< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Загальна процедура приватизації

Процедура визначається частинами 6-10 ст. 118 ЗК України і передбачає виділення із земель державної або комунальної власності у власність громадян України земельних ділянок для ведення фермерського господарства, особистого селянського господарства або садівництва.

Процедура приватизації за частинами 6-10 статті 118 ЗК України передбачає як обов'язкову умову наявність у зацікавленої особи громадянства України (п. "в" ч. 1 ст. 81 ЗК України).

Процедура реалізації права громадян на приватизацію земельних ділянок за загальною процедурою приватизації передбачає:

  • 1) подання зацікавленою особою клопотання з додатками до відповідної районної, Київської чи Севастопольської міської державної адміністрації або сільської, селищної, міської ради за місцезнаходженням земельної ділянки (п. 12 Перехідних положень ЗК України) про одержання безоплатно у власність земельної ділянки із земель державної або комунальної власності (ч. 6 ст. 118 ЗК України);
  • 2) розгляд у місячний строк компетентним органом зазначеного клопотання і надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки або мотивованої відмови у його наданні. Підставою відмови у наданні такого дозволу може бути лише невідповідність місця розташування об'єкта вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації, схем землеустрою і техніко-економічних обґрунтувань використання та охорони земель адміністративно-територіальних утворень, проектів землеустрою щодо впорядкування територій населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку;
  • 3) замовлення громадянином України у суб'єкта, який має ліцензію на проведення робіт із землеустрою, розроблення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки;
  • 4) подання розробленого проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки Комісії з розгляду питань,, пов'язаних з погодженням документації із землеустрою;
  • 5) надання Комісією протягом трьох тижнів з дня одержання проекту відповідному органу виконавчої влади чи органу місцевого самоврядування свого висновку щодо погодження проекту або відмови у його погодженні. У разі відмови у погодженні проект повертається заявнику в цей же строк.

Підставою відмови у погодженні проекту може бути лише невідповідність його положень вимогам законів та прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів;

  • 6) у випадках, визначених ст. 9 Законом України "Про державну експертизу землевпорядної документації", отримання зацікавленою особою висновку державної експертизи;
  • 8) розгляд компетентним органом погодженого проекту та прийняття рішення про його затвердження та передачу земельної ділянки у власність зацікавленого громадянина України;
  • 9) виготовлення та отримання зареєстрованого державного акта на право власності на земельну ділянку.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України "Деякі питання реалізації права власності на землю громадянами України у 2009 році" від 5 серпня 2009 р. № 844 технічна документація із землеустрою та державні акти на право власності на земельні ділянки для ведення особистого селянського господарства, що розташовані в межах населених пунктів, та на земельні ділянки для ведення садівництва у 2009 р. оформлялися безкоштовно для громадян за рахунок Стабілізаційного фонду.

Розглянемо порядок набуття земельних ділянок сільськогосподарського призначення юридичними особами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >