< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Причини та умови існування негативних соціальних явищ" пов'язаних зі злочинністю

Вивчення будь-якого явища неможливе без з'ясування його причин. З'ясуймо: чому виникають пияцтво та алкоголізм?

На думку науковців, поширення пияцтва й алкоголізму в українському суспільстві, спричинено такими обставинами:

 • 1) у сфері соціально-економічних і політичних відносин:
  • - це спроба швидкого вирішення складних економічних проблем, шляхом отримання прибутків від продажу алкогольних напоїв, що виступає ефективним засобом (джерелом) накопичення (ця ідея була обґрунтована ще на XIV з'їзді партії Й. В. Сталіним);
  • - винна монополія, тобто державна торгівля горілкою, різке збільшення її виробництва і вартості;
  • - відсутність економічного фундаменту боротьби із пияцтвом та алкоголізмом, викривлений перехід до ринкової економіки;
  • - алкогольні напої як еквівалент грошових відносин;
  • - економічна криза, безробіття;
 • 2) у сфері соціально-культурних відносин:
  • - визначається негативними, глибоко укоріненими "традиціями" і звичаями, свого роду культом вживання алкогольних напоїв;
  • - введення обмеження випуску і продажу спиртних напоїв (Указ Президента СРСР 1985 року) - "сухого закону", без наявності продуманої програми боротьби з пияцтвом і алкоголізмом;
  • - низький рівень організації дозвілля - "індустрії дозвілля";
  • - слабка антиалкогольна пропаганда в сім'ї, школі, трудовому колективі, при збільшенні водночас реклами спиртних напоїв;
  • - відсутність необхідних методик лікування, при слабкій системі виявлення й урахування алкоголіків.

Особливо сумним є становище в селах. Саме там найчастіше реєструються випадки гострих психозів, що нерідко призводять до летальних випадків. Адже якщо в місті хворий чи його родичі мають можливість звернутися по допомогу до наркологічної служби, то в селах, як правило, таких хворих лікувати просто немає кому. Навіть якщо лікар-непрофесіонал і виявляє гострий алкогольний психоз у мешканця віддаленого району, на місці надати йому допомогу практично неможливо, бо в кожному третьому підрозділі області немає фахівця з лікування передпсихотичних станів. Хворого потрібно везти до найближчого міста, де наркологічна служба функціонує нормально, однак із цим пов'язано ціла низка додаткових складностей: поки буде вирішено транспортувати хворого і поки прибуде "швидка", стан хворого може катастрофічно погіршитися;

 • 3) у сфері соціально-психологічних відносин:
  • - пияцтво й алкоголізм тісно пов'язані із несприятливими ситуаціями в житті людини (особистою невдоволеністю, розладом у сім'ї, втратою близької людини тощо), звідси виникає бажання зняти стресові ситуації;
  • - негативний вплив батьків, що зловживають алкогольними напоями;
  • - живильним грунтом алкоголізму є також виготовлення міцних спиртних напоїв домашнього приготування - самогоноваріння;
  • - хибні уявлення про особливі ейфорійні властивості алкоголю;
 • 4) у сфері сімейно-побутових відносин:
  • - лібералізм щодо пияцтва, "толерантність" до пияцтва, що виявляється у деяких соціальних прошарках населення;
  • - залучення до вживання алкогольних напоїв неповнолітніх, молоді і жінок;
  • - дещо вільний доступ до спиртних напоїв усіх прошарків населення за відсутності "культури" вживання алкоголю.

Наркоманія

До основних чинників поширення наркотиків в Україні можна віднести як чинники загального плану (економічні, політичні, соціальні, ідеологічні, культурні, духовні), так і конкретного змісту (недоліки у вихованні, відсутність батьківського контролю, відсутність певного виду занять, зняття стресового стану, культ психології групи, необхідність у самоствердженні та самореалізації тощо).

Розповсюдження наркоманії в Україні зумовлене рядом обставин.

По-перше, тим, що у нас є своя значна сировинна база виготовлення наркотиків. Як і Нідерланди, Білорусь, Російська Федерація, Україна займається промисловим вирощуванням коноплі та маку.

Це притягує в Україну розповсюджувачів наркотиків з інших країн СНД. Вони залучають до свого злочинного бізнесу сільських жителів, які заготовляють і реалізовують Макову соломку.

По-друге, Україна розташована на важливих міжнародних шляхах, а її кордони ще належним чином не облаштовані. Тому щойно, так би мовити, притиснули збутовиків і розповсюджувачів наркотиків рослинного походження, із-за кордону з'явилися наркотики синтетичні, набагато небезпечніші. Ці наркотичні засоби у багато разів небезпечніші, ніж рослинні.

На поширення наркоманії впливає також: а) розширення асортименту наркотичних засобів, поява безлічі нових сильнодіючих синтетичних наркотиків і речовин, які вживають з наркотичною метою; б) широке застосування наркотиків як ефективних болезаспокійливих засобів у народній медицині; в) відсутність розумних розваг, замість них - "нездорова" література, телепередачі тощОі в яких смакуються переживання наркоманів, їх життя і пригоди;

г) наслідок недостатнього виховання, моральної нестійкості, наслідування поганим смакам тощо; ґ) певна роль патологічної спадковості наркоманії; д) негативний вплив мікросоціальних груп і негативного лідера; е) часте зіткнення з наркотичними речовинами у зв'язку з їх доступністю за особливостями професії; є) використання наркотиків як спосіб звільнення від проблем, які виникли на певному етапі життя особи; ж) намагання втекти від нестабільної реальності; з) страх перед непевним майбутнім; и) спокуси "красивого" життя.

До чинників загального характеру, що призводять до зростання наркоманії в Україні в сучасних умовах, можна віднести: 1) бездуховність (особливо у молоді), невизначеність у багатьох питаннях близького і далекого майбутнього на фоні різкого зниження життєвого рівня переважної більшості громадян; 2) низька загальна культура значної частини населення, і насамперед частини молоді, яка не бачить в оволодінні досягненнями культури можливості вирішення своїх життєвих проблем; 3) невміння подолати вплив референтної групи, до якої має потяг особа, відсутність сили волі, щоб протистояти втягуванню у наркотичну залежність, легковажність в оцінці ситуації відносно себе на сьогодні і в майбутньому, прагнення до миттєвої втіхи, бажання "бути дорослим" тощо; 4) не вироблено дійових засобів і методів антинаркотичної пропаганди, прищеплення людям, особливо молоді, розуміння жахливої небезпеки вживання наркотиків; 5) недостатня кількість сил і засобів, необхідних для роботи у сфері боротьби з наркоманією, перш за все у міністерствах охорони здоров'я та внутрішніх справ; 6) бракує необхідної кількості лікарів-наркологів і психіатрів, спеціалістів по боротьбі з наркобізнесом у міліції, не вистачає необхідних спеціалізованих медичних закладів; 7) у країні до недавнього часу не існувало загальнодержавної програми боротьби з наркоманією. Щоб така програма стала дійовою, вона потребує чималих витрат; 8) Україна має широку сировинну наркотичну базу; 9) на сьогодні наша митна служба не має необхідної кількості фахівців і технічних засобів, які б могли проконтролювати весь товаропотік, що йде транзитом (контрабандою) через Україну і яким таємно провозяться наркотичні засоби у країни Заходу. Як свідчить світовий досвід, частини транзитного товару залишається у країнах, через які він прямує, і ця частина тим більша, чим більшим є їх потік (надходження) . Звісно, зазначений перелік далеко не є вичерпним.

Надзвичайно великою є активність злочинності у сфері наркобізнесу. Адже ніяка інша злочинна діяльність не може зрівнятися з наркобізнесом за рівнем злочинних прибутків (за різними оцінками, щорічно вони становлять від 500 до 1500 млрд доларів США). Ось чому злочинний світ невпинно активізується і в Україні. З появою, більш-менш, стабільної гривні розпочався завіз важких наркотиків: героїну, кокаїну, синтетичних наркотиків. Значна частина наркодільців сама є наркоманами, а щодо "дрібних споживачів", то вони за різними приводами (бажання бачити своїх родичів і друзів "такими ж", "заробити" на придбання наркотиків тощо) Дуже активно втягують у вживання наркотиків своє оточення: дослідження показує, що один наркоман у середньому втягує, охоплює своєю діяльністю за рік сім чоловік.

Вживання наркотиків може бути також способом протесту проти сімейного середовища, суспільства, загальноприйнятих норм поведінки, політичного режиму.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >