< Попер   ЗМІСТ   Наст >

СТАТУТ ОРГАНІЗАЦІЇ ЧОРНОМОРСЬКОГО ЕКОНОМІЧНОГО СПІВРОБІТНИЦТВА

Багатостороння угода (не СНД), Статут від 05.06.1998

ДАТА ПІДПИСАННЯ: 05.06.98 р.

ДАТА РАТИФІКАЦІЇ: 19.03.99 р.

Держави-засновники Чорноморського Економічного Співробітництва — Республіка Албанія. Республіка Вірменія, Республіка Азербайджан, Республіка Болгарія, Грузія, Грецька Республіка, Республіка Молдова, Румунія, Російська Федерація, Турецька Республіка та Україна,

Підписавши 25 червня 1992 року в Стамбулі Декларацію Саміту про Чорноморське Економічне Співробітництво,

Підтверджуючи свою прихильність принципам і цілям співробітництва, сформульованим у зв'язку з цим, а також у Босфорській Заяві від 25 червня 1992 року, Бухарестській Заяві, прийнятій на зустрічі на вищому рівні країн-учасниць ЧЕС від ЗО червня 1995 року і Московській Декларації глав держав або Урядів країн-учасниць ЧЕС від 25 жовтня 1996 року,

Знову підтверджуючи свою прихильність принципам Статуту Організації Об'єднаних Націй, Гельсінського Заключного Акта, Паризької Хартії для Нової Європи, а також загальновизнаним принципам і нормам міжнародного права,

Сповнені твердої рішучості сприяти тривалому і тіснішому співробітництву між державами в регіоні ЧЕС,

Усвідомлюючи зростаючу роль і важливість регіональних ініціатив у сприянні прогресу і формуванні сучасного міжнародного життя,

Підтверджуючи свою рішучість досягти шляхом спільних зусиль постійного поліпшення добробуту їхніх народів,

Враховуючи потенціал держав-засновників і можливості зміцнення взаємовигідного економічного співробітництва,

Поділяючи загальне бачення їхнього регіонального співробітництва як частини інтеграційного процесу в Європі, на основі прав і основних свобод людини, процвітання шляхом економічної свободи, соціальної справедливості та рівної безпеки і стабільності, яка відкрита для взаємодії з іншими країнами, регіональних ініціатив та міжнародних організацій і фінансових установ,

Сповнені рішучості розвивати економічне співробітництво як внесок у досягнення вищого ступеня інтеграції держав-засновників у світову економіку,

Висловлюючи бажання своїх країн і народів до конструктивного і плідного співробітництва у широкому діапазоні галузей економічної діяльності з метою перетворення регіону ЧЕС у регіон миру, стабільності і процвітання,

Визначаючи, що прогрес Чорноморського Економічного Співробітництва з самого початку збільшив необхідність зміцнення міжнародної правосуб'єктності Чорноморського Економічного Співробітництва,

Сповнені твердої рішучості перетворити Чорноморське Економічне Співробітництво у регіональну економічну організацію, Погодились про наступне:

РОЗДІЛ І

ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 1

Створення Організації

Держави-засновники створюють Організацію Чорноморського Економічного Співробітництва як регіональну економічну організацію, далі — "ЧЕС".

Стаття 2 Визначення

Для цілей цього Розділу:

 • а) "Організація" означає Організацію Чорноморського Економічного Співробітництва, яка також може називатись "ЧЕС";
 • б) "Держави-засновники" — це Держави, які підписали Декларацію Саміту про Чорноморське Економічне Співробітництво 25 червня 1992 року в Стамбулі;
 • в) "Спостерігач" означає держави або міжнародні організації, яким ЧЕС надає статус спостерігача ЧЕС;
 • г) "Міжнародні організації" означає такі організації, які є міжурядовими або неурядовими;

ґ) "Регіон ЧЕС" означає території держав-членів;

 • д) "Допоміжні органи" означає будь-яку Робочу групу, Групу експертів, Спеціальну групу цільового призначення, комітет або службу, створені Радою Міністрів закордонних справ або за її повноваженням;
 • е) "Генеральний секретар" означає Генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату;
 • ж) "Діючий голова" означає Міністра закордонних справ держави-члена, який бере на себе сесійне головування ЧЕС або будь-якого іншого Міністра, призначеного для цієї цілі урядом держави, про яку йдеться;
 • з) "Тройка" означає систему, яка складається з Діючого голови, попередніх і наступних Голів ЧЕС або їхніх представників;

і) "Правила процедури" означає Правила процедури ЧЕС.

РОЗДІЛ II

ПРИНЦИПИ І ГАЛУЗІ СПІВРОБІТНИЦТВА

Стаття З Принципи і цілі

Принципи і цілі втілюються в життя через діяльність ЧЕС на різних рівнях:

 • а) діяти у дусі дружби і добросусідства і зміцнювати взаємоповагу і довіру, діалог і співробітництво між державами-членами;
 • б) сприяти розвитку та диверсифікації двостороннього і багатостороннього співробітництва на основі принципів і норм міжнародного права;
 • в) поліпшувати умови підприємницької діяльності та заохочувати особисту та колективну ініціативу підприємств та компаній, що безпосередньо беруть участь у процесі економічного співробітництва;
 • г) розвивати економічну співпрацю, не порушуючи міжнародні зобов'язання держав-членів, включаючи зобов'язання, що випливають з їхнього членства у міжнародних організаціях чи інституціях об'єднувального або іншого характеру, і не перешкоджаючи розвитку їхніх відносин з третіми сторонами;

ґ) враховувати конкретні економічні умови та інтереси держав-членів;

д) заохочувати до участі у процесі економічного співробітництва ЧЕС інші зацікавлені держави, міжнародні економічні та фінансові інституції, а також підприємства і компанії.

Стаття 4

Напрямки співробітництва

Відповідно до узгоджених принципів і з метою більш ефективного використання своїх людських, природних та інших ресурсів для досягнення сталого розвитку своїх національних економік та соціального добробуту своїх народів держави-члени співробітничають у таких напрямках: торгівля та економічний розвиток; банківська справа і фінанси; зв'язок; енергетика; транспорт; сільське господарство і агропромисловість; охорона здоров'я і фармацевтика; охорона навколишнього середовища; туризм; наука і техніка; обмін статистичними даними та економічною інформацією; співробітництво між митними та іншими прикордонними органами; контакти між людьми; боротьба з організованою злочинністю, незаконною торгівлею наркотиками, зброєю та радіоактивними матеріалами, з усіма актами тероризму та нелегальною міграцією або у будь-яких інших пов'язаних а ними напрямках за рішенням Ради.

РОЗДІЛ III УЧАСТЬ

Стаття 5 Членство

Членами ЧЕС вважаються держави, які є учасниками цього Статуту.

Стаття 6 Вступ

ЧЕС відкрите для будь-якої держави, яка бажає стати його членом і яка вважається здатною і готовою дотримуватися принципів та цілей ЧЕС, викладених у цьому Статуті.

Заяви про вступ подаються Раді міністрів закордонних справ (далі "Рада") для розгляду і затвердження відповідно до правил процедури.

Стаття 7

Вихід зі складу членів

Будь-яка держава-член може вийти зі складу членів ЧЕС, офіційно повідомивши Генерального секретаря Постійного міжнародного секретаріату ЧЕС про своє рішення. Вихід зі складу членів набуває сили в день, вказаний у повідомленні.

Що стосується фінансових зобов'язань, то такий вихід зі складу членів набуває чинності наприкінці фінансового року, в який про це повідомляється.

Стаття 8

Статус спостерігача

Статус спостерігача у ЧЕС відкритий на прохання будь-якої держави або міжнародної організації, яка виявляє готовність зробити практичний і цінний внесок у діяльність ЧЕС.

Статус спостерігача може надаватися, бути призупинений або припинений Радою згідно з правилами процедури.

Стаття 9

Відносини з третіми сторонами

ЧЕС сприяє відносинам з третіми сторонами (державами, міжнародними організаціями та інституціями), зацікавленими в співробітництві з різних питань, що представляють взаємний інтерес шляхом:

 • а) партнерського діалогу в рамках періодичних обмінів і консультацій;
 • б) партнерського діалогу в рамках міжгалузевих обговорень; можливості відвідувати зустрічі зі специфічних питань;
 • в) запрошення гостей; можливості відвідувати сесії ЧЕС на запрошення Діючого голови і за угодою всіх держав-членів.

Партнерський діалог у рамках міжгалузевих обговорень може проводитися після рішення Ради.

РОЗДІЛ IV

ЗУСТРІЧІ НА ВИЩОМУ РІВНІ Стаття 10

Голови держав або уряди держав-членів можуть зустрічатися, якщо виникає така потреба.

РОЗДІЛ V

ГОЛОВНІ І ДОПОМІЖНІ ОРГАНИ Стаття 11

Рада міністрів закордонних справ

Рада є головним постійним органом ЧЕС, що приймає рішення.

Рада в рамках цілей ЧЕС:

 • а) вирішує всі питання стосовно функціонування ЧЕС;
 • б) розглядає всі справи, передані допоміжними органами і, таким чином, приймає відповідні рішення;
 • в) приймає рішення стосовно членства і статусу спостерігача;
 • г) приймає та змінює Правила процедури;

ґ) засновує допоміжні органи в межах ЧЕС, доручає їм завдання, визначає, змінює або анулює їх мандати;

д) обговорює будь-які інші питання, які вона вважає за доцільні.

Стаття 12 Допоміжні органи

Рада може засновувати допоміжні органи.

Допоміжні органи виконують накази Ради, розробляють спільні проекти і забезпечують виконання таких проектів/дій у своїх відповідних областях.

Допоміжні органи подають до Ради звіти про результати своєї діяльності, а також відповідні рекомендації.

Стаття 13 Діючий голова

Діючий голова координує всю діяльність в рамках ЧЕС та забезпечує належне проведення заходів ЧЕС, а також виконання прийнятих резолюцій і рішень.

Посада головуючого підлягає ротації кожні шість місяців відповідно до англійської абетки.

Якщо держава-член відмовляється від головування, ця посада надається наступній державі-члену.

Стаття 14 Система "Тройка"

За запитом головуючого "Тройка" скликається на відповідному рівні з метою обміну поглядами на поточну і майбутню діяльність ЧЕС і на його відносини з іншими міжнародними організаціями та установами.

Стаття 15

Комітет найвищих посадових осіб

Комітет найвищих посадових осіб, що репрезентує Міністрів закордонних справ країн-членів і діє від їх імені, наділений такими повноваженнями:

 • а) розглядає діяльність допоміжних органів, оцінює виконання рішень та рекомендацій Ради та розробляє рекомендації і пропозиції для подання їх Раді;
 • б) обговорює питання, пов'язані з координацією і співробітництвом з відповідними органами ЧЕС, інформує Раду щодо цих питань і виробляє, якщо потрібно, доречні рекомендації та пропозиції;
 • в) вивчає організаційні аспекти діяльності ЧЕС, бере участь у розробці попереднього графіка подій, приймає рішення з відповідних питань, крім питань, що належать до компетенції Ради та Діючого голови;
 • г) подає річний бюджет ЧЕС до Ради для ухвалення;

ґ) призначає експертів до спеціалізованої підгрупи для виконання бюджетного аудиту.

Стаття 16

Постійний міжнародний секретаріат

Секретарські послуги ЧЕС надаються Постійним міжнародним секретаріатом, далі — "ПМС", заснованим з цією метою.

ПМС ЧЕС знаходиться в Стамбулі, Турецька Республіка.

ПМС буде функціонувати під керівництвом Діючого голови ЧЕС. Це керівництво здійснюється Генеральним секретарем.

Персонал ПМС виконує свої обов'язки як міжнародні посадові особи з належним урахуванням принципів та цілей ЧЕС. їх діяльність завжди повинна відповідати принципам порядності та неупередженості, що є необхідними для їх роботи.

При виконанні своїх обов'язків персонал ПМС не домагається та не отримує вказівок від будь-якого уряду чи органів, окрім тих, що належать до ЧЕС. Вони утримуються від будь-яких дій,, що можуть вплинути на їх положення міжнародних посадових осіб, які відповідальні лише перед своєю організацією.

РОЗДІЛ VI

КВОРУМ ТА ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

Стаття 17 Кворум

Кворум Ради становить більшість в 2/3 голосів держав-членів.

Стаття 18 Прийняття рішень

Механізм прийняття рішень викладений у Правилах процедури. Рада докладає зусиль, щоб досягнути консенсусу стосовно всіх положень. Щодо деяких положень, як це визначено у Правилах процедури, консенсус є обов'язковим.

РОЗДІЛ VII

ОРГАНИ, ПОВ'ЯЗАНІ З ЧЕС Стаття 19

Загальні положення

Органи, пов'язані з ЧЕС, що мають свої власні бюджети, виконують свої функції згідно з їхніми основними документами та належним дотриманням принципів ЧЕС, викладених у Декларації Саміту Чорноморського Економічного Співробітництва від 25 червня 1992 року і у цьому Статуті.

Стаття 20

Парламентська Асамблея (ПА) Чорноморського Економічного Співробітництва

Парламентська Асамблея Чорноморського Економічного Співробітництва, далі — "ПА", представляючи національні парламенти держав-членів, забезпечує постійну підтримку процесу Чорноморського співробітництва на консультативній основі.

ЧЕС тісно співпрацює з ПА. Відношення між ЧЕС та ПА ґрунтуються на принципах Декларації про Чорноморське Економічне Співробітництво, прийнятій 25 червня 1992 року в Стамбулі під час зустрічі на вищому рівні, подальших рішеннях інших зустрічей на вищому рівні, а також Декларації про створення Парламентської Асамблеї Чорноморського Економічного Співробітництва, прийнятій 26 лютого 1993 року в Стамбулі,

Стаття 21 Ділова рада ЧЕС

Ділова рада ЧЕС — міжнародна неурядова організація, що складається з представників ділових кіл держав-членів ЧЕС.

Доповіді Ділової ради можуть подаватися до Ради для інформації та, якщо необхідно, для прийняття відповідних дій.

Стаття 22

Чорноморський банк торгівлі та розвитку

Держави-член и згідно з Угодою про створення Чорноморського банку торгівлі та розвитку (ЧБТР), укладеною у Тбілісі ЗО черв" ни 1994 року, створюють ЧБТР.

Мета банку — ефективна підтримка процесу переходу держав* членів до економічного процвітання народів регіону, а також фінансування та сприяння регіональним проектам, та здійснення інших банківських послуг згідно з проектами державного та приватного секторі в у державах-членах та торговими відносинами між державами-членами відповідно до положень Угоди про створення ЧВТР.

Стаття 23

Науково співробітництво

ЧКС сприятиме розвитку співробітництва між освітніми спільнотами, науковцями та вченими держав-членів в інтересах сприяння здійсненню принципів та шлей ЧКС у рамках їх компетенції.

Стаття 24

Центри-філії ЧЕС

Центри-філії ЧКС створюються за згодою Ради з метою обслуговування всіх зацікавлених держав-членів у конкретних сферах співробітництва.

Центри-філії повинні працювати у тісному контакті з відповідними допоміжними органами ЧКС згідно з їх конкретною сферою діяльності.

Результати діяльності центрів мають консультативний характер.

РОЗДІЛ VIII

ФІНАНСОВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 25

Бюджет Організації

Бюджет ЧКС складається з фінансових внесків держав-членів, що визначаються згідно з відповідними резолюціями Ради.

Бюджет затверджується та перевіряється щорічно. Фінансовий рік починається 1 січня та закінчується 31 грудня. Невиконання фінансових зобов'язань подасться на розгляд Ради.

Стаття 26

Добровільні внески в Організацію

Відповідно до резолюцій Ради можуть створюватися спеціальні фонди. З цією метою вітаються добровільні внески від держав. членів ЧЕС, груп держав, спостерігачів, третіх сторін донорів, при чому обставини, за яких налаються добровільні внески, мають бути сумісними з принципами та цілями ЧЕС.

Кожен спеціальний фонд діє за спеціальними правилами та розпорядженнями, прийнятими для цього фонду Радою.

РОЗДІЛ IX

ПРАВОВІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 27 Правоздатність

ЧЕС мас юридичну правосуб'єктність. Воно

 • а) укладати угоди;
 • б) купувати та розпоряджатися рухомим та нерухомим майном;
 • в) розпочинати судовий розгляд.

Стаття 28

Привілеї та імунітети

ЧЕС, його посадові особи то представники держав-членів користуються на території держав членів привільний ?о тупійте-ми, визначеними у Конвенції Організації Об'єднаних Націй про привілеї та імунітети, прийнятій Генеральною Асамблеєю Організації Об'єднаних Націй 13 лютого 1946 раку, які є необхідними для незалежного виконання ними своїх функцій згідно з принци нами то цілями ЧЕС.

Посадові особи ПМС то представники держав-членів, що громадинами або постійно перебувають у приймаючій країні" нори стуються лише судовим імунітетом та недоторканістю відносно офіційних дій, здійснюваних на виконання своїх функцій.

Члени укладають Додатковий протокол стосовно привілеїв та імунітетів персоналу ЧЕС та ПМС.

Стаття 29

Врегулювання розбіжностей.

У разі розбіжностей між дайма чи більший числом держав-членів стосовно тлумачення чи застосування цього Статуту зацікавлені

сторони проводять консультації і, при потребі, подають цю розбіжність Раді на розгляд та вжиття необхідних дій.

Стаття 30

Поправки

Будь-яка держава-член може запропонувати поправку до цього Статуту.

Текст будь-якої запропонованої поправки передається державам-членам через ПМС та подається Раді на розгляд та ухвалення.

Поправки до цього Статуту, ухвалені згідно з вищезазначеним пунктом 2, мають бути ратифіковані, прийняті чи погоджені державами-членами та набирають чинності відповідно до процедури, викладеної у статті 33.

РОЗДІЛ X

ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

Стаття 31

Підписання, ратифікація, прийняття, затвердження, приєднання

Цей Статут відкритий для підписання всіма державами-засновниками ЧЕС.

Цей Статут підлягає ратифікації, прийняттю чи затвердженню шляхом підписання державами-засновниками ЧЕС.

Цей Статут відкритий для приєднання будь-якої держави, що не підписала його, відповідно до положень цього Статуту.

Ратифікаційні грамоти, документи про прийняття, затвердження чи приєднання здаються на зберігання депозитарію.

Стаття 32 Застереження

Жодні застереження не можуть бути зроблені щодо цього Статуту.

Стаття 33 Набрання чинності

Цей Статут набирає чинності в перший день місяця, що слідує після дати, коли дев'ять держав-засновників здадуть на зберігання свої ратифікаційні грамоти, документи про прийняття чи затвердження.

Для кожної держави, яка ратифікує, приймає, затверджує чи приєднується до цього Статуту після дати набрання ним чинності, як це викладено у пункті 1, цей Статут набирає чинності в день здачі на зберігання цією державою відповідних документів.

Стаття 34 Депозитарій

ПМС є депозитарієм цього Статуту.

Оригінал цього Статуту, укладеного в єдиному примірнику англійською мовою, здається на зберігання до ПМС, який діє як депозитарій.

На посвідчення чого нижчепідписані, належним чином на т< уповноважені, підписали цей Статут.

Вчинено в Ялті в 5 день місяця червня тисяча дев'ятсот дев'яносто восьмого року. За Республіку Албанія За Республіку Вірменія За Республіку Азербайджан За Республіку Болгарія За Грузію

За Грецьку Республіку За Республіку Молдова За Румунію

За Російську Федерацію За Турецьку Республіку За Україну

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >