< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Складський облік запасів на складах та його зв'язок із обліком в бухгалтерії

Запаси зберігаються у спеціально пристосованих приміщеннях (складах, коморах), оснащених ваговимірювальним приладдям, що забезпечує точність підрахунку кількості прийнятих та відпущених матеріалів. Відповідальність за приймання, зберігання та відпуск матеріальних цінностей покладається на матеріально відповідальних осіб. Для забезпечення їх швидкого приймання та видачі, а також для проведення інвентаризації запаси розміщуються на стелажах, у комірках, піддонах з обов'язковим зазначенням матеріальних ярликів, в яких відображають найменування запасу, його марку, ґатунок, розмір, номенклатурний номер, одиницю виміру, ціну, норму запасу.

Складський облік запасів - це по предметний облік за разовими та накопичувальними видатковими документами. Складський облік здійснюється двома методами:

кількісно-сумовим, сутність якого полягає в паралельному веденні регістрів кількісно-сумової й кількісно-ґатункової форм у бухгалтерії та на складі;

оперативно-бухгалтерським, сутність якого полягає в тому, що бухгалтерія відкриває картки чи книги складського обліку та передає їх під розписку в журналі реєстрації завідувачеві складу.

Схему кількісно-сумового методу обліку запасів відображено на рис. 27.2.

Схема кількісно-сумового методу обліку запасів

Рис. 27.2. Схема кількісно-сумового методу обліку запасів

В окремих установах, де номенклатура запасів невелика, застосовується спрощений варіант цього методу обліку. Відповідно до нього матеріально відповідальні особи щомісячно здають матеріальний звіт разом з первинною документацією, який приймається, перевіряється, таксується, після чого стає регістром аналітичного обліку.

Схему обліку запасів за звітами матеріально відповідальних осіб відображено на рис. 27.3.

Схема обліку запасів за звітами матеріально відповідальних осіб

Рис. 27.3. Схема обліку запасів за звітами матеріально відповідальних осіб

У наукових установах НАНУ, вищих навчальних закладах, які мають значну номенклатуру запасів, а також у централізованих бухгалтеріях застосовується інший метод обліку товарно-матеріальних цінностей - оперативно-бухгалтерський.

Оперативно-сальдовий метод є найбільш прогресивним, оскільки забезпечує скорочення трудомісткості облікових робіт бухгалтерії, дає змогу здійснювати постійний контроль за збереженням і наявністю запасів на складі, спрощує звіряння даних аналітичного й синтетичного обліку.

Тему оперативно-бухгалтерського методу обліку запасів відображено на рис. 27.4.

Облік вибуття запасів

Запаси зі складу передаються до структурних підрозділів для їх використання в основній діяльності, на господарські потреби, а також відпускаються для реалізації.

Схема оперативно-бухгалтерського методу обліку запасів

Рис. 27.4 Схема оперативно-бухгалтерського методу обліку запасів

Відпуск запасів здійснюється комірником виключно посадовим особам, які відповідно до затвердженого наказом керівника установи переліку мають право на отримання матеріальних цінностей. Перелік зазначених матеріально відповідальних осіб та зразки їхніх підписів передаються для роботи до складу.

Оформлення відпуску запасів зі складу супроводжується виписуванням відповідних документів, при цьому з огляду на різнорідність номенклатури запасів бюджетних установ склад документів, запропонований Інструкцією про складання типових форм обліку списання запасів бюджетних установ, затвердженою Наказом ДКУ від 18.12.2000 № 130.

Кореспонденцію рахунків з обліку вибуття запасів відображено в табл. 27.6.

Таблиця 27.6. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ ВИБУТТЯ ЗАПАСІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Списання запасів на підставі підтверджуваних документів, придбаних: за рахунок загального фонду спеціального фонду

801,802 81

20, 23

2

Передані закуплені за внутрівідомчої передачі з балансу установи - закупника на баланс установи - замовника

за загальним фондом

683

20, 21, 23

за спеціальним фондом

684

3

Списуються установою - замовником, придбані за операціями з внутрівідомчої передачі використані запаси

за загальним фондом

683

20, 21, 23

за спеціальним фондом

684

4

Згідно з отриманими актами від установи - замовника на фактичні видатки зараховують суми використаних запасів установою - закупником, придбаних за операціями з внутрівідомчої передачі

 • o за загальним фондом
 • o за спеціальним фондом

801,802 813

 • 683
 • 684

5

Списання недостач запасів у межах встановлених норм, а також недостач і втрат від псування матеріальних цінностей, віднесених на рахунок установи (винних осіб не встановлено), придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з внутрівідомчої передачі

201,204,

 • 80, 81,
 • 431, 432
 • 683, 684
 • 205,
 • 231 - 236,
 • 238, 239

6

Списання недостач і втрат запасів, придбаних у поточному році, у минулих роках, за розрахунками з внутрівідомчої передачі

 • 80, 81, 431, 432
 • 683, 684

231 - 236, 238, 239

Водночас робиться другий запис: на суму вартості відшкодування збитків, яка віднесена на рахунок винних осіб коли винних осіб не встановлено, справи знаходяться в слідчих органах

 • 363
 • 05

711

7

Списання за рахунок установи загиблого молодняку і тварин на відгодівлі

711, 822

211, 212

Аналітичний облік МШП бюджетними установами ведеться за місцем зберігання (експлуатації) та в бухгалтерії за типовими формами:

МШ-1 "Відомість на поповнення (вилучення) постійного запасу інструментів (пристроїв)" - для поповнення МШП у місцях експлуатації;

 • 3-9 "Книга складського обліку запасів" - для обліку матеріалів, готових виробів та інших запасів на складі;
 • 3-10 "Журнал реєстрації битого посуду" - для списання розбитого посуду в установах, що мають у своєму складі їдальні та харчоблок.
 • 3-396 "Картка обліку МШП в експлуатації" - для обліку МШП в експлуатації за найменуваннями предметів, їх кількістю, вартістю й матеріально відповідальними особами.

Кореспонденцію рахунків з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів відображено в табл. 27.7.

Таблиця 27.7. КОРЕСПОНДЕНЦІЯ РАХУНКІВ З ОБЛІКУ МАЛОЦІННИХ І ШВИДКОЗНОШУВАНИХ ПРЕДМЕТІВ

з/п

Зміст господарських операцій

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

Видання зі складу в експлуатацію малоцінних та швидкозношуваних предметів:

o вартість до 10 грн. включно за одиницю (комплект)

411

221/1

o вартість більше 10 грн. за одиницю (комплект)

221/2

221/1

2

Реалізація лишків МШП, що не використовуються установою на суму коштів від реалізації роблять запис

 • 411
 • 364,675

221 711

3

Списання МШП, які стали непридатними

411

221

4

Оприбуткування сум вартості матеріалів, отриманих від ліквідації та розбору МШП, які залишені для ремонту та інших потреб установи

23

711

Схема руху обліку вибуття запасів відображено на рис. 27.5.

Схема руху обліку вибуття запасів

Рис. 27.5. Схема руху обліку вибуття запасів

Синтетичний облік операцій щодо руху МШП бюджетними установами здійснюється в меморіальному ордері 10 "Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення МШН" (т. ф. 439 (б)).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >