< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Джерела даних та порядок заповнення форми звітності по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням

"Звіт по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням форми Ф4-ФСС з ТВП (далі - звіт форми Ф4-ФСС з ТВП) та "Звіт про путівки на санаторно-курортне лікування та путівки до дитячих закладів оздоровлення" форми Ф14-ФСС з ТВП (далі - звіт форми Ф14-ФСС з ТВП) подаються до органів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності (далі Фонду СС з ТВП) в повному обсязі страхувальником або відповідальною особою страхувальника за місцем взяття його на облік в органі Фонду СС з ТВП або за місцем обліку, зазначеним у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) (далі - місце обліку).

Звіти форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП подаються на вибір страхувальника одним із способів:

 • - в електронній формі (електронна форма звітів повинна відповідати паперовій (пп. 3.6 Порядку № 4)),
 • - на паперових носіях (з підписами керівника, головного бухгалтера та печаткою (пп. 3.3 Порядку № 4)),
 • - надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення (але здійснити таке відправлення потрібно не пізніше ніж за 10 днів до закінчення строку подання звітів).

Звіти форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП на паперових носіях завіряються підписами керівника, головного бухгалтера та скріплюються печаткою.

Паперові Звіти форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП подаються в друкованому вигляді або заповнюються українською мовою друкованими літерами без помарок та виправлень кульковою ручкою з синім або чорним чорнилом. У разі відсутності інформації в тому чи іншому рядку, цей рядок прокреслюється (пп. 3.4 Порядку № 4).

Формуються Звіти форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП у двох примірниках. Один з відміткою Фонду СС з ТВП (відповідальна особа Фонду СС з ТВП, на цьому примірнику зазначає дату прийняття та обов'язково ставить підпис із зазначенням прізвища та ініціалів) зберігається у страхувальника, другий - в органі Фонду СС з ТВП (пп. 3.5, пп. 4.2 Порядку № 4).

Електронна форма звітів форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП повинна відповідати звітам на паперових носіях.

Звіти форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП не приймуть у разі недотримання правил формування та їх подання.

Щодо Звітів форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП діє правило перенесення строку подання - тобто якщо останній день строку подання звітів припадає на вихідний, святковий чи інший неробочий день, то останнім днем строку вважається перший після нього робочий день (пп. 3.9 Порядку № 4).

Звіт форми Ф4-ФСС з ТВП не подається у двох випадках:

 • - відсутності у страхувальника зобов'язання перед Фондом по субрахунку № 652 "Розрахунки із соціального страхування" на початок кожного звітного кварталу та оборотів по субрахунку у звітному кварталі;
 • - наявності зобов'язання Фонду перед страхувальником на початок року та відсутності оборотів по субрахунку № 652 "Розрахунки із соціального страхування" у звітному кварталі.

Неподання Звіту форми Ф14-ФСС з ТВП можливе, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду СС з ТВП та не видавав найманим працівникам путівок на санаторно-курортне лікування, придбаних за рахунок коштів Фонду СС з ТВП (пп. 4.3 Порядку № 4).

За несвоєчасне подання або неподання Звітів форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП по коштах Фонду СС з ТВП, подання недостовірної звітності щодо використання страхових коштів на посадових осіб бюджетних установ, які використовують найману працю, накладається штраф в розмірі та порядку, передбачених чинним законодавством. А саме: адміністративний штраф на посадових осіб установи - від 8 до 15 НМДГ (від 136 до 255 грн.), а за повторне порушення протягом року - від 10 до 20 НМДГ (від 170 до 340 грн.) (ст. 1655 КпАП).

При отриманні повідомлення про втрату або зіпсування поштового відправлення страхувальник протягом п'яти робочих днів з дня отримання зобов'язаний надіслати поштою або надати особисто (на його вибір) органу Фонду другий примірник звіту.

У разі виявлення помилки у Звітах форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду СС з ТВП за місцем обліку.

Чинним вважається останній електронний або паперовий Звіт форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності, визначеного Порядком № 4. За наявності методологічних або арифметичних помилок , виявлених при прийманні Звітів форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП відповідальною особою органу Фонду СС з ТВП, страхувальнику має бути запропоновано самостійно виправити виявлені помилки. Ці пропозиції не можуть бути підставою для неприйняття Звітів форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП.

Страхувальник при поданні Звітів форми Ф4-ФСС з ТВП та форми Ф14-ФСС з ТВП до органу Фонду СС з ТВП повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних показників звітності.

Звіт форми Ф4-ФСС з ТВП формується наростаючим підсумком з початку року і складається із головної частини та 2-х таблиць (таблиці заповнюються у гривнях з копійками).

Порядок заповнення таблиць Звіту форми Ф4-ФСС з ТВП відображено в табл. 1.62 - 1.63.

Таблиця 1.62. Порядок заповнення Звіту Ф4-ФСС з ТВП

Показники

Код рядка

Характеристика рядків

1

2

3

Таблиця I "Розрахунки по коштах загальнообов'язкового державного соціального страхування"

Заборгованість за страхувальником на початок року

1

Відображається сума заборгованості за страхувальником, яка відповідає сумі заборгованості за страхувальником на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін.

Заборгованість за страхувальником згідно з актами приймання-передавання

2

заповнюється у разі, якщо страхувальник змінив місцезнаходження та має заборгованість за попереднім місцем обліку.

Донараховано самостійно (за період до 01.01.2011)

внесків

3

Відображаються суми самостійно донарахованих страхувальником страхових внесків, виявлених за минулі роки, та нарахованої пені на всю суму недоїмки за весь період прострочки платежу

пені

4

внесків

5

Відображаються суми донарахованих страхових внесків за період діяльності страхувальника до 01.01.2011, штрафів та пені, нарахованих спеціалістами органу Фонду СС з ТВП під час перевірки страхувальника, за винятком адміністративних стягнень, застосованих до страхувальника відповідно до чинного законодавства

Нараховано

штрафів

6

за актами перевірок

пені

7

Не прийнято до зарахування витрат

8

Відображаються не прийняті до зарахування суми витрат страхувальника, що були здійснені з порушеннями чинного законодавства до 1 січня 2011 року та віднесені за рахунок коштів Фонду, сума вартості путівок, отриманих страхувальником від органу Фонду СС з ТВП та використаних з порушенням Порядку отримання застрахованими особами і членами їх сімей санаторно-курортного лікування, що сплачується за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 № 12, (далі - Порядок № 12), та неправомірно витрачені після 01.01.2011 суми страхових коштів

Отримано від часткової оплати за путівки

9

Вказується сума, яка була отримана як часткова оплата вартості путівок у звітному періоді (з початку року) в касу страхувальника за основним місцем роботи застрахованої особи

Отримано від Фонду з початку року

10

Відображається загальна сума коштів, отриманих від Фонду СС з ТВП для виплати матеріального забезпечення застрахованим особам, нарахованого страхувальником, та часткового фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення

у т.ч. для погашення заборгованості за Фондом станом на 01.01.2011

11

Відображається сума коштів, отриманих від Фонду СС з ТВП для погашення заборгованості за Фондом СС з ТВП, що мала місце на 01.01.2011

Списано згідно з законодавством

12

Відображаються суми заборгованості страхувальника перед Фондом СС з ТВП, списані органами Фонду СС з ТВП згідно з чинним законодавством, та суми внесків, штрафів, пені та не прийнятих до зарахування витрат за скасованими у встановленому порядку рішеннями органів Фонду СС з ТВП

ВСЬОГО (р. 1 + ... + р. 10 - р. 12)

13

Відображається сума даних рядків 1-10 за мінусом даних рядка 12

Заборгованість за Фондом на кінець звітного періоду (р. 21 - р. 13)

14

Наводяться дані про загальну суму заборгованості по страхових коштах, яка не перерахована Фондом СС з ТВП на кінець звітного періоду. Визначається як різниця показників рядків 21, 13.

Дані рядка 14 не можуть мати від'ємного значення. Якщо дані рядка 21 дорівнюють даним рядка 13, у рядку 14 проставляється прочерк.

у т.ч.: непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011

15

Наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011

Заборгованість за Фондом на початок року

16

Відображається сума заборгованості за Фондом СС з ТВП, яка відповідає сумі заборгованості за Фондом СС з ТВП на кінець звітного періоду, відображеній у звіті за минулий рік. Протягом поточного року дані в рядку 1 залишаються без змін

Заборгованість за Фондом згідно з актами приймання-передавання

17

заповнюється у разі, якщо страхувальник змінив місцезнаходження (фізична особа - місце проживання) та залишається невідшкодована заборгованість за Фондом СС з ТВП

Перераховано з початку року

18

Відображається загальна сума перерахованих на рахунок органу Фонду СС з ТВП страхових коштів з початку року

у т.ч. заборгованість станом на 01.01.2011

19

Відображається погашена сума заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011

Витрати з початку року

20

Відображається загальна сума нарахованих страхувальником витрат за рахунок коштів Фонду СС з ТВП на матеріальне забезпечення та часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення. Розшифровка даних рядка 20 таблиці I за видами витрат надається у таблиці II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів Фонду". Показник рядка 20 таблиці I має дорівнювати показнику рядка 8 таблиці II звіту

ВСЬОГО (р. 16 + р. 17 + р. 18 + р. 20)

21

Відображається загальна сума даних рядків 16, 17, 18 та 20 звіту

Заборгованість за страхувальником на кінець звітного періоду (р. 13 - р. 21) = (р. 23 + р. 28)

22

Наводяться дані про загальну суму заборгованості по коштах Фонду, яка не перерахована страхувальником на кінець звітного періоду. Якщо сума нарахованих надходжень до Фонду СС з ТВП за звітний період (р. 13) більша за суму витрат і перерахованих до Фонду коштів (р. 21), виникає заборгованість за страхувальником, сума якої відображається в р. 22.Дані р. 22 не можуть мати від'ємного значення. Якщо дані р.13 дорівнюють даним р. 21, у р. 22 ставиться прочерк. Слід зазначити, що сума показників р. 13 та 14 має дорівнювати сумі даних р. 21 та 22. Ця перевірка може застосовуватися для контролю балансу звіту

у т.ч. заборгованість поточного року

23

Наводяться дані про суму заборгованості по коштах Фонду, які не сплачені страхувальником, з розшифровкою, наведеною у р. 24-27 звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП

зі сплати внесків, штрафів, пені

24

Сума даних рядків 24-27 може не відповідати загальній сумі заборгованості поточного року (р. 23 таблиці I)

зі сплати не прийнятих до зарахування витрат

25

зі сплати часткової вартості путівок

26

прострочена заборгованість

27

непогашена частина заборгованості, що мала місце станом на 01.01.2011

28

Наводяться дані про непогашену на кінець звітного періоду частину заборгованості, яка виникла до 01.01.2011.3а наявності заборгованості за Фондом СС з ТВП станом на 01.01.2011 суми, відображені страхувальником у р. 3-8 таблиці, зараховуються як погашення цієї заборгованості (зменшується показник р. 15)

Таблиця II "Розшифровка витрат за рахунок страхових коштів" наводиться інформація про витрати, проведені страхувальником на матеріальне забезпечення за їх видами. Інформація у цій таблиці заповнюється у гривнях з копійками

По тимчасовій непрацездатності (за винятком допомоги

по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї)

1

Вносяться дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок тимчасової непрацездатності (колонка 3), за винятком днів тимчасової непрацездатності, оплачених за рахунок коштів установи, та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду СС з ТВП (тобто нарахована, починаючи з шостого календарного дня непрацездатності) у звітному періоді (колонка 4)

По тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї

2

Проставляються дані про кількість робочих днів, втрачених працівниками внаслідок необхідності догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї (колонка 3), та сума нарахованої допомоги за рахунок коштів Фонду СС з ТВП (колонка 4). Слід враховувати, що допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною або хворим членом сім'ї виплачується за рахунок коштів Фонду СС з ТВП з першого дня непрацездатності

По вагітності та пологах

3

Проставляються дані щодо кількості календарних днів відпустки по вагітності та пологах відповідно до листка непрацездатності (колонка 3) та сума нарахованої допомоги по вагітності та пологах, що надається за рахунок коштів Фонду СС з ТВП (колонка 4)

У колонках 5 та 6 таблиці "У тому числі пільги по допомогах постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи" вказуються кількість днів, допомога за які виплачена на пільгових умовах відповідно до статей 35, 37, частини першої статті 38 ЗУ № 2240-Ш, пункту 16 частини першої статті 20 та пункту 2 частини першої статті 30 Закону України "Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи" від 28.02.1991 № 796-ХІІ (далі ЗУ № 796-ХІІ), та суми цих витрат.

Коли і в якому порядку потрібно проставляти відповідні суми допомоги, виплачені на пільгових умовах понад установлені законодавством на загальних підставах наведено у таблиці 1.64*.

На поховання

4

Проставляються дані про суми виплаченої допомоги на поховання. У колонці 3 - дані про кількість виплат, в колонці 4 - дані про загальну суму виплат з початку року.

Сума повинна відповідати розмірам, встановленим правлінням Фонду СС з ТВП, з урахуванням кількості виплат.

ВСЬОГО

(р. 1 + р. 2 + р. 3 + р. 4)

5

Проставляються підсумовані дані про суми нарахованої суми допомоги за рахунок коштів Фонду СС з ТВП: в колонці 4 - сума всього, в колонці 6 - суми допомоги, наданої постраждалим внаслідок Чорнобильської катастрофи, понад встановлену законодавством межу для виплат на загальних підставах, в колонці 7 - суми заборгованості з виплати допомоги (які виникли до 01.01.2011) на кінець звітного періоду

Часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення (кількість путівок, сума)

6

наводяться дані про витрати на часткове фінансування оздоровлення дітей у дитячих закладах оздоровлення. У колонці 3 проставляються дані про кількість придбаних путівок, у колонці 4 - сума витрат на вказані цілі.

Фінансування оздоровлення дітей, які є членами сімей застрахованих осіб, у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду СС з ТВП здійснюється Фондом СС з ТВП у порядку, встановленому правлінням Фонду СС з ТВП

Інші витрати (якщо є - додати пояснювальну записку)

7

Заповнюється у разі зміни законодавчих актів або при проведенні витрат страхувальником, пов'язаних із соціальним страхуванням, на підставі рішень правління Фонду СС з ТВП

РАЗОМ ВИТРАТ (р. 5 + р. 6 + р. 7) (II. р. 20)

8

Проставляється загальна сума витрат страхувальника за рахунок коштів Фонду СС з ТВП, зарахованих у звітному періоді (з початку року).

Дані рядка 8 таблиці II відповідають даним рядка 20 розділу I звіту.

Таблиця 1.63. Порядок проставляння сум допомоги, виплаченої на пільгових умовах понад установлені законодавством на загальних підставах

Пільги з виплати допомоги особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи

Виплати допомоги на загальних підставах, передбачених ЗУ № 2240-III

Підлягають відображенню в колонках 5 та 6 звіту

1

2

3

Застрахованим особам, віднесеним до 1-4 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; одному з батьків або особі, що їх замінює та доглядає хвору дитину віком до 14 років, яка потерпіла від Чорнобильської катастрофи, допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується у розмірі 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу (стаття 37 ЗУ № 2240-ПІ)

Жінкам, віднесеним до 14 категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, допомога по вагітності і пологах виплачується за 180 календарних днів зазначеної відпустки (90 - до пологів та 90 - після пологів) (абзац другий частини першої (стаття 38 ЗУ № 2240 - НІ) допомоги по державному соціальному страхуванню незалежно від того, ким і за чий рахунок видано путівку (пункт 16 частини першої статті 20 ЗУ № 796-ХІІ)

Допомога по тимчасовій непрацездатності виплачується застрахованим особам залежно від страхового стажу в таких розмірах:

 • o 60 відсотків середньої заробітної плати (доходу)
 • - застрахованим особам, які мають страховий стаж до п'яти років;
 • o 80 відсотків середньої заробітної плати (доходу)
 • - застрахованим особам, які мають страховий стаж від п'яти до восьми років;
 • o 100 відсотків середньої заробітної плати (доходу)
 • - застрахованим особам, які мають страховий стаж понад вісім років (стаття 37 ЗУ № 2240-ПІ)

Допомога по вагітності і пологах застрахованій особі виплачується за весь період відпустки у зв'язку з вагітністю і пологами, тривалість якої стано-вить70 календарних днів до пологів і 56 (у разі ускладнених пологів або народження двох чи більше дітей - 70) календарних днів після пологів (абзац другий частини першої статті 38 ЗУ № 2240 - III) перенесених захворювань і травм

Наприклад, якщо в постраждалого від аварії на ЧАЕС 3 категорії на момент захворювання страховий стаж становить 4 роки і 6 місяців, то йому належить без пільг оплатити листок непрацездатності у розмірі 60 відсотків, але йому оплачують його в розмірі 100 відсотків.

Саме цю суму різниці в оплаті лікарняного листка (40 відсотків) потрібно відобразити у колонці 6 таблиці II звіту. Загальну суму допомоги і днів слід показати в колонках 3 і 4.

При цьому кількість днів, зазначених у колонках 3 і 5, повинна збігатися

У колонках 5 та 6 таблиці II звіту потрібно відобразити різницю в кількості днів та сумі допомоги (виплаченої за ці додаткові дні) між декретною відпусткою, наданою на загальних підставах, і декретною відпусткою, наданою на пільгових умовах, жінкам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи і віднесені до 1-4 категорій (У колонках 3 і 4 зазначають загальну суму допомоги і днів)

У випадку хвороби дитини віком до 14 років, визнаної постраждалою внаслідок Чорнобильської катастрофи, виплата допомоги по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується у розмірі 100 процентів середньої заробітної плати (доходу) незалежно від страхового стажу за весь період хвороби, включаючи санаторно-курортне лікування, одному з батьків або особі, яка їх замінює, якщо дитина потребує догляду батьків згідно з медичним висновком закладу охорони здоров'я, в якому дитина лікується чи перебуває на диспансерному обліку (пункт 2 частини першої статті 30 ЗУ № 796-ХП)

безпосередньо із стаціонару лікувального закладу, допомога по тимчасовій непрацездатності надається за весь час перебування у санаторно-курортному закладі (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і у зворотному напрямку) (частина десята статті 35 ЗУ № 2240-ПІ) Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до 14 років виплачується застрахованій особі з першого дня за період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше як за 14 календарних днів (абзац перший частини третьої статті 35 ЗУ № 2240-ПІ) Допомога по тимчасовій непрацездатності по догляду за хворою дитиною віком до14 років, якщо вона потребує стаціонарного лікування, виплачується застрахованій особі з першого дня за весь час її перебування в стаціонарі разом із хворою дитиною (абзац другий частини третьої статті 35 ЗУ № 2240-ІП) Допомога по тимчасовій непрацездатності застрахованій особі, яка виховує дитину-інваліда віком до 18 років, надається за весь період санаторно-курортного лікування дитини-інваліда (з урахуванням часу на проїзд до санаторно-курортного закладу і назад) за наявності медичного висновку про необхідність стороннього догляду за нею (абзац частини десятої статті 35 ЗУ № 2240-ІП)

У колонках 5 та 6 таблиці II звіту відображається різниця між кількістю днів та сумою виплаченої допомоги на пільгових умовах і передбаченої законодавством на загальних підставах.

Загальна сума допомоги і дні відображаються в колонках 3 і 4.

Наприклад, при амбулаторному лікуванні дитини віком до 14 років, яка постраждала внаслідок Чорнобильської катастрофи, видано листок непрацездатності по догляду за нею на період із 05. 04. 2010 по 23.04.2010 включно.

Листок непрацездатності підлягає оплаті повністю за 15 робочих днів (при п'ятиденному робочому тижні). За цих умов у колонках 5 і 6 відображається сума допомоги, виплаченої за період із 19 по 23 квітня, тобто за 5 робочих днів, що оплачені понад передбачені законодавством на загальних підставах. А у колонках 3 і 4 зазначають загальну кількість втрачених робочих днів (15) і суму допомоги

До головної частини Звіту форми Ф4-ФСС з ТВП входять такі показники:

 • - період, за який складено звіт; - найменування страхувальника;
 • - реєстраційний номер страхувальника в органі Фонду СС з ТВП або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011);
 • - код ЄДРПОУ - для юридичних осіб, реєстраційний номер облікової картки платника податків, банківські реквізити (МФО, № реєстраційного (спеціального реєстраційного) рахунку страхувальника, найменування органу Казначейства);
 • - місцезнаходження та телефон.

У Звіті форми Ф4-ФСС з ТВП проставляються дані за всіма передбаченими звітом показниками за звітний квартал та наростаючим підсумком з початку звітного року.

Звіт за формою Ф14-ФСС з ТВП складається за кожен квартал окремо і подається до органу Фонду за місцем обліку страхувальника разом із звітом за формою Ф4-ФСС з ТВП.

Звіт форми Ф14-ФСС з ТВП заповнюється в гривнях з копійками.

Путівки на санаторно-курортне лікування та до дитячих закладів оздоровлення, що отримані страхувальником від органу Фонду, зазначаються у звіті на підставі журналу обліку путівок до санаторно-курортних закладів за формою Ф13-ФСС з ТВП, яка є додатком 3 до Порядку № 12.

Звіт форми Ф14-ФСС з ТВП не подається, якщо у звітному кварталі страхувальник не отримував від Фонду СС з ТВП та не видавав найманим працівникам путівок на санаторно-курортне лікування, придбаних за рахунок коштів Фонду СС з ТВП.

Порядок заповнення таблиць Звіту форми Ф14-ФСС з ТВП відображено в табл. 1.64.

Таблиця 1.64. Порядок заповнення Звіту форми Ф14-ФСС з ТВП

Порядок заповнення Звіту форми Ф14-ФСС з ТВП

За видами путівок у реабілітаційні відділення санаторно-курортних закладів (рядок 2 колонок 13, 14) Звіт форми Ф14-ФСС з ТВП надається лікувально-профілактичними закладами, що здійснюють медичний відбір та направлення хворих до реабілітаційних відділень санаторно-курортних закладів, виконавчій дирекції відділення Фонду СС з ТВП відповідно до пункту 5.5 Порядку № 12.

У рядку 5 страхувальник звітує за путівки до дитячого закладу оздоровлення, що отримані від органу Фонду СС з ТВП і придбані Фондом СС з ТВП за повну вартість, відповідно до пункту 3.2 Порядку фінансування оздоровлення дітей застрахованих осіб у дитячих закладах оздоровлення за рахунок коштів Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, затвердженого постановою правління Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності від 25.02.2009 № 17.

У разі виявлення помилки у звітах за формами Ф4-ФСС з ТВП та Ф14-ФСС з ТВП страхувальник має право до кінцевого терміну подання цієї звітності повторно сформувати та подати звіт до органу Фонду за місцем обліку.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення терміну подання звітності, визначеного Порядком № 4.

За наявності методологічних або арифметичних помилок (наприклад, відмінність показників у різних таблицях звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП щодо витрат за рахунок коштів Фонду, невідображення або невірне відображення суми коштів, отриманих від органу Фонду на надання матеріального забезпечення застрахованим особам, невідображення сум донарахованих страхових внесків, пені, штрафів та неправомірно витрачених страхових коштів, які страхувальником не оскаржуються або процедура оскарження завершена), виявлених при прийманні звітів відповідальною особою органу Фонду, страхувальнику має бути запропоновано самостійно виправити виявлені помилки. Ці пропозиції не можуть бути підставою для неприйняття звіту.

У разі відмови страхувальника виправити помилки орган Фонду зобов'язаний самостійно визначити відповідні показники, врахувати їх при складанні зведених звітів, після чого, за необхідності, проводиться перевірка цього страхувальника.

Страхові кошти, отримані від страхувальника на рахунок органу Фонду та не підтверджені його звітом, враховуються у відповідних показниках зведеного звіту.

У разі якщо страхувальник самостійно до початку перевірки органом Фонду виявив помилки, що містяться у раніше поданому ним звіті за формою Ф4-ФСС з ТВП і які стосуються правильності нарахування суми страхових внесків до Фонду за період до 01.01.2011 та витрат за загальнообов'язковим соціальним страхуванням у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, то такий страхувальник повинен вжити невідкладних заходів щодо їх виправлення шляхом письмового повідомлення про факт та зміст помилок органу Фонду за місцем обліку, у якому мають бути відображені причини виникнення помилок та надано розрахунок донарахованої (зменшеної) суми страхових внесків або витрат, здійснених за рахунок коштів Фонду.

Письмове повідомлення про факт виявлення помилки складається у двох примірниках і повинно містити таку інформацію: найменування страхувальника; - реєстраційний код страхувальника в органі Фонду або його номер у Державному реєстрі (для зареєстрованих після 01.01.2011) та ідентифікаційний код за ЄДРПОУ; - період виявлення помилки;

зміст помилки з посиланням на чинне законодавство, згідно з яким робляться виправлення;

суму відкоригованих внесків або витрат; - суму донарахованої пені; - дату складання повідомлення.

Письмове повідомлення надсилається за підписом керівника та головного бухгалтера і зберігається у страхувальника (копія) та в органі Фонду разом із звітом страхувальника за той квартал, в якому це повідомлення отримане.

Страхувальник при виявленні помилки, що обумовлює необхідність сплати заборгованості страхувальника перед Фондом, повинен донарахувати та сплатити суму пені, розраховану на суму недоплати. Пеня обчислюється відповідно до Закону № 2240-Ш.

Зайво перерахована сума пені за несвоєчасну сплату внесків підлягає поверненню страхувальнику за його письмовою заявою.

У випадку самостійного повідомлення страхувальником органу Фонду про факт виявлення помилки та перерахування сум, нарахованих ним, у разі недоплати страхових внесків за період до 01.01.2011 року та пені, зайво нарахованих витрат у повному обсязі до початку перевірки органом Фонду штрафи до страхувальника не застосовуються.

При виявленні помилки органами Фонду, що спричинила наявність заборгованості страхувальника перед Фондом, страхувальник повинен здійснити відповідний розрахунок з Фондом шляхом перерахування належної до сплати суми страхових коштів. За неповну сплату страхових внесків, несвоєчасне повернення або повернення не в повному обсязі страхових коштів на страхувальника накладається штраф відповідно до статті 30 Закону № 2240-Ш.

Страхувальник при поданні звітності до органу Фонду повинен відобразити помилки минулих кварталів звітного року шляхом коригування відповідних показників звітності.

Помилки минулих років, що стосуються фінансових показників (про донараховані або нараховані помилково суми страхових внесків, страхові внески, донараховані внаслідок зайво нарахованих раніше сум допомоги), відображаються в рядку 3 таблиці I звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП. "

Додатково нараховані суми допомоги по тимчасовій непрацездатності, в тому числі по догляду за хворим членом сім'ї, по вагітності та пологах, а також збільшення кількості днів за листками непрацездатності, що оплачені в минулих роках, відображаються в рядках 1, 2, 3 таблиці II звіту за формою Ф4-ФСС з ТВП.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >