< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Економічні основи організації регіональних фондів розвитку туризму

Для реалізації інвестиційної програми будь-якого рекреаційного об'єкта потрібна фінансова підтримка. Вирішити це питання можна шляхом організації регіональних туристичних фондів. Найбільш прийнятною формою регіональних фондів є обласні фонди, які можуть поділятися на районні або місцеві підрозділи або, навпаки, об'єднуватися в всеукраїнські фонди.

Основною умовою створення регіональних туристичних фондів є визнання туризму домінантною галуззю регіону. Розвиток туризму як домінантної галузі технологічно пов'язаний майже з усіма галузями регіону: сільським господарством і харчовою промисловістю (постачання продуктами харчування); будівельним комплексом (забезпечення засобами розміщення); промисловістю (відновлення і поліпшення екологічної обстановки).

Початковим етапом створення фонду - акціонування. Випуск акцій і розміщення їх на основних взаємопов'язаних підприємствах забезпечує необхідну базу для управління і регулювання інвестиційними процесами. Як свідчить світовий досвід, за рахунок акціонування можна зібрати 1% загальних інвестиційних ресурсів, що дає змогу розпочати роботу фонду. Першоосновою будь-якого інвестиційного процесу є залучення інвестиційних ресурсів, джерелами яких слугують:

  • o традиційні джерела фінансування регіональних туристичних програм;
  • o державне фінансування інвестиційних проектів;
  • o сумісне фінансове забезпечення екологічної сфери: туристичною галуззю і "підприємствами-забруднювачами";
  • o рентні відрахування на основі оцінки вартості (оренда) рекреаційних ресурсів;
  • o розширення інвестиційної бази за проектом "Агротурсервіс".

Традиційними джерелами фінансування регіональних програм розвитку туризму, крім приватного інвестування і надання комерційних кредитів, є засоби місцевої бюджетної підтримки і муніципальні позики на відновлення пам'ятників історії і культури. Перші є реалізацією нової системи оподаткування регіону шляхом "заморожування" платежів на рівні базового періоду, щоб забезпечити приріст інвестиційних ресурсів у подальших періодах. Муніципальні позики (випуск облігацій), за підрахунками фахівців, можуть дати близько 20% загального обсягу фінансових надходжень. Проте використання засобів громадян, мабуть, повинно підкріплюватися їхньою участю в управлінні фондом.

Реконструкція і впорядкування історичних міст і прилеглих до них зон потребують 12-15% обсягу фінансування регіональних програм. Ці гроші витрачаються на обладнання оглядових майданчиків, ремонт під'їзних шляхів, реконструкцію головних вулиць. Найбільш прийнятними джерелами фінансування тут є позики Світового банку і Європейського банку реконструкції та розвитку.

Державне фінансування інвестиційних проектів передбачає участь фонду в конкурсному відборі проектів державного значення. Для цього проект треба економно обґрунтувати до 100 сторінок тексту. Обсяг фінансових надходжень може сягати 20% коштів фонду. Вартість одного проекту оцінюється до 1 млн дол.

Фінансове забезпечення екологічної сфери може йти двома шляхами: через уже чинну систему штрафів "забруднювачів" навколишнього середовища і забезпечення відповідних надходжень у регіональні турфонди, а також на основі розподілу прав власності (туристично-рекреаційної і виробничої) і спільного фінансування рекреаційної сфери.

Для промислових, транспортних, сільськогосподарських і інших підприємств це вигідно, оскільки уникаючи сплати штрафів, спрямовують свої фінансові ресурси на відновлення навколишнього середовища, тобто створюють нормальні умови своїм працівникам для праці і відпочинку. Окрім того, засоби, що надходять у розпорядження фонду, з урахуванням тенденцій світової практики, не обкладаються податком, а отже, більшою мірою можуть бути використані на розвиток соціальної сфери.

Ставши засновниками фонду та основними акціонерами, представники виробничих підприємств можуть контролювати використання своїх фінансових надходжень.

Рентні відрахування - теоретично найбільш відпрацьована частина туристичного фонду. Тільки за рахунок надходжень від туристичної ренти можна отримати 10 % засобів фонду. Практично невирішеними залишаються питання бонітування туристичних угідь і вартості (оренда) одиниці туристичній площі.

Регіональні туристичні фонди, замислені як комерційні організації, можуть здійснювати контроль за розвитком усіх підприємств регіону і створювати умови для відновлення національної культури та економіки.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >