< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічні погляди класичної політичної економії у працях Дж. С. Мілля

Протягом четвертого завершального періоду розвитку класичної політичної економії в другій половині XIX ст. Джон Стюарт Мілль і К. Маркс узагальнили досягнення класичної школи політичної економії - школи з позиції соціалістичного й реформістського напрямку.

представники четвертого етапу розвитку класичної політичної економії

Джон Стюарт Мілль

Джон Стюарт Мілль

  • - Джон Стюарт Мілль (1806-1873) - видатний представник класичної політичної економії. Народився в Лондоні, у сім'ї відомого економіста, друга та послідовника Д. Рікардо Джеймса Мілля. Джон Мілль не відвідував жодного навчального закладу, у нього не було домашніх учителів.
  • - З 8 років хлопець сам став учителем для своїх молодших братів і сестер (у сім'ї Мілля було 9 дітей).
  • - З 12 років перейшов на самоосвіту, вивчаючи філософію, історію, логіку, політичну економію, математику, нові та стародавні мови в обсягах, які значно перевищували університетські курси. У 11 років Дж. С. Мілль коригував гранки відомої праці батька "Історія Британської Індії". У 13 років написав історію Риму, а в 14 років (під час перебування у Франції) вразив своїми енциклопедичними знаннями філософа І. Бентама та економіста Ж.-Б. Сея, обговорюючи з ними принципові філософські та економічні проблеми.
  • - Наукові дослідження Дж. С. Мілля залишили помітний слід у філософії ("Система логіки" (1843), "Утилітаризм", (1863), політології ("Про свободу" (1859), економіці ("Про деякі невирішені питання політичної економії" (1829). У 1848 р. вийшла з друку головна праця вченого "Основи політичної економії та аспекти її застосування до соціальної філософії".
  • - У період з 1865 р. по 1868 р. Дж. С. Мілль був членом парламенту. Він активно відстоював ідеї буржуазної демократії, виступаючи за рівність чоловіків і жінок, надання робітникам виборчих прав, відміну системи лендлордизму в Ірландії тощо.
  • - Останні роки свого життя вчений провів в Авіньйоні (Британія), куди переїхав після смерті дружини, яка була йому вірним другом і помічником у підготовці багатьох наукових праць._

Наукове надбання Дж.С. Мілля

Теоретико-методологічні особливості наукових досліджень ученого знайшли відображення в працях:

"Про предмет політичної економії та про її метод" 1836 р.

"Про деякі невирішені питання політичної економії" 1844 р.

Найбільш повно й виразно економічні погляди Дж.С. Мілля викладені в його основній праці:

"Основи політичної економії та деякі аспекти їх 1848 р. застосування

"Основи політичної економії" Дж. С. Мілля складаються з п'яти книг:

Аналіз проблем міжнародної торгівлі

Аналіз проблем міжнародної торгівлі

Визначальне в економічних поглядах Дж.С. Мілля

Визначальне в економічних поглядах Дж.С. Мілля

Відмінності "науки" від "мистецтва ведення справ" за Дж.С. Міллем

Відмінності

Аналіз виробництва та продуктивної праці

Працю, затрачену на розвиток виробничої майстерності, фізичних та розумових здібностей людини вчений відносив до продуктивної.

Аналіз виробництва та продуктивної праці

Відмінності між законами виробництва та законами розподілу за Дж.С. Міллем

Відмінності між законами виробництва та законами розподілу за Дж.С. Міллем

"Тільки те споживання є продуктивним, яке призводить до підтримки й збільшення продуктивних сил суспільства..."

Дж. С. Мілль

Аналіз капіталу

Капітал - це раніше нагромаджений матеріалізований продукт праці, який є продуктом заощадження, тобто утримання від теперішнього споживання заради майбутньої користі.

Аналіз капіталу

"Після одноразового використання припиняє своє існування як капітал" і "повністю вичерпує свою функцію у виробництві", "постійно відтворюється шляхом продажу готових виробів, а потім безперервно витрачається на купівлю матеріалів та заробітної плати", "виконує свою функцію, не залишаючись у власників, а переходячи із рук у руки".

"Міститься в знаряддях виробництва, що відрізняються більш або менш тривалим існуванням і виконують свою роль у виробництві, не вилучаючись із нього", "існує в будь-якій із таких довговічних форм і дохід від якого поступає протягом відповідного тривалого періоду".

аналіз прибутку

"Загальна сума прибутку на капітал... повинна бути достатньою для задоволення трьох цілей. Цей прибуток повинен становити достатній еквівалент за утримання, відшкодування за ризик і винагороду, за працю й мистецтво, необхідні для здійснення контролю над виробництвом".

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >