< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оскарження рішень усіх попередніх судів за умов виявлення нових обставин

Оскарження рішень всіх попередніх судів за умов виявлення нових обставин являє собою особливо актуальну форму для системи українського судочинства.

За новим КПК передбачено перегляд судових рішень, що набрали законної сили, за нововиявленими обставинами. Нововиявленими обставинами за ст. 459 КПК визнаються:

  • 1) штучне створення або підроблення доказів, неправильність перекладу висновку і пояснень експерта, завідомо неправдиві показання свідка, потерпілого, підозрюваного, обвинуваченого, на яких ґрунтується вирок;
  • 2) зловживання слідчого, прокурора, слідчого судді чи суду під час кримінального провадження;
  • 3) скасування судового рішення, яке стало підставою для ухвалення вироку чи постановления ухвали, яку належить переглянути;
  • 4) визнання Конституційним Судом України неконституційності закону, іншого правового акта чи їх окремого положення, застосованого судом;
  • 5) інші обставини, які не були відомі суду на час судового розгляду при ухваленні судового рішення і які самі по собі або разом із раніше виявленими обставинами доводять неправильність вироку чи ухвали, які належить переглянути.
  • 3. Обставини, передбачені пунктами 2 і 3 частини другої цієї статті, повинні бути встановлені вироком суту, що набрав законної сили, а при неможливості ухвалення вироку - підтверджені матеріалами розслідування.
  • 4. Перегляд судових рішень за нововиявленими обставинами у разі прийняття нових законів, інших нормативно-правових актів, якими скасовані закони та інші нормативно-правові акти, що діяли на час здійснення провадження, не допускається.

Учасники судового провадження мають право подати заяву про перегляд за нововиявленими обставинами судового рішення суду будь-якої інстанції, яке набрало законної сили (ст. 460 КПК).

Заяву про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами може бути подано протягом трьох місяців після того, як особа, яка звертається до супу, дізналася або могла дізнатися про ці обставини.

Порядок подання заяви про перегляд судового рішення за ново-виявленими обставинами:

  • 1. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами подається до суду тієї інстанції, який першим допустив помилку внаслідок незнання про існування таких обставин.
  • 2. Заява про перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами у разі вчинення суддею злочину, внаслідок якого ухвалено незаконне або необґрунтоване рішення, подається до суду тієї інстанції, суддею якого він був. (ст. 463 КПК).

Перегляд за нововиявленими обставинами виправдувального вироку допускається лише протягом передбачених законом строків давності притягнення до кримінальної відповідальності.

За наявності обставин, які підтверджують вчинення особою більш тяжкого кримінального правопорушення, ніж те, за яке вона була засуджена, судове рішення може бути переглянуто за нововиявленими обставинами протягом строку давності притягнення до кримінальної відповідальності за більш тяжке кримінальне правопорушення.

За наявності обставин, які підтверджують невинуватість засудженого або вчинення ним менш тяжкого кримінального правопорушення, перегляд судового рішення за нововиявленими обставинами строками не обмежено.

Інститут розгляду справ у зв'язку з нововиявленими обставинами, передбачений чинним КПК, є дуже близьким до інституту перегляду вироків та рішень судів у зв'язку і знову виниклими обставинами, що існував за радянських часів. Хоча поняття "знову виниклі" обставини дещо відрізняється від поняття "нововиявлені" обставини. Але це вже тонкощі для теоретиків права.

Обговорюючи процесуальні можливості оскарження рішень, а особливо вироків у кримінальних справах, адвокати мають зберігати почуття міри і не зловживати такими можливостями.

Іноді, незважаючи на досить прийнятне рішення чи вирок суду, клієнти, "підігріті" своїм успіхом, починають активно схиляти адвоката до подальшого оскарження сподіваючись на краще. У народі кажуть, що "краще - ворог гарного". І в цьому є певна істина. Буває так, що не дуже розбірливий адвокат і сам легковажно підігріває клієнтів, спокушаючись можливістю за рахунок останніх побувати в обласному центрі чи в Києві. Та далеко не завжди це приносить жадану радість клієнту і розвагу адвокату, (див. приклад ст. 167).

Почуття міри та пріоритет здорового глузду в роботі адвоката -це не тільки професійна риса та етична вимога, але й елемент власної техніки безпеки.

2. У взаєминах з клієнтом визначальними моментами мають бути лише повага до закону, професійна зваженість та здоровий глузд.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >