< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Запитання для самоконтролю знань

  • 1. Яке значення має Акт проголошення незалежності України?
  • 2. Доведіть історичну закономірність відродження незалежної України в кінці XX століття.
  • 3. Покажіть основні риси та напрями зовнішньої політики України на сучасному етапі розвитку.
  • 4. Наведіть та проаналізуйте соціально-економічні перетворення в Україні.
  • 5. Що є характерним для політичного життя України?

'6. Які чинники, на вашу думку, вплинули на наростання соціальної напруги в українському суспільстві на початку III тисячоліття?

  • 7. Як поставився світ до України після проголошення її незалежності?
  • 8. Які завдання постали перед суспільством у галузі культури?
  • 9. Яким ви бачите в майбутньому місце України в світовому співтоваристві?
  • 10. Проаналізуйте національну політику Української держави на сучасному етапі розвитку.

Історичні документи

Повідомлення про аварію НА ЧАЕС

1 травня 1986 рік Від Ради Міністрів СРСР

На Чорнобильській атомній електростанції тривають роботи по ліквідації наслідків аварії, яка сталася. В результаті вжитих заходів за минулу добу виділення радіоактивних речовин зменшилося, рівні радіації в районі АЕС і в селищі станції знизилися.

Здійснювані спеціалістами з допомогою контрольної апаратури вимірювання, реакція перебуває в заглушеному стані.

Розгорнуто роботи по очистці забруднених ділянок прилеглої місцевості, до їх виконання залучено спеціалізовані підрозділи, оснащені необхідною сучасною технікою та ефективними засобами. Деякі агентства на заході поширюють чутки про те, що нібито при аварії на АЕС загинули тисячі людей. Як уже повідомлялося, фактично загинуло 2 чоловіка, госпіталізовано всього 197, з них 49 залишили госпіталь після обстеження. Робота підприємств, колгоспів, радгоспів і установ іде нормально.

Радянська Україна - 1986.-1 травня.

Інформаційна довідка про національні меншини в Україні

Здавна на території України живуть люди різних національностей. За даними перепису 1989 р., в країні проживає 51,5 млн. чоловік близько 130 національностей. Корінний етнос найчисленніший, - українці, яких налічується 37,4 млн. чоловік, або 72,7 %. Іноетнічне населення становить понад 14 млн. чоловік, або 27,3 % усього населення країни.

Національні меншини України: Інформ. довід. / Упоряд.: Т. 1. Тимошенко, А. І. Осауленко.- К..1995-С.З.

Із закону УРСР "Про мови в українській PCP" 1989 р.

Стаття 2. Державна мова Української PCP

Відповідно до Конституції Української PCP державною мовою Української Радянської Соціалістичної Республіки є українська мова.

Стаття 3. Мови інших національностей в Українській PCP

Українська PCP створює необхідні умови для розвитку і використання мов інших національностей в республіці.

Стаття 4. Мови міжнаціонального спілкування

Мовами міжнаціонального спілкування в Українській PCP є українська, російська та інші мови.

Стаття 5. Право громадян користуватися будь-якою мовою

Громадянам Української PCP гарантується право користуватися своєю національною мовою або будь-якою іншою мовою.

Стаття 6. Обов'язок службових осіб володіти мовами роботи органів і організацій

Службові особи державних, партійних, громадських органів, установ і організацій повинні володіти українською і російською мовами, а в разі необхідності - й іншою національною мовою в обсязі, необхідному для виконання службових обов'язків.

Незнання громадянином української або російської мови не є підставою для відмови йому у прийнятті на роботу.

Стаття 25. Мова виховання та одержання освіти

Вільний вибір мови навчання є невід'ємним правом громадян Української PCP.

Українська PCP гарантує кожній дитині право на виховання і одержання освіти національною мовою. Це право забезпечується створенням мережі Дошкільних установ та шкіл з вихованням і навчанням українською та іншими національними мовами.

Стаття 27. Мова навчання і виховання в загальноосвітніх школах

В Українській PCP навчальна і виховна робота в загальноосвітніх школах ведеться українською мовою.

У місцях компактного проживання громадян інших національностей можуть створюватись загальноосвітні школи, навчальна і виховна робота в яких ведеться їхньою національною або іншою мовою.

У випадках, передбачених у частині третій статті 3 цього Закону, створюватись загальноосвітні школи, в яких навчальна і виховна робота ведеться мовою, спільно визначеною батьками школярів.

У загальноосвітніх школах можуть створюватись окремі класи, в яких навчальна і виховна робота ведеться відповідно українською мовою або мовою населення іншої національності.

Вивчення в усіх загальноосвітніх школах української і російської обов'язковим.

Стаття 28. Мова навчання в професійно-технічних училищах середніх спеціальних і вищих навчальних закладах

В Українській PCP навчальна і виховна робота в професійно-технічних училищах, середніх спеціальних і вищих навчальних закладах ведеться українською мовою, а у випадках, передбачених частинами другою і третьою статті 3 цього Закону, поряд з українською - і національною мовою більшості населення.

Для підготовки національних кадрів в цих закладах можуть створюватись групи з навчанням у них відповідною національною мовою.

В усіх групах з російською мовою навчання та не україномовних навчальних закладах, незалежно від їхнього відомчого підпорядкування, забезпечується вивчення української мови.

Закон Української Радянської Соціалістичної Республіки "Промови в Українській PCP ". - К., ¡991.-С 4-5,10-12.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >