< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Переваги і недоліки скороченого формального доказу

Основною перевагою скороченого формального доказу над структурним модельним доказом є те, що не накладаються обмеження на шляхи впливу монетарної політики на економіку. Отже, якщо ми не впевнені щодо того, яким є монетарний передавальний механізм, то ми, очевидно, виявлятимемо впливи М на У, вивчаючи, наскільки зміни в У мають тісний ступінь зв'язку зі змінами в М. Монетаристи віддають перевагу скороченому формальному доказові, бо вважають, що окремі канали, через які зміни у пропозиції грошей впливають на У, є повсякчас мінливими. Вони стверджують, що надто важко виявити весь передавальний механізм монетарної політики.

Найважливіше заперечення проти скороченого формального доказу полягає в тому, що він неправильно оцінює зміни в М, які спричиняють зміни в У, коли це нетиповий випадок. Основний принцип, що застосовується в усіх наукових дисциплінах, включаючи аналітичну економію, проголошує, що корегується не обов'язково означає наявність причинного зв'язку. Хоча динаміка однієї змінної тісно пов'язується з динамікою іншої, це аж ніяк не означає, що одна змінна спричиняє іншу.

Припустімо, ви зауважили, що коли зростає злочинність, то більша кількість поліцейських патрулює вулиці. Чи повинні ви дійти висновку, що поліцейський контроль спричиняє злочинність, і порекомендувати усунути поліцейський контроль вулиць задля зменшення злочинності? Зрозуміло, що відповідь буде "ні". Поліцейський контроль не спричиняє зростання злочинності. Навпаки, зростання злочинності спричиняє розширення поліцейського патрулювання. Цю ситуацію називають оберненим причинним зв'язком, що може вести до неправильного тлумачення взаємозв'язку явищ (див. вставку 27.1).

Проблему оберненого причинного зв'язку можна застосувати при дослідженні взаємозв'язку грошей та сукупного обсягу виробництва або видатків. Наш аналіз проведення політики у розділі 20 передбачав, що коли Федеральна резервна система ставить завдання з процентної

Вставка 27.1. Небезпека оберненого причинного зв'язку: російська народна бувальщина

Російська народна бувальщина описує випадок, що може бути наслідком оберненого причинного зв'язку. Як свідчить історія, якось в російських селах лютувала жорстока епідемія, і багатьох лікарів послали в місця, де вона була найжорстокішою. Селяни зауважили, що коли приїжджали лікарі, то багато людей помирало. Тому для зменшення смертності вони вбивали всіх лікарів. Чи стало селянам краще від їхніх дій? Чому так або чому ні?

ставки, або завдання з вільних резервів, то вищий обсяг виробництва може вести до більшої пропозиції грошей. Якщо більша частина кореляції між М і У має місце внаслідок завдання ФРС з процентних ставок, тоді контролювання пропозиції грошей не допоможе контролю над обсягом виробництва, бо скоріше саме У фактично спричиняє М, а не навпаки.

Інший аспект питання про кореляцію - причинність може полягати в тому, що третій чинник (ще невідомий) є рушійною силою, що лежить в основі коливань двох змінних. Споживання кави може пов'язуватися із захворюваннями серця не тому, що воно викликає інфаркти міокарда, а тому, що споживачі кави часто є людьми, що схильні до стресів, і саме стрес спричиняє інфаркти. Переконання людей у доцільності споживання кави не зменшить випадків серцевих захворювань. Так само, якщо існує невідомий третій чинник, що викликає одночасні зміни в М та У, то контроль над М не поліпшить контролю над У. (Небезпека ігнорування третього рушійного чинника ілюструється вставкою 27.2).

Вставка 27.2. Небезпека ігнорування третього рушійного чинника: як програти президентські вибори

Політичний радник кандидата в президенти виявляє маленьке містечко в штаті Нью-Гемпшир, голосування в якому за президента завжди збігається з результатами національного голосування. Іншими словами, в кожних виборах була досконала кореляція між голосуванням у місті і загальним голосуванням. Отже, політичний радник каже кандидатові в президенти, що його обрання буде гарантоване, якщо всі його передвиборні кошти витратити в цьому містечку.

Чи кандидат в президенти підтримає, а чи звільнить цього радника? Чому так або чому ні?

Підсумки.

Немає очевидних фактів, що дали б підставу віддати перевагу скороченому формальному доказові над структурним модельним доказом, чи навпаки. Структурний модельний підхід, що використовується головним чином кейнсіанцями, забезпечує розуміння того, як економіка працює. Якщо структура моделі правильна, то вона точніше прогнозує впливи монетарної політики, забезпечує прогнози щодо того, як вплив монетарної політики зміниться, коли мають місце інституційні зміни, та забезпечує більше довір'я до причинного зв'язку між М та У. Якщо структура моделі заздалегідь неправильно визначена, поза як вона залишає поза увагою важливі передавальні механізми монетарної політики, то така модель може бути неточною щодо ефективності монетарної політики.

Скорочений формальний підхід, що використовується головним чином монетаристами, не обмежує того способу, через який монетарна політика впливає на економіку. Тому він може виявляти повний вплив М на У. Проте скорочений формальний доказ не може виключити можливості оберненого причинного зв'язку, за яким зміни в обсязі виробництва спричиняють зміни у грошах, як не виключає і того, що третій чинник керує змінами і в обсязі виробництва, і в грошах. Високий рівень кореляції грошей і обсягу виробництва може тоді ввести в оману, бо контроль над пропозицією грошей не допоможе контролю над обсягом виробництва.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >