< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Призначення та роль бюджету

Бюджет є основним інструментом регулювання та впливу на розвиток економіки країни. Відповідно до Конституції України [І] держава через бюджет має змогу зосередити фінансові ресурси на основних сферах та напрямах економічного і соціального розвитку, здійснювати єдину фінансову політику на всій території.

Держава суттєво впливає на основні показники розвитку економіки, використовуючи фінансові важелі. З часів світової економічної кризи розвинуті країни почали активно використовувати державні фінанси в регулюванні економіки.

Англійський економіст Дж. Кейнс був основоположником теорії і практики регулювання економіки у XX ст. Згідно з його теорією, головним завданням економічної політики держави є управління сукупним попитом, а державний бюджет є одним з основних інструментів проведення цього управління.

Шляхом регулювання доходів і видатків бюджету держава мас можливість впливати на процес накопичення капіталу, обсяг сукупного попиту й пропозиції. Для стимулювання економіки теорія державних фінансів Кейнса підтримує бюджетні дефіцити у певних часових періодах. Держава повинна зменшувати податкове навантаження і збільшувати видатки державного бюджету в умовах економічної депресії. Дефіцит бюджету сприятиме додатковому попиту та позитивно впливатиме на розвиток народного господарства.

Німецький економіст А. Вагнер ще у XIX ст. виявив тенденцію підвищення видатків державних бюджетів розвинутих країн, яка позитивно впливала на темпи росту виробництва [ 18, с. 42].

Важливим економічним важелем держави є бюджет, через який забезпечується контроль за станом виробництва в цілому. Через бюджет органи державної влади мають можливість впливати на фінансову діяльність місцевих органів влади, які формують бюджети адміністративно-територіальних одиниць.

Для залучення і витрачання грошових коштів діяльність органів управління за допомогою бюджету отримує цілком визначену в законодавчому і нормативному плані правову базу. Як кількісно, так і якісно можна оцінити вплив державного бюджету на економіку. Якісна оцінка визначається встановленням пропорцій розподілу ВВП і застосуванням різних інструментів цього розподілу, а кількісна - обсягом мобілізованих коштів

На рис. 1.3. відображено значення бюджету держави.

Роль бюджету держави

Рис. 1.3. Роль бюджету держави

Призначення та роль бюджету залежить від його поділу на поточний та бюджет розвитку (табл. 1.4).

Дані табл. 1.4 показують, що поточні видатки потребують нагального та своєчасного фінансування завдяки стабільним джерелам доходів: податків на доходи фізичних осіб та на власність; плати за землю; неподаткових надходжень; трансфертів.

Таблиця 1.4. Характеристика поточного та бюджету розвитку

Характеристика бюджету

Поточний

Бюджет розвитку

Принципи

 • - забезпечення достатнього рівня розвитку регіону;
 • - стабільність надходження коштів;
 • - пріоритетний розвиток соціально-культурної сфери;
 • - наукова обґрунтованість розмірів видатків;
 • - обов'язковий характер виконання
 • - тісний зв'язок 3 поточним бюджетом;
 • - зміна бюджетних пріоритетів;
 • - виконання в міру надходження коштів

Доходи

 • - податок на доходи фізичних осіб;
 • - податок на власність;
 • - неподаткові надходження;
 • - субсидії, субвенції, дотації;
 • - плата за землю
 • - податок на прибуток підприємств;
 • - адміністративні збори та платежі;
 • - надходження від штрафів та фінансових санкцій;
 • - інші неподаткові надходження

Видатки

 • - на соціальний захист та соціальне забезпечення;
 • - на фінансування пасажирського транспорту;
 • - на тверде паливо;
 • - на соціально-культурну сферу;
 • - на охорону здоров'я;
 • - на фізичну культуру і спорт;
 • - на житлове господарство;
 • - на заходи цивільної оборони, правоохоронні органи;
 • - на утримання органів влади
 • - капітальні вкладення на розвиток виробництва і соціальної сфери;
 • - витрати на капітальний ремонт

Бюджет розвитку фінансує розширене відтворення окремих сфер діяльності. Співвідношення бюджету розвитку і поточного бюджету залежить від досягнутого регіоном рівня економічного та соціального розвитку.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >