< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Постанова верховної ради української PCP "про проголошення незалежності України"

24 серпня 1991 р.

Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки постановляє:

Проголосити 24 серпня 1991 року Україну незалежною демократичною державою.

З моменту проголошення незалежності чинними на території України є тільки її Конституція, закони, постанови уряду та інші акти законодавства республіки.

1 грудня 1991 року провести республіканський референдум на підтвердження Акта проголошення незалежності.

Хрестоматія з історії держави і права України: У2 т. - К, 1997. -Т.2.- С. 703.

Акт проголошення незалежності України

24 серпня 1991 р.

Виходячи із смертельної небезпеки, яка нависла була над Україною в зв'язку з державним переворотом в СРСР 19 серпня 1991 року,

  • - продовжуючи тисячолітню традицію державотворення в Україні;
  • - виходячи з права на самовизначення, передбаченого Статутом ООН та іншими міжнародно-правовими документами;
  • -здійснюючи Декларацію про державний суверенітет України, Верховна Рада Української Радянської Соціалістичної Республіки урочисто проголошує незалежність України та створення самостійної української держави-У країн и.

Територія України є неподільною і недоторканною. Віднині на території України мають чинність виключно Конституція і закони України.

Цей акт набирає чинності з моменту його схвалення.

Верховна Рада України

Голос України. - 1991. -29листоп.

Указ президиума верховного совета Украины "О Запрещении Деятельности Компартии Украины"

30 августа 1991 г.

Рассмотрев заключения Временной комиссии Президиума Верховного Совета Украины по проверке деятельности на территории Украины должностных лиц органов власти, управления, общественных объединений и организаций в связи с государственным переворотом 19-21 августа 1991 года соответствии с которым руководство Компартии Украины своими действиями поддержало государственный переворот и тем самым способствовало его осуществлению на территории Украины, Президиум Верховного Совета Украины постановляет :

  • 1. В соответствии с частью второй статьи 7 и руководствуясь пунктом 6 статьи 106 Конституции Украины, запретить деятельность Компартии Украины.
  • 2. Верховному Совету Крымской АССР, областным, городским, районным Советам народных депутатов принять на баланс имущество (здания сооружения, типографии, транспортные средства, иную собственность) соответствующих партийных комитетов, за исключением имущества Управления делами ЦК КПСС и ЦК КПУ, переданного на баланс Верховного Совета Украины.

Председатель

Верховного Совета Украины Л. Кравчук

Коммунистическая партия Украины: хроника запрета. -Донецк, 1992, - С. 60.

Декларація прав національностей України

  • (витяг)
  • 1 листопада 1991 р.

Стаття 1

Українська держава гарантує всім народам, національним групам, громадянам, що проживають на її території, рівні політичні, економічні, соціальні та культури і права.

Представники народів та національних груп обираються на рівних правах до органів державної влади всіх рівнів, займають будь-які посади в органах управління, на підприємствах, в установах та організаціях.

Дискримінація за національною ознакою забороняється й карається за законом.

Стаття 2

Українська держава гарантує всім національностям права на збереження їх традиційного розселення і забезпечує існування національно адміністративних одиниць, бере на себе обов'язок створювати належні умови для розвитку всіх національних мов і культур.

Стаття З

Українська держава гарантує всім народам і національним групам право вільного користування рідними мовами в усіх сферах суспільного життя, включаючи освіту, виробництво, одержання і розповсюдження інформації.

Верховна Рада України тлумачить статтю 3 Закону "Про мови в Українській PCP" таким чином, що в межах адміністративно-територіальних одиниць компактно проживає певна національність, може функціонувати її мова нарівні з державною мовою.

Українська держава забезпечує право своїм громадянам вільного користування російською мовою. В регіонах, де проживає компактно кілька національних груп, нарівні з державною українською мовою може функціонувати мова, прийнятна для всього населення даної місцевості.

Стаття 4

Усім громадянам України кожної національності гарантується право сповідувати свою релігію, використовувати свою національну символіку, відзначати свої національні свята, брати участь у традиційних обрядах своїх народів.

Стаття 5

Пам'ятки історії та культури народів та національних груп на території України охороняються законом.

Стаття 6

Українська держава гарантує всім національностям право створювати свої культурні центри, товариства, земляцтва, об'єднання. Ці організації можуть здійснювати діяльність, спрямовану на розвиток національної культури, проводити в установленому законом порядку масові заходи, сприяти створенню національних газет, журналів, видавництв, музеїв, художніх колективів, театрів, кіностудій.

Стаття 7

Національні культурні центри і товариства, представники національних меншин мають право на вільні контакти із своєю історичною батьківщиною.

Верховна Рада України

Голос України. -1991. -29листоп.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >