Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТЬ І ФУНКЦІЇ ГРОШЕЙ Походження грошей Суть і функції грошей Походження кредитних грошей та їх форми Вексель Операції банку з векселем Вексельний обіг в Україні Банкнота Чек Кредитні карткиНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю ГРОШОВИЙ ОБІГ І ГРОШОВА МАСА Грошовий обіг і його структура Загальна схема грошового обігу і грошові потоки Безготівкові грошові розрахунки Готівкові грошові розрахунки Грошова маса та її структура. Закон грошового обігуНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю грошовий ринок Суть грошового ринку Попит на гроші та його загальна характеристика Пропозиція грошей і механізм її формування Рівновага на грошовому ринкуНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю ГРОШОВІ СИСТЕМИ Поняття й типи грошових систем. Металева грошова система Види металевих грошових систем Паперово-грошові системи Створення грошової системи УкраїниНові категорії та поняття Питання для самоконтролю ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ Сутність і причини інфляції Соціально-економічні наслідки інфляції Інфляція в Україні та її особливості Грошові реформи Антиінфляційне регулюванняНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю ВАЛЮТНИЙ РИНОК І ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ Поняття валюти. Валютний курс і способи його визначення Валютний ринок та валютні операції Міжнародні валютні системи. Поняття та історія становлення Валютне регулювання. Валютна політика НБУНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ Металістична і номіналістична теорії грошей Класична кількісна теорія грошей Неокласичний варіант розвитку кількісної теорії Дж. Кейнс і його внесок у кількісну теорію грошей. Монетаризм як сучасна теорія грошей. Монетаризм як сучасний напрямок розвитку кількісної теорії Грошова політика України у світлі монетаризмуНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Сутність кредиту. Позичковий капітал і позичковий відсоток Функції та форми кредиту Поняття кредитної системи та її побудова Розвиток кредитної системи України Роль кредитної системи в розвитку економікиНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ Сутність і основні функції небанківських кредитних установ Інвестиційні компанії і фонди Довірчі товариства як форма небанківських кредитних інститутів Пенсійні фонди Кредитні спілки у системі парабанків Страхові компанії та ломбардиНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ Походження центральних банків. Національний банк України Функції центрального банку Грошово-кредитна політика Національного банку УкраїниНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ Основи організації діяльності комерційних банків Ресурси комерційного банку Організація і форми банківського кредитування Контроль і регулювання діяльності комерційних банків з боку центрального банкуНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ Світовий ринок і позичкового капіталу і його структура Міжнародний валютний фонд, Світовий банк та Європейський банк реконструкції і розвиткуНові категорії та поняттяПитання для самоконтролю
 
Наст >