< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відображення операцій з обліку продуктів харчування у бухгалтерії бюджетних установ на синтетичних та аналітичних рахунках бухгалтерського обліку

Аналітичний облік надходження продуктів харчування у бухгалтерії бюджетними установами здійснюється за типовими формами:

 • o 3-11 "Оборотна відомість" - для звірки даних складського та бухгалтерського обліку;
 • o 3-12 "Накопичувальна відомість з надходження продуктів харчування" - для обліку надходження продуктів харчування;
 • o 3-13 "Накопичувальна відомість з витрачання продуктів харчування" - для обліку витрачання продуктів харчування протягом місяця.

У бухгалтерії облік надходження продуктів харчування здійснюється в накопичувальній відомості (ф. 3-12), яка складається за матеріально відповідальними особами на підставі первинних документів у кількісному й сумарному виразі та є основою для заповнення зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування ф. 398 - меморіальний ордер 11.

Облік витрачання продуктів харчування ведеться також у накопичувальній відомості (ф. 3-13) за матеріально відповідальними особами (обслуговуючими установами) на підставі меню-вимог та вимог на видачу продуктів харчування. На їх підставі формується Зведення накопичувальних відомостей з витрачання продуктів харчування (ф. 411 - меморіальний ордер 12).

На підставі накопичувальних відомостей у бухгалтерії складається також реєстр аналітичного обліку - ґатункова оборотна відомість (ф. 3-11), яка ведеться за найменуваннями, ґатунком, кількістю, вартістю тощо.

Загальну схема обліку продуктів харчування відображено на рис. 29.1.

Схема обліку лікувальних засобів групи предметно-кількісного обліку

Рис. 29.1. Схема обліку продуктів харчування

Для обліку продуктів харчування призначено активний субрахунок 232 "Продукти харчування".

Кореспонденцію рахунків з обліку продуктів харчування відображено в табл. 29.1.

Таблиця 29.1. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет Кредит

1

оприбутковано продукти харчування (вартість без ПДВ)

► що сплачені в порядку планових платежів

► придбані підзвітною особою

► що сплачені шляхом попередньої оплати

► що сплачені після їх отримання

232

 • 361
 • 362
 • 364 675

2

Сума ПДВ з придбаних продуктів харчування

за рахунок коштів загального фонду

801, 802

361, 362 364, 675

за рахунок коштів спеціального фонду:

 • o якщо ПДВ не включеного до податкового кредиту
 • o якщо ПДВ включеного до податкового кредиту
 • 811
 • 641

3

Отримання продуктів харчування як гуманітарної допомоги

232

364

4

Отримані установою - замовником від установи - закупника за операціями з внутрівідомчої передачі

o за загальним фондом

232

683

o за спеціальним фондом

684

5

Списання продуктів харчування, придбаних за рахунок:

 • o загального фонду
 • o спеціального фонду

801, 802 81

232

6

Передані закуплені за операціями внутрівідомчої передачі з балансу установи - закупника на баланс установи - замовника

o за загальним фондом

683

232

o за спеціальним фондом

684

7

Списуються установою - замовником, придбані за операціями з внутрівідомчої передачі використані запаси

o за загальним фондом

683

232

o за спеціальним фондом

684

8 9 10

Згідно з отриманими актами від установи - замовника на фактичні видатки зараховують суми використаних продуктів харчування установою - закупником, придбаних за операціями з внутрівідомчої передачі

 • o за загальним фондом
 • o за спеціальним фондом
 • 801, 802
 • 813
 • 683
 • 684

Списання недостач запасів у межах встановлених норм, а також недостач і втрат від псування продуктів харчування, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з внутрівідомчої передачі

 • 80, 81
 • 431, 432
 • 683, 684

232

Списання недостач і втрат запасів, придбаних у поточному році, у минулих роках; за розрахунками з внутрівідомчої передачі

80, 81 431, 432

_____683,684_____

232

Водночас робився другий запис: на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб коли винних осіб не встановлено, справи знаходяться в слідчих органах

 • 363
 • 05

711

Синтетичний облік надходження продуктів харчування бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері 11 - Зведення накопичувальних відомостей про надходження продуктів харчування (т. ф. 398 (бюджет)).

Синтетичний облік витрачання продуктів харчування бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері 12 - Зведення накопичувальних відомостей про витрачання продуктів харчування (т. ф. 411 (бюджет)).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >