< Попер   ЗМІСТ   Наст >

26.4. Демократизація управління школою

В усіх державних документах про школу, наказах і рішеннях Міністерства освіти і науки України особливе місце приділяється питанням демократизації управління школою. Відзначається недопущення командно-адміністративного стилю керівництва, який би пригнічував ініціативу, активність членів колективу, свободу особистості. Разом з тим, підкреслюється важливість дисципліни, необхідність поєднання єдиноначальності і колегіальності в керівництві школою, роль педагогічної ради, профспілки, батьківського комітету, дитячого самоврядування.

Завдання педагогічної науки — знайти оптимальний варіант в управлінні школою, визначити місце директора в системі керівництва, чітко розмежувати його права і обов'язки підлеглих.

Звичайно, якщо директор школи буде спиратися лише на свої права, одноосібно приймати рішення, діяти шляхом окрику і погроз — успіху не буде. Головне — це уміла організація, глибока повага до колег, вміння підтримувати будь-яку корисну Ініціативу, слухати і-враховувати думку колективу і його представників. У цьому зв'язку необхідно розрізняти в керівництві дві лінії: стратегічно-перспективну, довготривалу і оперативно-тактичну, конкретно-виконавчу.

Стратегічна лінія передбачає прийняття ретельно підготовлених рішень: підбір і розстановка кадрів, планування, вибір профілю освіти і навчального плану, система додаткових платних послуг, удосконалення навчально-виховного процесу та ін. Прийняття подібних управлінських рішень необхідно здійснювати поетапно: вивчити закони, стан справ у школі, порадитися з радою школи, батьківським комітетом, спеціалістами, дитячими організаціями. Тільки повна гласність, опора на колектив і розумна вимогливість з наданням своєчасної необхідної допомоги забезпечують активність колективу, високу якість навчально-виховного процесу.

Чи не відображається подібний підхід негативно на авторитет керівника, реалізацію принципу єдиноначальності? Ні в якому разі. Навпаки, відображається позитивно, бо створює необхідну єдність, забезпечує підтримку основної маси вихованців.

Інша справа - при здійснені оперативного, щоденного керівництва, коли рішення необхідно приймати негайно. Правда, і тут бувають випадки, коли є час порадитися, подумати. Але зустрічається багато справ, які вимагають негайного їх вирішення. Зрозуміло, що директор не зобов'язаний з кожного питання бігати за порадою до тих чи інших осіб. Будь-яке питання він вирішує самостійно, з належною твердістю і відповідальністю.

Демократичний стиль керівництва передбачає звітність керівників перед радою школи, колективом, свободу критики, гласність і право на будь-яку постановку питань, пов'язаних з керівництвом школою і станом справ у ній.

Виникає питання: вибирати чи призначати директора школи? Допускається призначення, вибори і складання контракту.

Практика показує, що вибори директора рідко дають позитивні результати, навіть якщо проходять на конкурсній основі. Багато колективів віддають перевагу вибору "зручної людини, яка б поменше їх турбувала". Крім того, залежність директора від "виборців" знижує його вимогливість і принциповість. Але й цієї форми відкидати не можна.

У складанні контракту теж є свої складнощі. Якщо контракт складається одноосібно керівником на його розсуд, то залежність учителя або директора від вищестоящого керівника збільшується. Тому складання контракту вимагає серйозної юридичної підготовки, щоб обидві сторони відчували впевненість і захищеність.

Права і обов'язки керівника, ради школи, учителів і учнів корисно обговорити на педагогічній раді і зборах колективу.

Дуже важливим є питання про Статут школи.

Статут — це перелік правил, що визначають структуру і діяльність якоїсь організації. Статут залежить від типу цієї організації (армія, партія, навчальний заклад) і вимог суспільства та керівних структур.

В усьому світі з найдавніших часів навчальні заклади складали свої Статути, що регламентували роботу даних закладів.

В Статуті відзначається місце знаходження навчального закладу, його тип, мова навчання, права і обов'язки керівників, учителів, учнів і батьків, а також структура фінансової і господарської діяльності, чітко регламентується режим дня і порядок управління.


 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >