< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-2)

Картка форми № МШ-2 (табл. 5.17) застосовується для обліку МШП, виданих працівникам підприємства в індивідуальне користування, а також у користування бригади, ланки.

Таблиця 5.17

Картка обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-2)

При поверненні на склад з експлуатації предметів, придатних для подальшого використання, вони знову оприбутковуються, що відбивається в графах 6, 7 і 8 форми № МШ-2. При поломці чи з інших причин неможливості їхньої експлуатації вони списуються оформленням акта на списання форми № МШ-8.

Картка ведеться в одному екземплярі і зберігається у комірника цеху (дільниці), начальника відділу і т. д.

Замовлення на ремонт або заточення інструментів (пристосувань) (типова форма № МШ-3)

Форма № МШ-3 (табл. 5.18) застосовується на тих підприємствах, де заточення і ремонт інструментів (пристосувань) проводиться в централізованому порядку. Замовлення виписується в двох екземплярах комірником роздавальної комори. Один екземпляр залишається в комірника з розпискою виконавця, другий передається разом з інструментом у ремонтний цех (на дільницю).

Таблиця 5.18

Замовлення на ремонт або заточення інструментів (пристосувань) (типова форма № МШ-3)

Після заточення або ремонту інструмента (пристосування) комірник робить позначку у своєму екземплярі про повернення інструмента (пристосування) і розписується в екземплярі ремонтного цеху.

Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-4)

Акт вибуття форми № МШ-4 (табл. 5.19) застосовується для оформлення факту поломки, псування або втрати малоцінних і швидкозношуваних предметів.

Таблиця 5.19

Акт вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-4)

Акт вибуття складається в одному екземплярі майстром або начальником цеху (дільниці). При поломці, псуванні або втраті МТТТП з вини працівників акт складається в двох екземплярах. Один екземпляр залишається в цеху, а другий направляється в бухгалтерію для відшкодування, у встановленому порядку з винної особи.

При пред'явленні працівником акта вибуття малоцінного предмета, виданого в індивідуальне користування, йому замість непридатного або загубленого предмета видається придатний, що записується в картку обліку МШП форми № МШ-2 (табл. 5.17).

З переходом України на міжнародні стандарти обліку при заповненні форми № МТТТ-4 (як і взагалі усіх форм первинних документів) варто враховувати зміни порядку обліку МШП, що відбулися зв'язку з цим. Зокрема, якщо акт складається у зв'язку з поломкою або зносом інструмента не з вини працівника, графи 1 і 2 форми № МШ-4 бухгалтерією не заповнюються, тому що вартість цього предмета вже була списана при видачі зі складу в експлуатацію.

Якщо ж поломка, втрата або псування відбулися з вини конкретного працівника і цьому працівнику пред'явлена претензія, у бухгалтерському обліку цей факт варто відобразити записом по дебету субрахунку 375 "Розрахунки по відшкодуванню заподіяного збитку" і кредиту субрахунку 716 "Відшкодування раніше списаних активів". При цьому у графі 1 форми № МТТТ-4 варто вказати субрахунок 716, відшкодування раніше понесених витрат.

Акти вибуття потім додаються до актів списання (форми № МШ-5 і № МШ-8).

Акт на списання інструментів (пристроїв) і обмін їх на придатні (типова форма № МШ-5)

Форма № МШ-5 (табл. 5.20) застосовується для оформлення списання інструментів (пристосувань) і обміну їх на придатні на тих підприємствах, де облік здійснюється за методом обмінного (оборотного) фонду.

Таблиця 5.20

Акт на списання інструментів (пристроїв) і обмін їх на придатні (типова форма № МШ-5)

Складається в одному екземплярі комісією цеху на підставі разових актів вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів (форма № МТТТ-4) Непридатний інструмент за актом здається в комору для утилізації. Акт візується начальником інструментального або планового відділу і передається на центральний інструментальний склад (ЩС), що видає цеху інструменти (пристроїв) того ж найменування, марки і розміру за актом без виписки вимог і лімітних карток. Після видачі складом інструментів (пристроїв) акт передається в бухгалтерію, де відповідно до цього акта проводиться списання інструментів (пристосувань) зі складу без відображення їхнього руху по роздавальних коморах цехів. Виданий складом інструмент (пристосування) у порядку обміну за актами у картці обліку роздавальних комор не відображається.

Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття і запобіжних засобів (типова форма № МШ-6)

Форма № МШ-6 (табл. 5.21) застосовується для обліку спецодягу, спецвзуття і захисних засобів, які видаються працівникам підприємства в індивідуальне користування за встановленими нормами. Картка ведеться в одному екземплярі і зберігається в комірника цеху (дільниці).

Таблиця 5.21

Особиста картка обліку спецодягу, спецвзуття і запобіжних засобів (типова форма № МШ-6)

У разі втрати одержаних предметів в особовій картці за формою № МШ-6 по рядку втраченого предмета в розділі "Повернено" робиться запис: "Акт вибуття №_і дата".

Черговий спецодяг, спецвзуття і захисні засоби спільного користування, видані працівникам і службовцям тільки на час виконання тих робіт, для яких вони призначені, повинні знаходитися в коморах і видаватись під відповідальність майстрів та інших працівників, перелік яких затверджується керівником підприємства.

Черговий спецодяг, спецвзуття і запобіжні засоби записуються на окремі картки з позначкою "чергова".

При автоматизованій обробці даних з обліку малоцінних і швидкозношуваних предметів особова картка форми № МШ-6 не ведеться.

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристроїв (типова форма № МШ-7)

Форма № МШ-7 (табл. 5.22) застосовується для обліку прийнятих від працівника підприємства спецодягу, спецвзуття й інших захисних пристроїв для прання, дезинфекції, ремонту і літнього зберігання та повторної видачі для користування.

Таблиця 5.22

Відомість обліку видачі (повернення) спецодягу, спецвзуття і запобіжних пристроїв (типова форма № МШ-7)

Відомість заповнюється в двох екземплярах комірником цеху (дільниці) окремо на видачу і на повернення. У графі 11 форми працівник розписується за здачу або прийняття спецодягу, а комірник внизу форми (під графічною частиною) розписується за прийняття або видачу захисних засобів. Один екземпляр відомості передається в бухгалтерію, а другий залишається в комірника цехової комори.

Акт на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-8)

Форма № МШ-8 (табл. 5.23) застосовується для оформлення списання морально застарілих, зношених і непридатних для подальшого використання інструментів (пристосувань), спецодягу, спецвзуття, захисних засобів після закінчення терміну використання, інших малоцінних і швидкозношуваних предметів і здачу їх у комору для утилізації.

Акт складається в одному екземплярі комісією на підставі разових актів вибуття малоцінних і швидкозношуваних предметів типової форми № МТТТ-4 (табл. 5.19). Після здачі списаних предметів у комору для утилізації акт із розпискою комірника здається в бухгалтерію.

На різні види МТТТП (інструменти (пристосування, спецодяг і спецвзуття; запобіжні пристрої) акти на списання складаються окремо.

Таблиця 5.23

Акт на списання малоцінних і швидкозношуваних предметів (типова форма № МШ-8)

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >