

Чинники ризику:

 • o низький рівень управління підприємством;
 • o відсутність кваліфікованих менеджерів;
 • o недостатні витрати на НДДКР в галузі забезпечення й удосконалювання управління.

Методи компенсації, що рекомендуються:

 • o різке підвищення уваги до стратегічного і перспективного планування;
 • o створення наскрізної системи збору й аналізу вихідної інформації,
 • o прогнозування і прийняття стратегічних рішень;
 • o виділення коштів на ці цілі в складі статей розподілу прибутку або кредитних коштів;
 • o запрошення професійних консультантів з маркетингу і управління;
 • o підвищення кваліфікації адміністративно-управлінського персоналу підприємства.

Ризик неотримання зовнішніх інвестицій і кредитів

Причини:

 • o несприятливе уявлення інвесторів або кредиторів щодо перспектив і можливостей підприємства;
 • o несподіване витікання негативної інформації;
 • o публікація даних, що ганьблять підприємство;
 • o різке падіння курсу акцій підприємства в результаті біржової гри;
 • o виступи споживачів із критикою продукції підприємства. Чинники ризику:
 • o втрата контролю за іміджем підприємства;
 • o активні дії несумлінних ринкових конкурентів;
 • o низькі витрати на маркетинг, у тому числі на рекламу і підтримку "марки" фірми.

Методи компенсації, що рекомендуються:

o організація цілеспрямованого маркетингу, у тому числі всебічного інформування потенційних споживачів і інвесторів про найбільш сприятливі характеристики продукції підприємства і про підприємство в цілому.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >