< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Відмінності між ринками товарів промислового призначення (ТПП) та товарів кінцевого споживання (ТКС)

Можна виділити десять основних рис, що відрізняють ринок товарів промислового призначення від споживчого ринку, а саме:

  • 1. На ринку ТПП значно менше покупців, але вони більш потужніші. Наприклад, фірма виробляє автопокришки для автомобілів і пропонує їх як на споживчому ринку, так і на ринку організацій-споживачів. На ринку ТПП найважливіше для підприємства-виробника укласти контракт із одним-двома потужними виробниками автомобілів.
  • 2. Ринок ТПП географічно сконцентрований, тоді як ринок ТКС - характеризується географічною розпорошеністю. Наприклад, виробництвом автобусів в Україні займаються лише ВАТ "Львівський автобусний завод" та Кременчуцький автобусний завод; випуском автомобіля - компанія "АвтоЗАЗ", виплавкою сталі і чавуну - Макіївський металургійний комбінат.
  • 3. На ринку ТПП значно менше споживачів, ніж на ринку ТКС, однак вони мають вищу купівельну спроможність. Особливо це відчувається на вітчизняному ринку через існування на ньому значної кількості виробників-монополістів.
  • 4. Покупці ТПП, як правило, є професіоналами, які відрізняються технічною компетентністю і мають відповідну підготовку в сфері організації купівлі-продажу промислових товарів. Вони спеціалізуються на закупівлі певного асортименту, тому для них характерна вузька товарна спеціалізація.
  • 5. Закупівля ТПП відбувається на основі специфікацій і технічних даних, розроблених конструкторами і технологами. Рішення про придбання має високий ступінь формалізації, який не притаманний для споживчих покупок.
  • 6. Промисловий покупець є колегіальною структурою на кожному рівні управління: декілька індивідів (члени купівельного центру) здійснюють різні функції і відіграють різні ролі, при цьому володіючи чітко вираженою сферою компетенції, типом влади і мотивацією. Чим складніший характер закупівлі ТПП, тим ширше коло фахівців підприємства залучається до процесу прийняття рішення про придбання продукції.
  • 7. Придбання ТПП організаціями-споживачами (сировини, матеріалів, напівфабрикатів) носить раціональніший характер, тоді як мотиви купівлі ТКС є переважно емоційними і часто обумовлені впливом моди. При цьому підприємствами використовуються різні методи дослідження ринку, товару, постачальників, конкурентів тощо.
  • 8. Потреби покупців на ринку ТПП - промислові або ж соціально-економічні, а покупців на ринку ТКС - особисті чи сімейні.
  • 9. Організації-споживачі часто купують товари на основі конкурсних торгів або шляхом торгових переговорів. Вони можуть вимагати особливих послуг: ширших гарантій, можливостей повернення товару, співробітництва в рекламі, пільгових умов кредитування, комплексності продажу та інше.
  • 10. Організації-споживачі можуть самі виготовляти товари та надавати послуги, якщо умови закупівлі ТПП або запропоновані їм варіанти продукції є неприйнятними для них.

Порівняльну характеристику промислового і споживчого ринків представлено у вигляді узагальненої таблиці 1.3, де виокремлено показники, за якими можна здійснити комплексне порівняння цих двох видів ринку.

Таблиця 1.3. Відмінні ознаки промислового та споживчого ринків

Назва показника

Ринок промисловий

Ринок споживчий

Попит

Вторинний

Первинний

Обсяг збуту

Великий

Невеликий

Природа закупівель

Професійна

Індивідуальна

Прийняття рішення про закупівлю

Колегіально

Одноосібно

Кількість споживачів

Невелика

Велика

Розмір індивідуального споживання

Великий

Невеликий

Розміщення споживачів

Географічно сконцентрований

Розпорошений

Методи просування на ринку

Здебільшого персональний продаж

Засоби реклами

Канали розподілу

Прямі

Багатоступеневі

Численні відмінності між ринками ТПП та ТКС породжують нерідко думки про те, що, працюючи на ринку ТПП, концепцію маркетингу взагалі не доцільно застосовувати, що галуззю її застосування є лише ринок споживчих товарів. В сфері ж обігу ТПП діють свої специфічні закони, впливати на які за допомогою маркетингових заходів неможливо. Насправді така думка не є правильною. У зв'язку зі значними обсягами поставок промислових виробів, довшим циклом їх виготовлення, більшими витратами на їх виробництво застосування підприємствами маркетингу на ринку ТПП може бути значно ефективнішим, ніж у сфері споживчих товарів. Проте, це не означає, що методи маркетингу, які є класичними на споживчому ринку, можуть бути автоматично перенесені в сферу маркетингу промислового підприємства. Використання цих методів без урахування специфіки та особливостей ринку ТПП може призвести до негативного результату і неефективного витрачання коштів і часу на проведення маркетингових заходів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >