< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Охорона здоров'я

Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я визначається залежно від чисельності населення адміністративно-територіальної одиниці та співвідношень між бюджетом Автономної Республіки Крим, обласними бюджетами, бюджетами міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетами районів з урахуванням коригувальних коефіцієнтів та специфічних видатків.

Розмір коригувального коефіціента для міст республіканського Автономної Республіки Крим

Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету (Vzob(ARK)) визначається за такою формулою:

де Нzоb(ARK) — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для бюджету Автономної Республіки Крим та обласного бюджету;

Vzu — загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я для всіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

Vzgu — загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Vzgi — обсяг видатків адміністративно-територіальної одиниці на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Kzob(АRK)1 — частка видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів. Цей коефіцієнт становить 0,35 і відповідає показникові, визначеному як відношення сумарних витрат на охорону здоров'я бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів до загального обсягу видатків на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів. У розрахунках цього коефіцієнта враховано розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з гл. 14 Бюджетного кодексу України;

Кzob(ARK)4 — коефіцієнт коригування частки видатків бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від співвідношення видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів. Для бюджету Автономної Республіки Крим та обласних бюджетів він дорівнює 0,952;

λ — коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На 2003 p. X дорівнює 0,5;

Кzi2 — коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі;Nu — чисельність наявного населення України за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. станом на 5 грудня 2001 p.;

Ni — чисельність наявного населення Автономної Республіки Крим та відповідної області за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. станом на 5 грудня 2001 р.


Розрахунковий показник обсягу видатків на охорону здоров'я бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджету району визначається за такою формулою:

де Нzm(r)i — фінансовий норматив бюджетної забезпеченості на охорону здоров'я для бюджету міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення і бюджету району;

Vzu — загальний показник обсягу видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів на планований бюджетний період;

Vzgu — загальний показник обсягу видатків місцевих бюджетів на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Vzgi — показник обсягу видатків бюджету адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району) на охорону здоров'я згідно з вимогами Закону України "Про статус гірських населених пунктів в Україні", визначений за окремим розрахунком;

Kzm(r)1 — частка видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі видатків на охорону здоров'я усіх місцевих бюджетів, яка визначається за питомою вагою сумарних витрат на охорону здоров'я бюджетів цих міст і районів у загальній сумі витрат на цю мету за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з гл. 14 Бюджетного кодексу України. Kzm(r)1 дорівнює 0,65;λ — коефіцієнт рівня застосування впливу вікової структури населення. На 2003 р. Я дорівнює 0,5;

Кzi2 — коефіцієнт відносної вартості витрат на надання медичних послуг залежно від вікової структури населення адміністративно-територіальної одиниці, обчислений за офіційними рекомендаціями ВООЗ на основі еквівалентних одиниць надання медичної допомоги одній особі залежно від віку і статі;

Кzm(r)3 — коефіцієнт диференціації рівня витрат на одного жителя (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення — 1,065; район — 0,934), визначений за середнім співвідношенням рівнів видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів за даними зведення місцевих бюджетів з урахуванням розмежування видатків між рівнями бюджетів згідно з гл. 14 Бюджетного кодексу України. Для бюджетів міст Києва і Севастополя Кzm(r)3 дорівнює 1;

Кzm(r)4 — коефіцієнт коригування частки видатків бюджетів міст республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, бюджетів районів у загальному обсязі витрат на охорону здоров'я залежно від питомої ваги видатків на заробітну плату в загальній сумі видатків цих бюджетів. Кzm(r)4 дорівнює 1,026;

Кzm(r)5 — коефіцієнт коригування чисельності наявного населення адміністративно-територіальної одиниці, якому медична допомога частково надається відомчими закладами охорони здоров'я, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету. Кzm(r)5 дорівнює 0,5;

Ndm(r)u — чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах, де немає мережі закладів охорони здоров'я, що фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету);

Nwm(r)u — загальна чисельність наявного населення, що проживає у містах республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, районах і частково обслуговується закладами охорони здоров'я загальнодержавного значення, що належать до сфери управління МОЗ, Мінтрансу, Мінпаливенерго, Державного лікувально-оздоровчого управління та Національної академії наук;

Nm(r)i — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району) за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. станом на 5 грудня 2001 p.;

Ndm(r)i — чисельність наявного населення адміністративно-територіальної одиниці (міста республіканського Автономної Республіки Крим та обласного значення, району), де немає мережі закладів охорони здоров'я, які фінансуються з місцевих бюджетів (обслуговується закладами, які фінансуються з державного бюджету) за попередніми даними Всеукраїнського перепису населення 2001 р. станом на 5 грудня 2001 р.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >