Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ІНВЕСТУВАННЯПоняття інвестицій та інвестиційної діяльностіПоняття інвестиційНапрямки інвестуванняІнвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємствВиди інвестицій та інвестиційний процесОснови та проблеми функціонування інвестиційного ринкуОсновні напрями інвестиційної політики в Україні Інвестиційний ринок та його інфраструктураІнвестиційний клімат державиШляхи активізації інвестуванняУчасники інвестиційного процесу: суб'єкти та об'єкти інвестуванняСуб'єкти інвестуванняДержава як учасник інвестиційного процесуЕмітенти як учасники інвестуванняОсобливі учасники інвестуванняФункціональні учасники інвестиційного процесуОб'єкти інвестуванняСутність і завдання інвестиційного менеджментуКЛАСИФІКАЦІЯ ТА ВИДИ ІНВЕСТИЦІЙОснови типології напрямків інвестуванняКласифікаційні ознаки поділу інвестиційКласифікація інвестиційВиди фондових інструментів Загальні положення про цінні папериХарактеристики цінних паперівОсновні цінні папериПохідні цінні папериПриватизаційні цінні папериЦінні папери акціонерного товаристваАкції як пайові цінні папериОблігації як боргові цінні папериПереваги та недоліки випуску акцій та облігаційОсобливості реального інвестуванняЗначення реальних інвестицій у діяльності підприємстваФорми реального інвестуванняКласифікація інвестиційних проектів підприємстваХарактеристики інвестиційних проектівФінансування інвестиційного проектуУправління реалізацією реальних інвестиційних проектівІнтелектуальні інвестиціїІнтелектуальна власністьВиди інтелектуальної власностіВкладення в інтелектуальну власністьДоговірна основа використання та захист інноваційОСОБЛИВОСТІ ТА НАПРЯМИ ІНОЗЕМНОГО ІНВЕСТУВАННaЯІноземні інвестиції в УкраїніХарактеристика проблеми іноземних інвестицій в УкраїніПоняття та особливості іноземного інвестуванняІноземні інституційні інвесториМайнові права іноземних інвесторів в УкраїніМайнові права інвесторівМіжнародні конкурси (тендери)Права інтелектуальної власності підприємств з іноземними інвестиціямиІнвестування майнових цінностей за межами УкраїниСпільні підприємства як форма іноземного інвестуванняПередумови спільного підприємництва в У країніФорми регулювання іноземного інвестуванняСпільне підприємництво в інвестиційно-інноваційній сферіОСНОВИ ІННОВАЦІЙНОГО ІНВЕСТУВАННЯПоняття та сутність інноваційної діяльностіІнноваційна діяльність як складова інвестиційної діяльностіОб'єкти і суб'єкти інноваційної діяльностіПоняття та класифікація інноваційІнноваційні проекти, інноваційна продукціяПравове регулювання інноваційної діяльностіЗагальна характеристика інноваційних процесівПоняття і класифікація їх видівВплив інноваційних процесів на виробництвоМетодика обчислення показниківТехнічний розвиток підприємства, суть і основні формиТехнічний розвиток підприємстваУправління технічним розвитком підприємстваОрганізаційно-правові форми впровадження інноваційОрганізаційно-правові форми інноваційних підприємствІнноваційна інфраструктураІнноваційні договориСТРУКТУРА КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВА: ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯСутність капіталу підприємства і принципи його формуванняЕкономічна сутність і класифікація капіталу підприємстваПринципи формування капіталу підприємстваВартість капіталу і принципи його оцінки Поняття вартості капіталуПринцип оцінки капіталу підприємстваОптимізація структури капіталуПослідовність аналізу структури капіталуЕтапи оптимізації структури капіталуОсновні методи аналізу використання капіталу підприємства (на прикладі ВАТ)Фінансовий леверіджМодель ДюпонаПозичковий капітал підприємстваФормування фінансових зобов'язань підприємстваКласифікація залучених позичкових коштівПроцес залучення позичкового капіталуВикористання банківського кредитуВиди банківського кредитуПолітика залучення банківського кредитуФінансовий лізинг як джерело фінансування інвестиційКредитні аспекти фінансового лізингуКласифікація видів фінансового лізингуПроцес управління фінансовим лізингомФормування позикових коштів за рахунок випуску облігаційУмови емісії облігаційКласифікація облігацій підприємстваСучасні міжнародні кредитні відносиниФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВЛАСНИМИ РЕСУРСАМИ ПІДПРИЄМСТВАФормування власних коштів підприємства Поняття капіталу підприємстваДжерела формування власних коштівПолітика формування власних фінансових ресурсівЕтапи формування власних фінансових ресурсівОцінка вартості окремих елементів власного капіталуУправління власними ресурсами підприємстваБазові елементи оцінки та управління вартістю власного капіталуФінансові механізми управління формуванням операційного прибуткуДивідендна політикаЕмісійна політикаОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙЕфективність реальних інвестиційПідходи до оцінки ефективності інвестиційПоказники ефективності інвестиційПідходи до розрахунку дохідності інвестиційних проектівВартість та дохідність акційАкції та їх дохідністьДохідність простих та привілейованих акційМетоди розрахунку вартості акційВизначення курсу акційДохідність операцій з акціямиВизначення дохідності облігацій Облігації та їх дохідністьКурс та ціна облігаціїКупонна, поточна та повна дохідність облігаційРічна ставка дохідності облігаційХАРАКТЕРИСТИКА ТА ОЦІНКА ІНВЕСТИЦІЙНИХ РИЗИКІВВиди інвестиційних ризиків Поняття інвестиційного ризикуТипологія інвестиційних ризиківМетоди фінансового ризику Експертний метод оцінки ризиківСтатистичний метод оцінки ризиківНормативний метод оцінки ризиківРейтинговий метод оцінки ризиківОцінка ризиків інвестиційного проектуУправління фінансовими ризикамиЕтапи процесу управління ризикамиМоделі управління ризикамиФОРМУВАННЯ ТА УПРАВЛШНЯ ІНВЕСТИЦІЙНИМ ПОРТФЕЛЕМ ПІДПРИЄМСТВАФормування інвестиційного портфеля підприємстваЦілі формування інвестиційного портфеляТипи інвестиційних портфелівЗавдання формування інвестиційного портфеляЕтапи формування інвестиційного портфеляПобудова класичного консервативного портфеляОптимізація фондового портфеляМетоди диверсифікації активів інвестиційного портфеляФормування оптимального інвестиційного портфеляСтратегії оптимізації інвестиційного портфеляМоделювання дохідності та ризику портфеляМодель МарковіцаМодель ШарпаМодель квазі-ШарпаПроблеми формування фондового портфеляПроблеми загального характеруВзаємодія клієнтів та довірчих керуючихПроблеми моделюванняВибір моделей формування портфеляАналіз процесу формування та управління інвестиційним портфелемФОРМУВАННЯ ТА ПРИЙНЯТТЯ ІНВЕСТИЦІЙНИХ РІШЕНЬОснови теорії прийняття управлінських рішеньФактори формування управлінських рішеньОсновні моделі прийняття рішеньПроцес прийняття управлінських рішеньПідходи до прийняття управлінських рішеньЕтапи прийняття управлінських рішеньМетоди творчого пошуку альтернативних варіантівМетоди обґрунтування управлінських рішень Класифікація методівФундаментальний аналіз інвестиційної ситуаціїАналіз загальноекономічної ситуаціїАналіз загальноекономічної ситуаціїЕтапи аналізу стану емітентаРинковий аналіз при формуванні фондового портфеляДетальний аналіз фінансового стануМоніторинг фінансово-господарської діяльності підприємстваЗначення моніторингу діяльності підприємстваМоніторинг у системі контролінгуФункціонування системи контролінгуФінансовий моніторингМоніторинг стану підприємстваІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ ОБ'ЄКТА ІНВЕСТУВАННЯДослідження підприємства як об'єкта інвестуванняМетоди вивчення підприємства як об'єкта інвестуванняФінансова звітність як основа фінансового аналізуЕкспрес-аналіз фінансового стану підприємстваОсобливості розрахунку фінансових показниківОсновні розділи методикиДослідження структури і динаміки фінансового стануПоказники оцінки майнового стануАналіз фінансової стійкості підприємстваВідносні показники фінансового стануМетодика рейтингової оцінки емітентаЗагальні положення рейтингового оцінюванняПоказники рейтингової оцінкиАлгоритм порівняльної рейтингової оцінкиВимоги до системи фінансових коефіцієнтівМетодика інтегральної оцінки інвестиційної привабливості підприємствВизначення основних термінівОсновні посилання методуАлгоритм розрахунку показника інтеґральної оцінки
 
Наст >