< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Склад доходів бюджетів районів у містах.

Склад доходів бюджетів районів у містах (у разі їх створення) визначається міською радою відповідно до повноважень, переданих районним радам у містах.

Доходи місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів. До доходів місцевих бюджетів, що не враховуються при визначенні обсягу міжбюджетних трансфертів, належать:

місцеві податки і збори, що зараховуються до бюджетів місцевого самоврядування;

100 % плати за землю — для бюджетів міст Києва та Севастополя; 75 % плати за землю — для бюджетів міст республіканського (Автономної Республіки Крим) та обласного підпорядкування; 60 % плати за землю — для бюджетів сіл, селищ, міст районного підпорядкування та їх об'єднань;

податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

надходження сум відсотків за користування тимчасово вільними бюджетними коштами;

податок на промисел, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

плата за забруднення навколишнього природного середовища у частині, що зараховується до відповідного бюджету;

кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебуває у комунальній власності;

фіксований сільськогосподарський податок у частині, що зараховується до бюджетів місцевого самоврядування;

плата за оренду майнових комплексів, що перебувають у комунальній власності;

надходження від місцевих грошово-речових лотерей;

плата за гарантії, надані з дотриманням умов, визначених Бюджетним кодексом;

гранти та дарунки у вартісному виразі;

власні надходження бюджетних установ, що утримуються за рахунок коштів відповідного бюджету;

податок на прибуток підприємств комунальної власності;

платежі за спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення;

інші надходження, передбачені законом.

Надходження до бюджету розвитку.

Надходження до бюджету розвитку місцевих бюджетів включають:

кошти від відчуження майна, яке перебуває у комунальній власності, у тому числі від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення;

надходження дивідендів, нарахованих на акції (частки, паї) господарських товариств, що є у власності відповідної територіальної громади;

кошти від повернення позик, які надавалися з відповідного бюджету до набрання чинності Бюджетним кодексом, та відсотки, сплачені за користування ними;

кошти, які передаються з іншої частини місцевого бюджету за рішенням відповідної ради;

запозичення, здійснені у порядку, визначеному Бюджетним кодексом та іншими законами України;

субвенції з інших бюджетів на виконання інвестиційних проектів.

Орієнтовна кількість місцевих бюджетів на початок 2001 р. подана в табл. 16.2.1.

Таблиця 16.2.1. Склад місцевих бюджетів України

Склад місцевих бюджетів України

Висновки

  • 1. Незважаючи на існування відповідної законодавчої бази з бюджетних питань, чіткого механізму формування доходів ще не створено, про що свідчать проблеми наповнюваності багатьох місцевих бюджетів.
  • 2. Джерела доходів бюджету визначені в Бюджетному кодексі. Необхідно розробити ефективний, обґрунтований механізм міжбюджетних трансфертів.
  • 3. При наповнюваності місцевих бюджетів необхідно враховувати не лише поточний економічний стан адміністративно-територіальних одиниць, а також і потенційний.
  • 4.

Контрольні запитання і завдання

  • 1. Що виражають доходи місцевих бюджетів як окрема економічна категорія?
  • 2. Назвіть види фондів доходу місцевих бюджетів.
  • 3. Які нові підходи при формуванні дохідної частини бюджетів були застосовані вперше у 2001 p.?
  • 4. Розкажіть про склад доходів, що закріплюються за адміністративно-територіальними одиницями.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >