Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Загальні основи педагогіки вищої школиПредмет і завдання педагогіки вищої школиОснови формування педагогічної системи ВНЗ: стандарти, характеристики, категорії, прогнозування, моделіМетодологічне підґрунтя педагогіки вищої школиМетодика і методи педагогічного дослідженняПедагогічний процес у вищій школіЗакономірності педагогічного процесу. Теорія і практика освітиМоделі системи освіти в сучасному світі. Освітній світовий простір.Освіта в сучасній Україні. Болонський процес і освіта в УкраїніКредитно-модульна система організації навчального процесу.Контроль успішності студента.Дидактика вищої школи Поняття дидактики вищої школиДидактичні системи та дидактичні технології у вищій школіДидактичні технології у вищій школі. Ознаки технологічності освітнього процесу.Структура педагогічної технології.Види педагогічних технологій. Технологія дистанційного навчання. Технологія модульного навчання. Принцип модульності.Види і стилі навчанняВиди навчання. Догматичне навчання.Пояснювально-ілюстративне навчання.Проблемне навчання.Програмоване навчання.Репродуктивний стиль навчання.Творчий стиль навчання.Зміст освіти у вищих навчальних закладахПроектування змісту навчання у вищих навчальних закладах.Нормативні документи, що визначають зміст освіти.Програма навчальної дисципліни. Навчальна література.Закони та закономірності навчанняПринципи навчанняСистема принципів навчання. Методи та форми організації навчання у вищій школі Поняття методів навчання, їх класифікаціяПоняття методів і прийомів навчання. Класифікація методів навчання у вищій школі.Типи навчання. Загальна характеристика форм організації навчання у вищій школіЛекція у вищій школіРоль лекції у вищій школі. Сутність, дидактична мета і загальна будова лекційного заняття. Методика організації та проведення практичних, лабораторних і семінарських занять у вищій школіСемінарське заняття у вищій школі.Методика організації та проведення індивідуальних занять, консультації, колоквіуму, ігорДілові ігри. Інтелектуальні ігри.Самостійна робота студентів та її методикаМетодика самостійної підготовки студента до семінарських, практичних і лабораторних занять.Методика самостійної підготовки студента до модульного контролю, заліків та іспитів.Методика самостійного здобуття знань з навчальної і наукової літератури та інтернету.Органи управління. Пошук інформації.Поняття контролю навчальної діяльності студентів: функції, принципи організації, види та формиКонтроль та оцінка.Види та форми контролю.Оцінка й оцінювання у вищій школі, засоби діагностикиЗасоби діагностики навчання у вищих навчальних закладах.ВИХОВАННЯ У ВИЩОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІСтановлення та розвиток вихованняСуть, зміст і завдання процесу виховання у вищому навчальному закладіСтудент і студентська група як об'єкти педагогічного процесуВиховання і процес соціалізації. Закони, закономірності та основні принципи виховання студентівЗакон соціальної зумовленості цілей, змісту, принципів і методів виховання. Закон зумовленості виховання характером діяльності та спілкування вихованців.Закон цілісності та єдності процесу виховання.Закон єдності і взаємозв'язку теорії та практики виховання.Визначальна роль діяльності та спілкування у вихованні студентів - формування особистості вихованця. Цілісність процесу виховання студентів і взаємозалежність його компонентів.Методи, форми і засоби виховного впливу на особистість студентаПроблема класифікації методів виховання та самовиховання.Методи формування свідомості.>Метод прикладу.Методи формування суспільної поведінки. Методи контролю й аналізу ефективності виховання.Форми виховання.Масові форми виховної роботи.Групові методи виховної роботи. Індивідуальна виховна робота. Самовиховання студентів в умовах вищих навчальних закладів та його мотиваціяІндивідуально виховна робота зі студентамиКонцепції виховної роботи з урахуванням особливостей і традицій навчального закладу.Діяльність куратора на першому курсі (адаптаційний період). НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИЙ ПРАЦІВНИК ВИЩОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУРоль і місце науково-педагогічного працівника в розвитку суспільства, його функціїФункції науково-педагогічного працівника. Вимоги до науково-педагогічного працівникаОсобливості педагогічної діяльності у ВНЗПрофесійна готовність науково-педагогічного працівника до педагогічної діяльностіПедагогічний такт.
 
Наст >