< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Тест: "Який Ваш творчий потенціал?"

Цей тест е надійним інформативним засобом самооцінки Вашого творчого потенціалу. Виберіть один із запропонова­них варіантів відповідей.

 • 1. Чи вважаєте Ви, що навколишній світ може бути поліп­шено:
  • а) так;
  • б) ні, він і так достатньо гарний;
  • в) так, але тільки в дечому?
 • 2. Чи думаєте Ви, що самі можете брати участь у значних змінах навколишнього світу:
  • а) так, у більшості випадків;
  • б) ні;
  • в) так, у деяких випадках?
 • 3. Чи вважаєте Ви, що деякі з Ваших ідей сприяли значно­му прогресу в тій сфері діяльності, в якій Ви працюєте:
  • а) так;
  • б) так, за сприятливих обставин;
  • в) лише незначною мірою?
 • 4. Чи вважаєте Ви, що в майбутньому будете грати настіль­ки важливу роль, що зможете щось принципово змінити:
  • а) так, напевно;
  • б) малоймовірно;
  • в) можливо?
 • 5. Коли Ви вирішуєте розпочати якісь дії, чи думаєте Ви, що здійсните свої починання:
  • а) так;
  • б) часто думаю, що не зумію;
  • в) так, часто?
 • 6. Чи відчуваєте Ви бажання зайнятися абсолютно не­знайомою справою:
  • а) так, невідоме мене приваблює;

 • б) невідоме мене не цікавить;
 • в) усе залежить від характеру цієї справи?
 • 7. Вам доводиться займатися незнайомою справою? Чи від- чуваєте Ви бажання домогтися в ній досконалості:
  • а) так;
  • б) задовольнюся тим, чого встиг домогтися;
  • в) так, але тільки якщо мені це подобається?
 • 8. Якщо незнайома справа Вам подобається, чи хочете Ви знати про неї все:
  • а) так;
  • б) ні, хочу навчитися тільки найголовнішого;
  • в) ні, хочу тільки задовольнити свою цікавість?
 • 9. Коли Ви зазнаєте невдачі, то:
  • а) якийсь час стоїте на своєму всупереч здоровому глузду;
  • б) махнете рукою на цей намір;
  • в) і далі робитимете свою справу, навіть коли стає очевид­ним, що перешкоди непереборні.
 • 10. По-Вашому, професію треба вибирати з огляду на:
  • а) свої можливості, подальші перспективи для себе;
  • б) стабільність, значимість, престижність професії, потре­би в ній;
  • в) переваги, які вона забезпечить.
 • 11. Мандруючи, могли б Ви легко зорієнтуватися в марш­руті, яким уже пройшли:
  • а) так;
  • б) ні, боюся збитися зі шляху;
  • в) так, але тільки там, де місцевість мені сподобалася і запам'яталася?
 • 12. Чи зможете Ви пригадати, про що йшла мова, відразу після закінченні бесіди:
  • а) так, без труднощів;
  • б) усього пригадати не зможу;
  • в) запам'ятовую тільки те, що мене цікавить?
 • 13. Коли Ви чуєте слово незнайомою мовою, то можете пов­торити його по складах, без помилок, навіть не знаючи його значення:
  • а) так, без утруднень;
  • б) так, якщо це слово легко запам'ятати;
  • в) повторю, але не зовсім правильно?
 • 14. Чому Ви надаєте перевагу у вільний час:
  • а) залишатися наодинці, помізкувати;
  • б) перебувати в компанії;
  • в) Вам байдуже, чи будете Ви один або в компанії?
 • 15. Ви займаєтеся якою-небудь справою? Вирішуєте при­пинити и, якщо:
  • а) справу закінчено і вона здається Вам відмінно викона­ною;
  • б) Ви більш-менш задоволені;
  • в) Вам ще не все вдалося зробити?
 • 16. Коли Ви один:
  • а) любите мріяти, можливо, навіть про якісь нетактовні речі;
  • б) за будь-яку ціну намагаєтеся зайнятися чимось конкрет­ним;
  • в) іноді любите помріяти, але лише про речі, пов'язані з Ва­шою роботою?
 • 17? Коли якась ідея захоплює Вас, то Ви намагаєтеся дума­ти про неї:
  • а) незалежно від того, де і з ким Ви перебуваєте;
  • б) Ви можете робити це тільки наодинці;
  • в) тільки там, де буде не занадто гамірно?
 • 18? Коли Ви відстоюєте яку-небудь ідею, то:
  • а) можете відмовитися від неї, якщо вислухаєте перекон­ливі аргументи опонентів;
  • б) залишитеся при своїй думці, які б аргументи не вислу­хали;
  • в) зміните свою думку, якщо опір виявиться занадто силь­ним?

Ключ до психотесту

Підрахуйте суму балів, яку Ви набрали: за відповідь "а" — З бали, "б" — 1 бал, "в" — 2 бали.

Запитання 1, 6, 7, 8 визначають межу допитливості, 2—5 — віру в себе, 9 і 15 — сталість, 10 — амбіційність, 11 — зоро­ву пам'ять, 12 і 13 — слухову пам'ять, 14 — прагнення бути незалежним, 16, 17 — здатність абстрагуватися, запитання 18 — ступінь зосередженості.


Загальна сума набраних балів визначить рівень Вашого творчого потенціалу.

49 балів і більше,

У Вас значний творчий потенціал, що надає Вам багатий вибір творчих можливостей. Якщо Ви на ділі зможете засто­сувати здібності, то Вам доступні найрізноманітніші форми творчості.

Від 24 до 48 балів.

У Вас нормальний творчий потенціал, Ви маєте ті риси, які дозволяють Вам творити, однак у Вас є й проблеми, що галь­мують процес творчості. В усякому разі, Ваш потенціал до­зволить Вам творчо проявити себе, якщо Ви, звичайно, цього забажаєте.

23 бали і менше.

Ваш творчий потенціал, на жаль, не великий. Але, може бути, Ви просто недооцінили себе, свої здібності? Брак віри у свої сили може привести Вас до думки, що Ви взагалі не здат­ні до творчості. Позбудьтеся цього, і таким чином вирішите проблему.

Зразки записів у трудових книжках відповідно до статей Кодексу законів про працю України

Російською мовою Українською мовою

Запись в трудовой книжке работника

Запис у трудовій книжц і працівника

1

2

3

4

 • 1. Заключение трудового договора
 • 1.1. Прием на работу на неопределен­ный срок с нормальной продолжитель­ностью рабочего времени (п.1 ст. 23; спи 50 КЗоТ Украины )
 • 1. Укладання трудового договору
 • 1.1. Прийняття на роботу на неви­значений строк з нормальною три­валістю робочого часу (п.1 ст. 23; ст. 50 КЗпП України )

Принят на участок № 1 камен­щиком 4-го разряда

Прийнято на дільницю № 1 муляром 4-го розряду

Служба в составе Вооружен­ных Сил Украины с 05.05.93 по 09.01.95. Принят в механичес­кий цех слесарем 4-го разряда

Служба у складі Збройних Сил України з 05.01.93 по 09.01.95. Прийнято в механічний цех слю­сарем 4-го розряду

Принята бухгалтером 1-й ка­тегории отдела учета

Прийнято бухгалтером 1-ї ка­тегорії відділу обліку

Принят инженером отдела маркетинга

Прийнято інженером відділу маркетингу

1.2. Прием на работу на неопределен­ный срок с установлением неполного рабочего времени (ст. 56 КЗоТ Укра­ины)

1.2. Прийняття на роботу на невизначений строк із встановленням неповного робочого часу (ст. 56 КЗпП України)

Принят токарем 4-го разряда цеха№1

Прийнято токарем 4-го розряду цеху№1

Принята экономистом 1-й кате­гории планово-экономического отдела

Прийнято економістом 1-ї ка­тегорії планово-економічного відділу

1.3. Прием на работу на неопределен­ный срок в порядке перевода из другой организации

1.3. Прийняття на роботу на неви­значений строк в порядку переведен­ня з іншої організації

Принят инженером отдела ком­плектации в порядке перевода с завода "Стройдеталь" по согла­сованию между руководителями

Прийнято інженером відділу ком­плектації в порядку переведен­ня із заводу "Буддеталь" за пого­дженням між керівниками

1.4. Прием на работу лиц, избранных по конкурсу

1.4. Прийняття на роботу осіб, обраних за конкурсом

Назначен начальником юриди­ческого отдела в связи с избрани­ем по конкурсу

Призначено начальником юри­дичного відділу у зв'язку з обран­ням за конкурсом


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >