Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сутність, принципи і роль страхування Необхідність страхового захисту Історія розвитку страхових відносин Страхування як економічна категорія Страховий фонд Страховики та страхувальники Принципи страхування Класифікація страхування. Перестрахування і співстрахування Поняття класифікації, її наукове та практичне значення Комерційне та соціальне страхування Форми проведення страхування Системи страхування. Франшиза Перестрахування і співстрахування Страховий ринок Загальна характеристика страхового ринку Суб'єкти страхового ринку Товариства взаємного страхування Інститут аварійного комісара Об'єднання страховиків Авіаційне страхове бюро Моторне (транспортне) страхове бюро Морське страхове бюро Ядерний страховий пул Українське Актуарне Товариство Українське медичне страхове бюро Страховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простір Державне регулювання страхової діяльності Необхідність і значений державного регулювання страхової діяльності Система державного нагляду за страховою діяльністю в Україні Ліцензування страхової діяльності в Україні Єдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) України Договір страхування Поняття і зміст договору страхування Правила страхування Процедура укладання договору страхування Права та обов'язки суб'єктів страхової угоди Порядок припинення дії договору страхування Порядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життя Особливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиків Актуарні розрахунки Суть, особливості, задачі та класифікація актуарних розрахунків Склад та структура тарифної ставки. Витрати на ведення справи Показники страхової статистики Страховий внесок. Види страхових премій Кваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахунками Особисте (особове) страхування Страхування життя Обов'язкове державне страхування спортсменів вищих категорій Обов'язкове страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекції Добровільне страхування від нещасних випадків Добровільне медичне страхування Майнове страхування Обов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власності Обов'язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадків Страхування повітряних суден Страхування електронних баз даних та програм комп'ютерних систем Добровільне страхування майна підприємств, установ,організацій (крім вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ) Добровільне страхування будівель, що належать громадянам Добровільне страхування майна сільськогосподарських підприємств і фермерів Добровільне страхування майна, що належить громадянамСтрахування відповідальності Механізм, принципи та історія страхування відповідальності Обов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків лід час перевезення небезпечних вантажів Обов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкоду Обов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особам Обов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру. Обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходів Обов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукції Страхування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особам Страхування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажу Страхові резерви Страхові резерви: види, порядок формування і використання Механізм формування резервів зі страхування життя Розміщення страхових резервів зі страхування життя Механізм формування, облік та напрями розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життя Соціальне страхування Поняття соціального страхування Поняття, види та принципи загальнообов'язкового державного соціального страхування Об'єкти та суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхування Управління загальнообов'язковим державним соціальним страхуванням Загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності Організаційно-економічний механізм функціонування загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіття Загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованнямДОДАТКИ ВИМОГИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКА ЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО (ПЕРЕСТРАХОВОГО) БРОКЕРАЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ ТИПОВИЙ ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ СОБАК
 
Наст >