Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Сутність, принципи і роль страхуванняНеобхідність страхового захистуІсторія розвитку страхових відносинСтрахування як економічна категоріяСтраховий фондСтраховики та страхувальникиПринципи страхуванняКласифікація страхування. Перестрахування і співстрахуванняПоняття класифікації, її наукове та практичне значенняКомерційне та соціальне страхуванняФорми проведення страхуванняСистеми страхування. ФраншизаПерестрахування і співстрахуванняСтраховий ринокЗагальна характеристика страхового ринкуСуб'єкти страхового ринкуТовариства взаємного страхуванняІнститут аварійного комісараОб'єднання страховиківАвіаційне страхове бюроМоторне (транспортне) страхове бюроМорське страхове бюроЯдерний страховий пулУкраїнське Актуарне ТовариствоУкраїнське медичне страхове бюроСтраховий ринок України: проблеми становлення, перспективи розвитку та інтеграції у світовий страховий простірДержавне регулювання страхової діяльностіНеобхідність і значений державного регулювання страхової діяльностіСистема державного нагляду за страховою діяльністю в УкраїніЛіцензування страхової діяльності в УкраїніЄдиний державний реєстр страховиків (перестраховиків) УкраїниДоговір страхуванняПоняття і зміст договору страхуванняПравила страхуванняПроцедура укладання договору страхуванняПрава та обов'язки суб'єктів страхової угодиПорядок припинення дії договору страхуванняПорядок та умови ведення страховиками персоніфікованого (індивідуального) обліку договорів страхування життяОсобливості забезпечення правонаступництва за укладеними договорами страхування у разі реорганізації страховиківАктуарні розрахункиСуть, особливості, задачі та класифікація актуарних розрахунківСклад та структура тарифної ставки. Витрати на ведення справиПоказники страхової статистикиСтраховий внесок. Види страхових премійКваліфікаційні вимоги до осіб, які можуть займатися актуарними розрахункамиОсобисте (особове) страхуванняСтрахування життяОбов'язкове державне страхування спортсменів вищих категорійОбов'язкове страхування медичних працівників та інших осіб на випадок інфікування вірусом імунодефіциту людини під час виконання ними професійних обов'язків, а також на випадок настання у зв'язку з цим інвалідності або смерті від захворювань, зумовлених розвитком ВІЛ-інфекціїДобровільне страхування від нещасних випадківДобровільне медичне страхуванняМайнове страхуванняОбов'язкове страхування врожаю сільськогосподарських культур і багаторічних насаджень державними сільськогосподарськими підприємствами, врожаю зернових культур і цукрових буряків сільськогосподарськими підприємствами всіх форм власностіОбов'язкове страхування тварин на випадок загибелі, знищення, вимушеного забою, від хвороб, стихійних лих та нещасних випадківСтрахування повітряних суденСтрахування електронних баз даних та програм комп'ютерних системДобровільне страхування майна підприємств, установ,організацій (крім вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ)Добровільне страхування будівель, що належать громадянамДобровільне страхування майна сільськогосподарських підприємств і фермерівДобровільне страхування майна, що належить громадянамСтрахування відповідальностіМеханізм, принципи та історія страхування відповідальностіОбов'язкове страхування відповідальності суб'єктів перевезення небезпечних вантажів на випадок настання негативних наслідків лід час перевезення небезпечних вантажівОбов'язкове страхування цивільної відповідальності за ядерну шкодуОбов'язкове страхування відповідальності власників собак за шкоду, яка може бути заподіяна третім особамОбов'язкове страхування цивільної відповідальності суб'єктів господарювання за шкоду, яка може бути заподіяна пожежами та аваріями на об'єктах підвищеної небезпеки, включаючи пожежовибухонебезпечні об'єкти та об'єкти, господарська діяльність на яких може призвести до аварій екологічного і санітарно-епідеміологічного характеру.Обов'язкове страхування відповідальності експортера та особи, яка відповідає за утилізацію (видалення) небезпечних відходів, щодо відшкодування шкоди, яку може бути заподіяно здоров'ю людини, власності та навколишньому природному середовищу під час транскордонного перевезення та утилізації (видалення) небезпечних відходівОбов'язкове страхування цивільної відповідальності громадян України, що мають у власності чи іншому законному володінні зброю, за шкоду, яка може бути заподіяна третій особі або її майну внаслідок володіння, зберігання чи використання цієї зброї Добровільне страхування відповідальності суб'єкта підприємницької діяльності перед третіми особами за заподіяну їм шкоду внаслідок реалізації продукціїСтрахування відповідальності експлуатанта повітряного судна за шкоду, заподіяну третім особамСтрахування відповідальності повітряного перевізника за шкоду, заподіяну пасажирам, багажу, пошті, вантажуСтрахові резервиСтрахові резерви: види, порядок формування і використанняМеханізм формування резервів зі страхування життяРозміщення страхових резервів зі страхування життяМеханізм формування, облік та напрями розміщення страхових резервів за видами страхування, іншими, ніж страхування життяСоціальне страхуванняПоняття соціального страхуванняПоняття, види та принципи загальнообов'язкового державного соціального страхуванняОб'єкти та суб'єкти загальнообов'язкового державного соціального страхуванняУправління загальнообов'язковим державним соціальним страхуваннямЗагальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатностіОрганізаційно-економічний механізм функціонування загальнообов'язкового державного соціального страхування на випадок безробіттяЗагальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованнямДОДАТКИВИМОГИ ДО ЕКОНОМІЧНОГО ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВИКАЕКОНОМІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ ЗАПЛАНОВАНОЇ ПОСЕРЕДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ СТРАХОВОГО (ПЕРЕСТРАХОВОГО) БРОКЕРАЗ. КЛАСИФІКАЦІЯ СТРАХОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ЦИВІЛЬНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІТИПОВИЙ ДОГОВІР ОБОВ'ЯЗКОВОГО СТРАХУВАННЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИТИПОВИЙ ДОГОВІР СТРАХУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ВЛАСНИКІВ СОБАК
 
Наст >