< Попер   ЗМІСТ   Наст >

АКЦІОНЕРНІ ТОВАРИСТВА

Сутність корпоративного управління

Поняття корпоративного управління й корпоративних прав

У даному розділі викладені основні принципи корпоративною керування, що є загальноприйнятими в країнах світового співтовариства. Оскільки більшість великих і середніх приватизованих підприємств України перетворені у відкриті акціонерні товариства, у даному Посібнику основна увага зосереджена на правових нормах і практичних механізмах, застосовуваних саме до цього виду акціонерних товариств. Даний розділ складено на основі діючого законодавства України. Однак, варто брати до уваги, що наразі у даній сфері йде активний законотворчий процес. Тому даний розділ рекомендується використовувати як загальний довідник.

Масова приватизація, що здійснюється в Україні, трансформувала тисячі великих і середніх підприємств у відкриті акціонерні товариства. Це дозволило мільйонам громадян стати власниками і створило необхідну мотивацію і зацікавленість в ефективному функціонуванні приватизованих підприємств. Ефективне керування відкритим акціонерним товариством вимагає тісного співробітництва між акціонерами, їх представниками в Наглядовій раді й Правлінні.

Корпоративне управління (Corporate Governance) - це система виборних і призначених органів, що здійснюють керування діяльністю відкритих акціонерних товариств, що відбиває баланс інтересів власників і спрямована на забезпечення максимально можливого прибутку від усіх видів діяльності відкритого акціонерного товариства в рамках норм діючого законодавства.

У світовій економічній літературі категорія "корпоративне управління " використовується в широкому розумінні як управління корпораціями в інтересах власників. Причому в більшості випадків не проводиться жорстке розмежування між господарськими товариствами і державними. Таке поняття, як "корпоративна власність", у законодавчо правовій базі України не використовується, а застосовується поняття "корпоративні права". На сьогодні не Існує єдиного визначення корпоративного управління ні у зарубіжній, ні у вітчизняній науковій літературі. Часто під корпоративним управлінням розуміють загальний менеджмент, що не точно визначає його сутність. Іноді корпоративне управління подають як систему органів управління або сукупність організаційно-правових норм.

Корпоративне управління, насамперед, можна розглядати як управління корпоративними правами. Таке визначення є найбільш загальним, оскільки управління корпоративними правами стосується усіх їх власників, а ними є значна частина людей як у світі, так і в Україні.

Корпоративне управління - це процеси регулювання власником руху його корпоративних прав із метою отримання прибутку, управління корпоративним підприємством, можливих спекулятивних операцій з корпоративними правами, відшкодування витрат через отримання частки майна при його ліквідації. Суть корпоративного управління може бути більш конкретизована через визначення його суб'єктів і об'єктів.

Суть поняття "корпоративні права"

Корпоративні орава - це право власності на частку (пай) у статутному фонді (капіталі) юридичної особи, включаючи права на управління, отримання відповідної частки прибутку такої особи, а також частки активів у разі її ліквідації відповідно до чинного законодавства.

Світовий досвід вказує на велику кількість власників тих чи інших видів корпоративних прав. Наприклад, у США власниками акцій є значна кількість громадян (більш як 25 млн осіб), у цілому понад 50 млн американців володіють цінними паперами корпорацій, банків, муніципальних і державних органів. Заданими вітчизняної "Економічної енциклопедії", тільки акціями в Швеції володіє кожний другий громадянин, у США та Англії - більше ніж кожний п'ятий, в Японії держателем акцій є кожний сьомий.

Якщо розглядати корпоративні права як найбільш загальний об'єкт корпоративного управління, то його можна визначити так: корпоративне управління - це механізм регулювання власником руху його корпоративних прав із метою отримання прибутку, управління корпоративним підприємством, можливих спекулятивних операцій з корпоративними правами, відшкодування витрат через отримання частки майна при його ліквідації; головною метою корпоративного управління є отримання частини прибутку, яку називають дивідендом.

Дивіденд - це частина прибутку (платіж), що проводиться на користь власника корпоративних прав, емітованих юридичною особою внаслідок розподілу частини її прибутку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >