< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Регіональне співробітництво між Україною та ЄС

Правова основа співпраці між Україною та ЄС у сфері регіонального розвитку, регіонального і транскордонного співробітництва визначена положеннями ст. 70 Угоди про партнерство і співробітництво. З метою практичної реалізації цієї роботи 22 липня 2009 р. між Україною та ЄС підписано Меморандум про взаєморозуміння для встановлення діалогу про регіональну політику між Міністерством регіонального розвитку та будівництва України і Європейською комісією.

Співробітництво між Україною та ЄС у сфері регіональної політики зосереджено на таких напрямах:

  • - імплементація Меморандуму про взаєморозуміння для встановлення діалогу у сфері регіональної політики;
  • - налагодження взаємодії між представниками місцевої та регіональної влади України і ЄС у рамках Комітету регіонів ЄС (КР);
  • - реалізація Спільної ініціативи ЄС щодо Криму;
  • - реалізація на регіональному рівні проектів за рахунок фінансових інструментів ЄС (Європейський інструмент сусідства і партнерства, Європейський інвестиційний банк, Інвестиційний інструмент політики сусідства);
  • - участь у реалізації Пілотної програми регіонального розвитку "Східного партнерства" (ГГПРР СП);
  • - залучення України до реалізації Стратегії ЄС щодо Дунайського регіону;
  • - сприяння залученню регіонів України до діяльності європейських регіональних асоціацій, зокрема Асамблеї європейських регіонів (АЄР), Ради європейських муніципалітетів і регіонів (РЄМР), Конференції європейських законодавчих асамблей (КЄЗА), Асоціації європейських прикордонних регіонів (АЄПР), Конференції периферійних морських регіонів (КПМР), Конференції президентів регіонів із законодавчими повноваженнями (КПРЗП), Європейської асоціації представників місцевого самоврядування гірських регіонів (ЄАПМСГР) та європейських міст (ЄМ).

Налагодження діалогу між представниками місцевої та регіональної влади України і ЄС у рамках Комітету регіонів ЄС, взаємодія між регіонами країн-членів і інституціями ЄС забезпечуються окремим консультативно-дорадчим органом - Комітетом регіонів ЄС. У рамках роботи з реалізації Спільної ініціативи ЄС щодо Криму, започаткованої наприкінці 2009 р., 13 травня 2011 р. відбувся візит до Брюсселя делегації Автономної Республіки Крим на чолі з Прем'єр-міністром АРК В. Джарти. Було організовано перший Кримський інвестиційний форум у Брюсселі, під час якого представники делегації АРК зробили розгорнуті презентації про сучасний стан соціально-економічного розвитку Криму, кроків, котрі здійснює уряд для поліпшення бізнес-клімату й інвестиційної привабливості регіону. Фінансова допомога на регіональному рівні проектів за рахунок фінансових інструментів ЄС надається Україні з декількох джерел. Передовсім - це кошти Національної індикативної програми для України Європейського інструменту сусідства та партнерства. Основними програмами, які поширюються на Україну в цьому контексті, є програми прикордонного співробітництва (ППС), розроблені на 2007-2013 рр. Україна має доступ до трьох програм прикордонного співробітництва: "Угорщина - Словаччина - Румунія - Україна", "Україна - Польща - Білорусь", "Україна - Румунія - Молдова". Крім цього, українські заявники можуть брати участь у конкурсах на фінансування проектів у рамках регіональної програми "Чорне море", а також міжрегіональних програмах "Центральна Європа" та "Південно-Східна Європа".

У рамках ініціативи ЄС "Східне партнерство" європейська сторона ініціювала розроблення Пілотної програми регіонального розвитку (ППРР) Східного партнерства (СхП). Головна мета ППРР - надання сприяння з боку ЄС здійсненню реформ, насамперед у сфері соціально-економічного розвитку регіонів країн-партнерів, подолання диспропорції у розвитку регіонів та окремих груп населення за територіальною ознакою на основі принципів і підходів політики згуртування ЄС. Рішенням Європейської Ради від 24 червня 2011 р. ухвалено Стратегію ЄС щодо України. Це дасть їй змогу забезпечити розвиток Придунав'я, насамперед інфраструктурної складової регіону.

Отже, Україна у контексті євроінтеграційних прагнень приділяє особливу увагу практичному наповненню галузевої співпраці з ЄС, а також наближенню до форм та стандартів співробітництва в рамках ЄС. У цьому сенсі важливою є співпраця центральних органів виконавчої влади України з агентствами та програмами ЄС. Так, 22 листопада 2010 р. у процесі саміту "Україна - ЄС" підписано Протокол до Угоди про партнерство і співробітництво про Рамкову угоду між Україною та ЄС про загальні принципи участі України в програмах ЄС. Цей документ становить юридичну основу для укладання двосторонніх меморандумів про доступ України до окремих програм ЄС. Одночасно Україна вже бере активну участь у роботі окремих програм ЄС.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >