< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Які електричні засоби належать до основних і допоміжних електрозахисних засобів?

До основних ізолюючих електрозахисних засобів належать:

в електроустановках напругою до 1000 В — ізолюючі штанги, ізолюючі електровимірювальні кліщі, покажчики напруги, діелектричні рукавички та слюсарно-монтажний інструмент з ізолюючими ручками;

в електричних установках напругою понад 1000 В - ізолюючі штанги, ізолюючі електровимірювальні кліщі, покажчики напруги, ізолюючі прилади та пристрої для виконання робіт на повітряних ЛЕП; пристрої для безпосереднього торкання електромонтерів до струмоведучих частин (ізолюючі драбини, площадки, ізолюючі тяги, канати, ізольовані кошики телескопічних вишок, кабіни для виконання робіт біля проводів і т. ін.)

До допоміжних ізолюючих електрозахисних засобів належать:

в електроустановках напругою до 1000 В діелектричні калоші, діелектричні гумові килимки, переносні заземлення, ізолюючі підставки, ізолюючі накладки, огороджуючі пристрої, плакати та знаки безпеки;

в електроустановках напругою понад 1000 В - діелектричні рукавички, діелектричні боти, діелектричні гумові килимки, індивідуальні екрануючі комплекти, ізолюючі підставки та накладки, діелектричні ковпаки, переносні заземлення, огороджуючі пристрої, плакати та знаки безпеки.

Як комплектуються електроустановки захисними засобами?

Персонал, що обслуговує електроустановки, забезпечується необхідними захисними засобами безпеки.

Кількість і місцезнаходження додаткових і основних захисних засобів визначається системою організації експлуатаційних робіт і місцевими умовами. Норми комплектації захисних засобів наведені у Правилах експлуатації електрозахисних засобів (НПАОП 1.1.10-1.07-01).

Відповідальність за забезпечення електроустановок випробуваними захисними засобами, організацію правильного їх зберігання, створення необхідного резерву, своєчасність проведення періодичних оглядів і випробувань, а також списання непридатних засобів, поповнення їх запасу та організацію обліку захисних засобів на підприємстві несе головний енергетик (інженер).

Відповідальність за правильну експлуатацію, наявність, придатність, правильне зберігання і використання захисних засобів, несе персонал, що обслуговує електроустановку. Він має своєчасно вибраковувати їх при наявності виявлених несправностей.

Як мають зберігатися захисні засоби?

Захисні засоби, що знаходяться в експлуатації, мають зберігатись в умовах, що забезпечують їх справність і придатність до використання. Вони мають бути захищені від зволоження, забруднення і механічного пошкодження.

Захисні засоби з бакеліту, пластичних матеріалів, дерева, ебоніту зберігаються у закритих приміщеннях, а гумові крім цього, у спеціальних шафах, на стелажах, в ящиках окремо від інструменту.

Гамові захисні засоби мають бути захищені від дії масел, бензину і інших речовин, що їх руйнують, а також від дії прямих сонячних променів і нагрівальних приладів. Захисні гумові засоби зберігаються в темному сухому приміщенні при температурі 0-25 °С.

Ізолюючі штанги зберігаються у вертикальному положенні так, щоб вони не торкались стін, покажчики напруги і кліщі мають зберігатись у футлярах.

Для зберігання захисних засобів, що знаходяться у використанні, обслуговуючому персоналу виділяють ящики або сумки.

Як здійснюється контроль за станом захисних засобів і їх облік?

Облік усіх ізолюючих захисних засобів, запобіжних поясів і переносних заземлювачів має бути організований так, щоб було зручно і просто визначати їх місце знаходження та періодичність оглядів і випробувань, яким вони підлягають.

Перевірка, наявність і стан захисних засобів, що знаходяться в експлуатації, здійснюється уповноваженими на це особами, що мають кваліфікаційну групу електробезпеки не нижче IV. Результати перевірки реєструються у журналі обліку і утримання захисних засобів, де вказується дата і прізвище особи, що здійснювала перевірку.

Всі ізолюючі захисні засоби, що знаходяться в експлуатації, видаються під розписку особі, що буде їх використовувати.

Всі ізолюючі захисні засоби, запобіжні пояси і переносні заземлення мають бути пронумеровані. Нумерація встановлюється окремо для кожного виду захисних засобів.

Усі захисні засоби, що передаються в експлуатацію, незалежно від заводського випробування мають бути випробувані, а також піддаватись періодичним контрольним оглядам, електричним і механічним випробуванням у строки і за нормами, що вказані в Правилах (НПАОП 1.1.10-1.07-01).

Позачергове випробування захисних засобів здійснюють після їх ремонту або заміни будь-яких частин при наявності ознак несправності.

Результати електричних і механічних випробувань заносяться у журнал, який зберігається там, де вони здійснювалися. Форма журналу не регламентується.

На засоби, що пройшли випробування, ставиться штамп.

Перед кожним використанням захисних засобів персонал зобов’язаний:

  • а) перевірити його справність і відсутність зовнішніх пошкоджень, очистити і витерти від пилу; гумові рукавиці перевірити на відсутність проколів;
  • б) перевірити по штампу, для кожної напруги допустиме використання даного засобу і чи не закінчився термін його періодичного випробування.

Забороняється використовувати захисні засоби, термін випробування яких закінчився, бо вони вважаються несправними.

Які вимоги до діелектричних рукавиць?

Для роботи в електроустановках допускається використовувати тільки діелектричні рукавиці, що виготовлені у відповідності до вимог ГОСТ. Вони мають бути кількох розмірів, довжина яких не менше 350 мм. Розмір діелектричних рукавиць має дозволити надівати під них бавовняні або вовняні рукавиці, для захисту рук від холоду при обслуговуванні відкритих електроустановок.

Перед використанням діелектричні рукавиці старанно оглядають, перевіряють справність, стан ізолюючої поверхні і за написами на штампі переконуються у тому, що строк їх придатності ще не минув.

Щоб переконатися у відсутності проколів у гумовій рукавиці, її необхідно скрутити у рулон, починаючи від отвору і до пальців.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >