< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Пожежна безпека

Організація заходів для забезпечення пожежної безпеки в готелях

Найбільш серйозну небезпеку для життя і здоров'я гостей і персоналу готелів, збереження їхнього майна і будинку готельної установи є пожежі. Тому в готельних господарствах важливе значення має забезпечення захисту будівель, приміщень і людей від пожеж.

Найчастішими причинами виникнення пожеж у готелях є необережне поводження з вогнем, несправність електромереж і електрообладнання, порушення технологічного процесу і правил експлуатації, недотримання заходів пожежної безпеки при ремонтних й інших видах робіт.

Процес створення системи протипожежної безпеки в готельній справі складається з таких етапів:

  • 1) проведення організаційних заходів щодо створення пожежної охорони в готелі;
  • 2) проведення протипожежної підготовки працівників;
  • 3) проведення протипожежної профілактики.

Проведення організаційних заходів щодо створення пожежної охорони в готельній структурі передбачає таку послідовність дій. Директор готельного бізнесу, який відповідно до діючого законодавства несе відповідальність за забезпечення пожежної безпеки, наказом призначає відповідального за організацію заходів із забезпечення протипожежної безпеки готельного комплексу. Призначаються також відповідальні за пожежну безпеку в кожному підрозділі готельної організації. Таблички із зазначенням осіб, відповідальних за пожежну безпеку, вивішуються на видних місцях. Розробляються правила, положення пожежної безпеки для кожного підрозділу та інструкції щодо заходів протипожежної безпеки на кожному робочому місці. Створюються пожежні бойові розрахунки з числа чергових адміністраторів, менеджерів, працівників служби безпеки готельного господарства та іншого чергового персоналу, що здійснює цілодобовий контроль за пожежною безпекою. Розробляється система інформування у випадку виникнення пожежі. Розписуються основні обов'язки кожного члена пожежного бойового розрахунку під час пожежі. Після сигналу пожежної тривоги за системою оповіщення всі особи, призначені наказом директора відповідальними за пожежну безпеку, повинні прибути до готелів, з'ясувати причину тривоги, почати евакуацію людей, а також вжити всіх необхідних заходів для гасіння і запобігання поширенню вогню до прибуття пожежних.

Протипожежна підготовка складається з протипожежного інструктажу (вступного, первинного і повторного) і занять за програмою пожежно-технічного мінімуму.

Вступний і первинний інструктажі з пожежної безпеки проводяться при прийнятті на роботу. Первинний і повторний інструктажі проводить на робочому місці особа, відповідальна за пожежну безпеку в даному підрозділі.

Заняття з пожежно-технічного мінімуму проводяться за спеціально затвердженою директором готельного бізнесу програмою з працівниками інженерно-технічних служб і з матеріально-відповідальними особами. Після закінчення навчання проводиться залік, результати якого заносяться у відомість.

Для забезпечення суворого протипожежного режиму в готельній справі розробляються спеціальні пам'ятки, в яких викладають і основні рекомендації з заходів пожежної безпеки, і правила поведінки при пожежі. Ці пам'ятки розміщенні в кожному номері в палці з рекламними матеріалами. Не завжди гість заглядає в цю папку, тому в деяких готелях високого класу для ознайомлення з правилами використовують готельний відеоканал.

Протипожежна профілактика - це комплекс організаційних і технічних заходів з попередження, локалізації та ліквідації пожеж, а також із забезпечення безпечної евакуації людей і матеріальних цінностей на випадок пожежі.

Протипожежна профілактика полягає у профілактиці пожеж на етапі проектування і будівництва, застосування системи автоматичної пожежної сигналізації, використання засобів і систем пожежогасіння, застосування системи оповіщення про пожежу, відпрацювання системи дій у випадку пожежі й евакуації людей.

Профілактика пожеж у готелі починається ще на етапі проектування і будівництва готельної структури (вимоги БНіП 2.08.02, ВСН 62. БНіП 2.07.01). Правилами пожежної безпеки для готелів передбачається спеціальне планування будинку, створення протипожежних перешкод, відсіків, ізольованих негорючими конструкціями. За допомогою протипожежних стін, перекриттів, дверей можна в межах одного будинку або споруди ізолювати пожежонебезпечні приміщення і не допустити поширення вогню у випадку його виникнення.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >